naw-tzolkinMayský kalendář Tzolkin zná mnoho lidí, zvlášť ve spojení s rokem 2012 a spoustou odborných i méně odborných interpretací o očekávaném konci světa 🙂 Nedávno jsme sdíleli, co jsme se ohledně tohoto tématu dozvěděli z první ruky od mayských šamanů v Guatemale. Málokdo však ví, že stejný kalendář slouží také k výpočtu tzv. mayského kříže, jinak také v naší řeči horoskopu.

 

 

Rysem naší západní civilizace je shon a hledání. Pořád se za něčím honíme: lepší práce, nový zážitek, větší dům, lepší auto, více peněz, lepší žena nebo muž anebo hledáme. Hledáme, kdo jsme, co bychom měli v životě dělat a proč. Hledáme někoho, s kým náš život sdílet, hledáme informace, hledáme ke všemu důkazy a doklady. Není mnoho lidí, kteří ví, co je baví a co umí, dělají to a ještě se tím bez problémů uživí. Z těch známějších namátkou jmenujme Jardu Jágra, Briana Eno nebo Petra Chobota… Velmi zajímavá je samotná otázka: „A co vás baví v životě dělat?“ Zkuste se zeptat sebe a svých blízkých. Uvidíte, jak málo lidí vám dá vůbec nějakou jasnou odpověď a jak málo ihned bez přemýšlení. Pak je dobré se hned zeptat: „A proč to neděláš?“ Uslyšíte velkou spoustu výmluv 🙂 V jednom z předchozích blogů jsem s vámi už sdílel, jak lze začít dělat to, co máte rádi i s omezeními a malým časem, jak tyto výmluvy překonat. To jsem ale předběhl k implementaci, jak dělat to, co už víme, že dělat máme. Většinou to ale nevíme. Pojďme tedy zpět k účelu a směru našeho života a jak jej jednoduše nalézt…


Partner www stránek
KRATOM – KOUZELNÁ BYLINA Z JIHOVÝCHODNÍ ASIE

Když v našem světě někdo při diskusi otevře téma smyslu našeho osobního života, většinou nikdo přesně neví, každý si přihodí svůj pohled, každý trochu tuší, ale to je tak všechno, shoda jako při diskusi ohledně politických rozhodnutí nebo fotbalového zápasu nikde. Přírodní národy mají proti nám jednu výhodu (ano, většinou nehrají fotbal a neřeší politiku, ale to jsem nemyslel ;)). Díky své moudrosti, která staví na poznání předků, a díky iniciačním rituálům, znají své poslání, svůj účel a ten se snaží v tomto životě naplnit. Iniciační rituály, které dělaly z chlapců muže a pomáhaly jim pochopit jejich místo v komunitě nebo ve světě nyní ponechejme stranou, o nich bude pojednávat některý z následujících blogů. To co nás zajímá nyní je ona moudrost předků pomáhající určit životní cestu. Přírodní národy tedy na rozdíl od nás západních lidí, kteří celý život hledáme, už vědí přibližný směr a snaží se realizovat některou z možných cest v tomto směru.

Co nám tedy může povědět mayský kříž o našem osobním smyslu života, o našem záměru pro tuto inkarnaci nebo pro tento jedinečný život, pokud na převtělování nevěříte? Tento kříž nám může pomoci pochopit, co jsou naše přednosti, tj. základní vlastnosti a dary, které máme přijmout a rozvíjet, abychom se v životě dostali dále, abychom jej naplnili. Kříž nám také udává směr naší životní cesty, co nás k ní motivuje a kdo jsou naši pomocníci na této cestě. Pojďme se nyní podívat, jak tento kříž vypadá. Jako příklad vezmu můj kříž.

Základní Mayský kříž si můžete sami zjistit na www.mayancross.com

Každý ze čtyř vrcholů kříže, stejně jako jeho střed, je reprezentován jedním z navalů. Naval je určitá energie dne (celkem jich je 20), která je přiřazena mytologickým bytostem, zvířatům a výjevům z Mayské mytologie podle dlouhodobého sledování vlivů planet a hvězd na Zemi a naše chování. Podivné tečky pak doplňují navaly vibrací daného dne (těch je celkem 13). Výslednou kombinací 20 navalů a 13 vibrací dne dostaneme 260 možných kombinací horoskopu, které se pak interpretují v kontextu života dané osoby.

Pro nalezení správného osobního kříže je důležité vědět, v jakou denní dobu jste se narodili, nejde jen o správné datum. Mayové neměří den od 00.00 do 24.00, tak jako my, ale podle vlivu energie planet a hvězd, v tomto případě hlavně vlivu Slunce. Pokud to někomu připadá vtipné, pak jen upozorním, že Mayové věděli dávno před námi Evropany o vlivu vesmírných těles na naši planetu a na nás lidi. Příkladem je například příliv a odliv řízený měsícem, o kterém jsme se všichni učili ve škole nebo vliv úplňku na většinu z nás, o slunečních bouřích nemluvě. Můžeme tedy říct, že tento horoskop je podložen astronomií a západní vědou. Mayové tedy neměří den podle hodin, ale od úsvitu po úsvit, jelikož to odpovídá vlivu slunce a oběhu Země kolem něj. Já jsem se například narodil asi hodinu po půlnoci, takže jsem již 15. den v měsíci, ale podle Mayů se jedná ještě o vliv energie (navalu) předchozího dne, takže podle mayského kalendáře jsem 14. ale s vlivem navalu následujícího dne. Připadá vám to složité? Není, pojďme se na něj podívat.

Středem kříže je vaše znamení, naval, ve kterém jste se narodili. V mém případě je to 9 Crocodile (Imox v mayském jazyce Kiche). Pokud odpočítáme v pořadí navalů devět pozic zpět, dostaneme datum početí (u mě 1 Reed – Aj v Kiche), kdy podle Mayů duše vstoupila do těla. Dolní vrchol je pak naše směřování, náš životní osud (u mě 4 Offering – Toj v Kiche), který dopočítáme jako 9 pozic v kalendáři dopředu. Ramena kříže tvoří pomocníci v pravé a levé hemisféře (7 pozic dopředu a zpět od navalu, ve kterém jste se narodili). U mě se jedná o 3 Bird (Tzikin) a 2 Deer (Kej). Co všechny tyto kódy znamenají?

 • Moje znamení Imox značí sílu prvotního stvoření, počátek všech věcí. Je to vše neobvyklé, bláznovství, lidé směřující proti proudu, ale také chránící blaho a soukromí své rodiny. Lidé v tomto znamení, kteří následují své srdce, jsou bráni jako géniové, musí si však hlídat své zaměření, aby netříštili svůj talent a také svoji chuť po tom být v popředí, chuť po dominanci. Velkým tématem tohoto navalu jsou emoce a jejich přijetí a vyjadřování kreativní formou, což pro mě logika bylo velké překvapení, ale právě to mi pomohlo otočit kormidlo života jinam a nastartovat další úžasné změny v mém životě. Vibrace čísla 9 značí energické jedince mající celkový pohled, vidící a rychle chápající podstatu věci. Tato vibrace vyžaduje trpělivost, jak mohu já, i ti co mě znají, potvrdit 😉 Pokud je den Imox v Tzolkin kalendáři (naval aktuálního dne můžete zjistit například zde), je dobré začít nové věci (realizovat nápad, začít nový projekt, ale také novou práci či vztah, …), energie tohoto dne je k tomu nakloněna.
 • Moje směřování je 4 Toj (offering). Takoví lidé dávají rádi víc, než o co jsou žádáni, jsou to dynamičtí a velmi inteligentní komunikátoři. Mohou je ohrožovat nezvládnuté emoce a vnitřní strachy. Vibrace čísla 4 značí klidnější a stabilní sílu, nejstabilnější formu (čtverec), která dává orientaci a tvar jakékoliv formě, vytváří a definuje prostor.
 • Takto bychom mohli pokračovat dále, ale můj horoskop zde není důležitý, slouží jen pro demonstraci.

Základní výklad, který jsme představili, vám poskytnou například stránky www.mayancross.com, kde kromě kříže najdete i výklad symbolů ve vašem kontextu. Už základní výklad je pro hodně lidí dostačující, jelikož začnou chápat, kdo vlastně jsou a kam asi by měli ve svém životě směřovat. Základní kříž nám tedy dává informaci o směru a původu, už se ale nedozvíme, co jsou vlastnosti, které nám v jeho dosažení pomáhají a co nás k tomuto směru motivuje. Tuto informaci zjistíme dopočítáním navalů po stranách na základně i vrcholu kříže. Můj rozšířený kříž pak bude vypadat následovně. Nelekejte se, že je vzhůru nohama oproti prvnímu, tak nás jej učili kreslit Guatemalští šamani. Mně tak dává také větší smysl, protože začínáme dole (při zemi ;)) a směřujeme nahoru.

Rozšířený kříž nám tedy na vrcholu a základně kříže dodává důležité informace o tom, jaké máme vlastnosti, talenty, které máme přijmout a rozvíjet (dolní základna) a také jaká je naše motivace žít náš cíl (rozšířený vrchol kříže). Bez toho, aniž bychom znali naše přednosti, nemůžeme vyniknout. Vždycky, když někomu interpretuji jeho horoskop, mě udiví, že tento člověk buď neví o svých kvalitách, potlačil je nebo rozvíjí pouze jednu z nich. V mnoha případech je druhá kvalita pro daného člověka překvapením nebo naopak slabou stránkou. Stejně tomu bylo také u mě. Ukažme si opět na příkladu dva mé talenty, který musím přijmout a rozvíjet, abych se ve svém životě dostal dále a dělal to, co dělat mám, k čemu mám nejlepší vlohy:

 • 7 Kawoq (bouře) – tato vlastnost značí schopnost zatřást s lidmi, nastavit jim zrcadlo a ukázat pravdu, kterou nechtějí vidět. Této vlastnosti jsem si vědom, ale není zcela vyvážená a mnoho lidí mou zpětnou vazbu nestráví, protože ji mnohdy podávám agresivně, ne zcela empaticky. Příčinou je nezvládnutá druhá vlastnost a mé emoce.
 • 8 Kej (jelen) se vyznačuje tichým pozorováním a nasloucháním, empatií. Pokud tato empatie není cítěna druhým, je zdrojem agrese a nepřijetí zpětné vazby.

Díky horoskopu jsem si tedy uvědomil důležitost práce s emocemi (naval Imox) a také důležitost naslouchání a pozorování (moje vlastnosti).

Pochopení naší motivace k naplnění životní cesty je také důležitá. Díky ní většinou pochopíme, proč nás baví dělat to, co nás baví a proč nás to táhne do určitých oblastí, respektive jaké jsou prostředky, díky kterým se k cíli můžeme dostat. Opět mohu uvést zajímavý příklad, kdy moje přítelkyně je znamením Aqabal (moje motivace) a opravdu mně v její přítomnosti přichází jasné pochopení toho, co mám dělat (ne, nejsou to její slovní příkazy :)), vizuální obrazy a vize a projasnění aktuálních problémů.

Pomocníci pak stejně jako motivace, mohou být jak životní situace, tak i lidé kolem nás.

Pokud vás Mayský horoskop zaujal, můžete si základní kříž zjistit na www.mayancross.com. Nezapomeňte vložit vaše datum narození podle mayského posuzování dne (od svítání do svítání dalšího dne), ne podle našeho (lidé narozeni od půlnoci do svítání dalšího dne jsou spíše pod vlivem předchozího navalu, tak jako například já: nevkládám tedy datum narození 15., ale 14.).

Denní kombinaci navalu a vibrace včetně doporučení, k čemu je daný den vhodný, zjistíte na tomto webu.

Pokud máte zájem o detailní výklad horoskopu ve vašem kontextu, je možné se se mnou spojit (link kontakt) a domluvit si osobní nebo Skype sezení, které jsem ale z důvodu velkého zájmu musel zpoplatnit. Díky tomu mám čas se věnovat pouze těm, kteří mají opravdový zájem a jsou schopni vloženou energii nějak vyrovnat.

Doplnění ke článku od Patrika:
byly spuštěny nové stránky s výkladem Mayského Stromu Života on-line v češtině:
www.mayskystromzivota.cz

 

Kategorie: Duchovno

14 Komentářů

Mayský horoskop a smysl našeho života

 1. kde najdu vysvětlení všech těch znaků v horoskopu jako je třeba můj horoskop 8bouřka,9rákos,11pták,10krokodýl a 3jelen a mantra kavoq,kej,imox,aj,tzikin.Anglicky neumím a česky tu nic není,děkuji za odpověď.

  1. Zdravím vás,
   detailně na webu v češtině o žádném popisu navalů nevím. Určitě mohu v češtině doporučit dvě knihy:
   – Tajemství starých mayů – kniha osudu od Carlose Barriose
   – Mayské orakulum od autorů Bryen, Spilsbury

   Tam najdete popisy navalů klasických mayů i moderní interpretaci pomocí dreamspellu. S Patrikem popisy v češtině pro publikaci na webu připravujeme již delší dobu, ale ještě to nějaký ten něsíc bude rozhodně trvat 😉

   Jinak ještě doporučuji si prostě psát co daný den prožíváte a jak se vám vede (co je za den zjistíte třeba zde: http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html nebo v češtině zde: http://mayskykalendar.blogspot.cz) a to je většinou i význam toho kterého navalu.

 2. Dobrý den. Taky bych vás chtěla poprosit o vypracování – nebo o radu kde a správně vypracují – mého mayského kříže a co nejvíc informací o mě, za rozumnou cenu… Krásné dny. 🙂

 3. Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jak jste dopočítal v Mayském kříži motivace a talent?
  ústřední symbol mám 3 Smrt, vlevo 10 Slunce, vpravo 9 Cesta, nahoře 8 Nůž, dole 11 Jaguar.

  Děkuji

  1. Dobrý den,
   dopočítává se podle znamení Tzolkin:
   http://www.mayskystromzivota.cz/20-navalu/
   znamení vlevo – 7 znamení zpět (nahoru – včetně stávajícího) a vpravo 7 znamení dopředu (dolů včetně stávajícího).
   Na konci stránky pokračujete zase od začátku/konce seznamu ve stejném směru. Analogicky je to i s čísly – sepište si čísla od 1 do 13 jako seznam pod sebe.
   Pro kontrolu – Váš strom života je:
   2 E / 8 Tijax / 1 Kat
   10 Ajpu / 3 Kame / 9 E
   5 Quanil / 11 Ix / 4 Ajpu

   Kompletní strom žiovta on-line připravuji s novou verzí stránek http://www.mayskystromzivota.cz nejpozději během příštího měsíce.

   Patrik J.

 4. Dobrý den, jak prosím vypočítáme talenty a motivace? Zajímal by mě výklad mého mayského kříže, dávám přednost osobnímu výkladu, ale mohu si také některé informace přečíst ve španělštině, když poradíte dobrý odkaz. Moc děkuji.

  1. Dobrý den, je to podobné, jako výpočet pro znamení levé a pravé ruky: tedy 7 znamení zpět (tedy nahoru v seznamu znamení – včetně symbolu početí/mise) pro levou stranu kříže, 7 znamení dopředu pro pravou stranu kříže. Počítá pořadí symobolů, jak je např. na http://www.mayskystromzivota.cz/maysky-strom-zivota/ (tabulka navalů začínající Imox). Na konci seznamu pokračujete v počítání dále od začátku seznamu. Čísla se počítají stejně. Můžete si udělat seznam čísel pod sebou od 1 do 13. Ověřit si můžete výpočty na on-line výkladu: http://www.mayskystromzivota.cz/. Pokud se mi nepovedlo napsat instrukce jasně, klidně mi napište. Hezký den.

 5. Dobry den, mela bych zajem o detailni vyklad meho horoskopu pokid mozno a take jsem se chtela zeptat kde vas ohledne toho muzu kontaktovat? Dekuji Renata

  1. Dobrý den,
   Přeji vše nej do nového roku.

   Výklad pro Vás mohu udělat osobně v Ostravě.
   Vzhledem k méhu pracovnímu vytížení je třeba domluva předem.
   Alternativně se lze dohodnout přes Skype.

   V Praze a okolí doporučuji přítele Dominika Tetíka, také Maského strážce dne.

   Kontakty najdete na www: http://www.mayskystromzivota.cz/

   Patrik J.

 6. Dobrý den. Chtěl bych vás požádat o vypracování – nebo o radu kde a správně vypracují – mého mayského kříže a co nejvíc informací o mě. Předem děkuji za odpověd.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..