První oheň byl obřadně připraven a zapálen večer před setměním. Započal první rituál, jehož součástí bylo hluboké a upřímné poděkování za všechny dary matky Země a také za všechny životní zkušenosti, které jsme mohli v tomto světě prožít. Za všechny – ty dobré, i ty náročnější životní zkoušky. Nanas a Papas, guatemalští a mexičtí šamani i šamanky, všichni ve svých tradičních rituálních oděvech s nezbytným červeným šátkem kolem hlavy, doprovázeni svými učedníky z Mexika, Ameriky, ale i z Evropy, se střídali v děkovných proslovech a poselstvích. Promlouvala k nám jejich moudrost, kterou získali během svého mnohdy nelehkého života, který zasvětili pomoci ostatním. Moudrost, kterou získali také od svých spirituálních průvodců a pozemských učitelů – vážených předků. Řečníci si postupně předávali slovo, až se vystřídali všichni Nanas a Papas, kteří si přáli promluvit. Tlumočníci neúnavně překládali proslovy ze španělštiny do angličtiny a naopak.

Guatemalští šamaní 2012 - Papa Pedro
Guatemalští šamaní u jezera Atitlán 2012 – Papa Pedro (vlevo)

Poté nadešel čas modliteb a obětin. Nanas a Papas poklekli k ohni a pronesli modlitby ve svém nářečí. I my jsme pronesli v duchu modlitby a přání pro lepší a lidštější svět v nadcházejícím roce. Po ukončení modliteb promluvili ještě znovu Nanas a Papas o všech výzvách, které naše civilizace čeká, o tom, jak ničíme naši matku Zemi – naši živitelku, jak lidská chamtivost a vzájemné odcizení se způsobují války a ekologickou nerovnováhu ve světě a jak tak způsobujeme hluboké rány naši planetě. Povídali o naší planetě jako o živé bytosti, a jak je stejně živá, jako vše vzniklé z přírody. Povídali o propojení energií mezi všemi lidmi i ostatními bytostmi do jediné velké, společné supersítě vědomí.

Mluvili také o důležitém datu 21.12.2012, kdy má podle dávných mayských proroctví a posvátného kalendáře Tzol’kin začít nový věk, nová epocha lidstva, kdy budeme mít možnost být více lidští a žít ve větší jednotě a rovnováze s přírodou. U posvátného ohně nás šamani uklidnili, že se nemusíme bát konce světa či jiných apokalyptických katastrof. Říkali nám, že se pouze slunce mění a vyzařuje nový druh energie. Takový, který bude čím dál intenzivněji měnit vnímání a myšlení lidí na celé planetě. Říkali, že se lidé začnou probouzet a uvědomí si všechny křivdy, které páchají svou arogancí či netečností na naši Zemi, na svých blízkých, i na ostatních lidech.

Guatemalští šamaní 2012 - zahájení ohnu
Guatemalští šamaní 2012 – zahájení ohňů

Toto období už prý odstartovalo v loňském roce. Tento rok bude změna energií zesilovat a bude působit jak na lidi, tak i na naši planetu. Vibrace nás všech se budou postupně zvyšovat. Bude se v nás sjednocovat mužský a ženský princip. Všichni v tomot období můžeme pocítit únavu, strach či jiné nezvyklé pocity, ale každý, kdo se změnám otevře, bude odměněn proudem nesobecké lásky a stavem vnitřní harmonie. Tato energie bude také intenzivně působit na samotnou planetu. Bude se probouzet a s tím mohou být spojeny dočasné nezvyklé fyzikální jevy, zejména zvýšený výskyt zemětřesení a sopečné činnosti. Náš způsob života se nejspíše nenávratně změní, ale rozhodně není důvod k panice. Máme mít víru v sílu přírody i v božskou inteligenci, která celý vesmír řídí. Můžeme se těšit na nový ráj na zemi, křesťané by řekli na Království Kristovo.

Po projevech šamanek a šamanů byl dán prostor všem ostatním, kteří cítili, že se mají o něco s ostatními podělit. Přinesli jsme každý ohni dary a pronesli v duchu svá přání, poklonili jsme se a nakonec jsme se všichni pustili do víru bubnování, hry na rozličné nástroje, zpěvu a tance okolo ohně. První oheň, stejně, jako ty další, byl opravdu velmi silný a nezapomenutelný zážitek. Cítili jsme, jak nás svým žárem očišťoval a také jak nás naplnil zcela novou, silnou, lehčí a svěží energií. Další rituály probíhaly v pravé poledne a kolem osmé hodiny večer. Po celých pět dní nesměly ohně vyhasnout a musely být střeženy strážci ohně.

Kromě tohoto ohně bylo zapáleno v následujících dnech nad jezerem ještě několik dalších. Druhý den byl ve znamení energie jaguára, tedy ženské energie, a tak připravili posvátný oheň vysoko nad jezerem Nanas – šamanky. Dlouhý průvod z vesnice mlčky dorazil do polostínu pod stromy, kde už Nanas připravili ohniště ozdobené květy, vonnými esencemi a nezbytným doutníkem z přírodního tabáku, který u ohňů všichni šamani obřadně kouřili. Po modlitbách a proslovech nám šamanky s okouzlujícím úsměvem na rtech zatančili. Později je doprovodili Papas na bubny a nakonec jsme se připojili k hudbě a tanci i my všichni ostatní. Tento oheň měl opravdu úplně jinou energii. Byl mnohem více hravý a uklidňující zároveň. Pomocníci šamanů napočítali v ten den u ohně přes 70 lidí z celkem 28 zemí.

Posvátné ohňe u jezera Atitlán 2012 – oheň Nanas

Třetí den byl opět zapálen speciální oheň nad Atitlánem, tentokrát v místě, kam jsme chodili ráno meditovat a koupat se. Byl to velmi horký den a proto nám šamani kladli na srdce, ať se ponoříme do energie ohně a jednoty, a pro jednou zapomeneme na sluneční žár i nepříjemný hmyz. A opravdu, během posvátných rituálů jsme úplně zapomněli na ostré guatemalské slunce, před kterým se nebylo kam schovat, a až úplně na konci jsme objevili své spálené krky a ruce.

Jako každá ceremonie u posvátného ohně byla i tato tak silná, že jsme si museli na chvíli vydechnout a v klidu vstřebat všechny dojmy. Tedy alespoň na chvilku, protože nás každý den čekalo mnoho dalších silných zážitků. Jako třeba přednáška a hravé experimentování s nádhernými krystaly v útulném domečku u Jane, či hra na křišťálové mísy u Johna s následnou ochutnávkou vyhlášené guatemalské kávy, ekologicky pěstované na jeho zahrádce.

Čtvrtý den nás čekala dobrovolná služba v kuchyni. Každý den připravovali dobrovolníci z řad pomocníku šamanů i z dalších dočasných obyvatelů vesničky jídlo pro Nanas a Papas. Odměnou pak byl nejen dobrý pocit z dobře vykonané práce, ale také možnost poobědvat s Nanas a Papas. Představte si čtyři IT konzultanty, jak připravují ten nejdokonalejší přírodní rošt (tedy v rámci možností), aby jej vzápětí museli nelogicky předělat podle rozmarů jednoho z šamanských pomocníků. Naprosto jsme se tomu odevzdali a nakonec se nám přeci jen povedlo ugrilovat s láskou tucet křupavých kuřecích stehen pro hlavní chod. Během oběda jsme se spřátelili s mladými učedníky šamanů z Mexika, USA a z Holandska. Dozvěděli jsme se, že rada starších z Guatemaly se chystá na výlet do Evropy, do Slovinska a Holandska. Pozvali jsme tedy šamany také na návštěvu k nám, do Čech, do srdce Evropy a dali jsme jim na sebe kontakty.

Guatemalští šamaní 2012 - Nana Maria, Dominik
Guatemalští šamaní 2012 – Nana Maria, Dominik

Poslední den jsme si museli kapku přivstat. Brzy ráno totiž přijela šamanka Maria, roztomilá žena, u které se učila na šamanku manželka majitele našeho hotýlku Unicornio, a která pro nás měla připravit a vést náš soukromý šamanský oheň. Pomohli jsme ji odtáhnout těžké tašky s obětinami pro oheň nahoru na kopec. Maria se hned pustila do práce. Přípravy trvaly skoro dvě hodiny, než byl oheň správně připraven z barevných svíček, ze špalíků cukrové třtiny, vonných dřev a esencí, a také z cukru, pečiva a dalších obětin. Maria za nás pronesla modlitby a vyzvala nás, abychom do ohně vložili vše, co již k životu nadále nepotřebujeme, od čeho si přejeme odpoutat.

Zahodili jsme tedy do ohně všechny bolesti i smutky ze své minulosti. Dým posvátného ohně a spálených bylin nás očistil a pomohl nám vyplavit mnoho emocí a smutku z hlubin duše. Byly to silné okamžiky, kdy se z nás všech skrze slzy vyplavil velký smutek i bolest, který jsme v sobě roky nosili. Maria nám pak požehnala, přiměla nás zformulovat záměr pro naši další životní cestu a nakonec nám také obřadně posvětila naše hudební nástroje. Před polednem Maria dokončila obřad a my se s ní rozloučili. A také s australským šamanem Kanásím, který nás ten den doprovázel. Mariu čekaly ještě ceremonie v její rodné vesnici a nás rozloučení s Atitlánem, a pak už další cesta na sever, k pyramidovému komplexu Tikal – ale to je až další příběh.

Budoucnost tvoříme dnes

Nejen mayští šamani, ale i každý jeden človíček v Guatemale nám neustále připomínali jednoduchou pravdu. Žijte tady a teď. Zůstaňte v přítomnosti a radosti a čas vám bude plynout úplně jinak. Přijměte svět takový jaký je, v celé jeho kráse. Zastavte se na chvíli, nadechněte se a vnímejte teplé paprsky slunce. Otevřete svá srdce, zklidněte svou mysl a představte si, jak si přejete, aby vypadal svět po roku 2012. Svět, kde budete šťastni vy, vaše rodina i vaši přátelé. Hoďte na chvíli za hlavu starosti o splátky hypotéky, myšlenky na protivného šéfa i starosti o důchod. Kde chcete bydlet? Jak chcete žít? Co chcete dělat a hlavně, co vás bude naplňovat radostí? Bude to svět nablýskaných aut a tučného konta v bance, anebo život v komunitě v hluboké přírodě? Zvolte si sami. Je to na vás!

Namalujte si obraz vašeho vysněného světa ve své mysli. Nakreslete si jej na papír, namalujte, či zapište slovy do diáře. A pak jednoduše mějte záměr, aby se takový svět utvořil. Nanas a Papas u jezera Atitlán nám neřekli, jak bude přesně takový svět vypadat. To je na rozhodnutí nás všech. Tvoříme každým dnem sami svou budoucnost. Každý den se rozhodujeme, které lidi a které společnosti podpoříme, ke kterým se naopak obrátíme zády. Každý den můžeme ostatním předávat lásku a víru v krásnější svět, anebo můžeme šířit strach a beznaděj. Ve vaší mysli vzniká předobraz budoucnosti. Každý je režisérem svého vlastního snu. Vaše sny o budoucnosti jsou pak jako nitky na tkalcovském stavu. Ze společného snu nakonec vznikne jeden společný vzor, který se zhmotní do naší reality. Nenechejte se zmást a vystrašit vizí apokalyptické zkázy, ani nevěřte tomu, že někdo jiný přebere zodpovědnost za vás a vysní pro vás ten nejlepší svět.

Guatemalští šamaní 2012 – účastnící obřadu

Žijeme v době, kdy stále se zesilující energie rychle zhmotňuje (někdo by řekl „vyčaruje“) vše, na co myslíte. Myslete tedy raději na to, co opravdu chcete, než na to, co nechcete. Tvořte, zpívejte, přestaňte dělat vše, co vás vysiluje a co už intuitivně nechcete dělat. Po návratu z Guatemaly cítím, jak energie kolem postupně houstne. Plní se mi postupně další a další sny a přání. Vidím kolem sebe, jak spousty lidí více a více bojují se vším, co není v jejich životě v souladu s jejich přesvědčením a s přáním jejich duše. Vidím velké zklamání a vyčerpání u lidí, kteří potlačili vlastní svobodu rozhodovat se a vložili velkou naději v jiné lidi. V jejich partnery, rodinu, politiky či nadřízené. A také vidím, jak se těm odvážným daří ze dne na den změnit život podle jejich představ.

Většina kamarádů z našeho výletu se přestala bát změnit svůj život k lepšímu. Přestala čekat na „ten správný čas“ a všichni mají víru, že je vesmír podpoří. Zesílená energie matky Země v nás neustále pracuje a pomáhá nám vyrovnat se s vlastními stíny, bloky i starými, omezujícími programy. Některé lekce jsou hodně bolestivé. Některé se bojíme přijmout. Ale ten tlak se neustále stupňuje. A po těch náročnějších dnech očisty přichází zase velký nával radosti a pocity uvolnění a procitnutí z iluze. Začínáme si být vědomí toho, kdo doopravdy jsme. Je to vědomí toho, že my jsme tvůrci tohoto světa, této reality. Že to není něco shůry daného, něco vytvořeného podle zákonů prozřetelnosti nebo navěky neměnného. Tento svět tvoříme my svými činy, svými představami o sobě samých i o druhých lidech, svými přáními, touhami a záměry, svými myšlenkami, pocity nebo emocemi. Jsme tvůrci všeho, co teď prožíváme, všechny ty problémy, nepříjemnosti, násilí, války, nemoci a bídu, jsme si stvořili na Zemi sami, tak jako všechnu lásku, sounáležitost, harmonii, zdraví, bohatství a mír.

Guatemalští šamaní 2012 - spolecný zpev
Guatemalští šamaní 2012 – společný tanec a zpěv

Mayský starší, Gerardo Barrios uvádí: „Jsme nyní v přechodném období tzv. ‚Cyklu přechodu temna a světla’… cyklus světla přijde v plné síle dne 21.12.2012… Matka Země prostoupí na jinou úroveň a nová éra začne. Tato éra bude velmi pozitivní. Bytosti budou na vzestupu. Žádná skupina by neměla zůstat pozadu… nastaly časy pro opravdové bratrství… duch bytostí, různé filozofie, různé rasy musí začít vzájemně propojovat všechny své znalosti k vytvoření harmonie a rovnováhy na planetě…

Zapomněli jsme na to, co nás spojuje a začali hledat to, co nás rozděluje a vše, co jsme dělali, vycházelo ze strachu. A bojíme se dodnes, bojíme se přírody, druhých lidí, sami sebe, Boha, bojíme se o život i o své budoucí finanční zajištění. Celý svět kolem nás je postaven na tomto strachu. Z něho pak vyvěrá pocit oddělenosti, osamělosti. Co bylo celistvé, je rozdělené, vše má dvě protichůdné strany. V takovém světě pak každé dobro musí být vyváženo stejnou porcí zla. Možná jsme to neuměli jinak, naše informace byly omezené, nechápali jsme všichni v souvislostech to, co se kolem nás děje. Učili nás to naši rodiče, které to naučili zase jejich rodiče. Vtloukali nám to do hlavy ve školách, protože to kdysi dávno bylo zapsáno někam do tlustých knih a celý svět kolem nás nám potvrzoval, že je to pravda, protože všichni se podle toho chovali. Jako ovce. Nebylo úniku.

Ale nyní nás slunce probouzí, působí na nás stejně jako na jaře na semínka rostlin a stromů. Ikdyž jsou ještě ukryta hluboko v zemi. Stejně může v našich myslích vyklíčit víra v nový, lepší svět. Přeji vám odvahu ve všech zásadních změnách, které vás brzy čekají. Přeji vám, stejně jako mayští šamani, v tomto zlomovém roce hodně síly, víry a radosti. Přeji vám, ať podpoříte a inspirujete všechny lidi okolo sebe. Možná spousta lidí nepocítí na konci tohoto roku žádnou očividnou změnu. Ale vy už budete mít v sobě zaseta semínka velkých změn. Víru ve svět, ve kterém se budete cítit doopravdy šťastni.

 

Fotogalerie

 

Odkazy:

Tento článek vznikl na základě zážitků z cesty do Guatemaly za šamany v únoru 2012 a také jsem jej doplnil z několika zdrojů, které uvádím níže. Dále zde naleznete kontakt na našeho průvodce Dominika a odkaz na knihu Carlose Barriose, která nám také hodně napověděla 🙂


Partner www stránek
KRATOM – KOUZELNÁ BYLINA Z JIHOVÝCHODNÍ ASIE

 

6 Komentářů

Poselství mayských šamanů 2012

  1. Jen pro doplnění (a předejítí zmatkům) dodám, proč Patrik jednou používá jeden název a podruhé jiný pro stejnou věc, např. kalendář Tzol´kin versus Cholq´ij. Jde o různé přepisy dialektů: yukatánský (Cholq´ij) používaný převážně Mayi v oblastech poloostrova Yukatán na jihu Mexika a kiche, používaný převážně v Guatemale (Tzol´kin).

    Barrios pochází z Guatemaly, takže používá Kiche přepisy, setkáte se u něj tedy se jmény navalů (20ti znamení) jako je Tzikin, Imox, Batz, ale například v mayském orakulu, které používá yukatánský dialekt tyto navaly najdete pod jmény Men, Imix, Chuen.

  2. Archeologové našli nejstarší mayský kalendář. S koncem světa nepočítá!

    Uprostřed Guatemaly byly objeveny nejstarší důkazy o existenci mayského kalendáře. A jeho autor počítal daleko za rok 2012 – píše TechNet. A ostatně toto Mayové tvrdí celou dobu… nastane jen konec jedné epochy.
    Celý text najdete:
    http://technet.idnes.cz/konec-sveta-nebude-nejstarsi-maysky-kalendar-saha-dal-do-budoucnosti-1i8-/veda.aspx?c=A120511_195347_veda_mla

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..