Článek je s úpravami a doplněním převzat od americké šamanky Sandry Ingerman, www.sandraingerman.com

Šamanismus je nejstarší duchovní praxe známa lidstvu. Archeologické nálezy dokazují tuto praxi před více jak 40.000 lety. Někteří antropologové se domnívají, že jedná o více než 100.000 let. Není a ani nikdy nebyl náboženstvím. Jedná se spíše o životní filozofii a praktiky na cestě k duchovnu, k obnovení síly z přírody a ozdravení.

Slovo „šaman“ pochází z kmene Tunguzků na Sibiři a znamená duchovní léčitel, nebo ten, kdo vidí ve tmě.   Šamanismus byl praktikován na Sibiři, v Asii, Evropě, Africe, Austrálii, Grónsku, a původní Severní a Jižní Americe.

Šamani Hromového ptáka
Šamani Hromového ptáka

Šaman je muž nebo žena, která užívá schopnosti vidět „třetím okem“ či „srdcem“ a která cestuje do jiných realit. Šaman přímo spolupracuje s duchy, aby rozpoznal duchovní aspekt nemoci, provádí návrat ztracených duší, navrací ztracenou sílu a odstraňuje duševní bloky. Šaman také využívá svých věšteckých schopností k získávání informací pro celou společnost. Šamani vždy působili a stále působí jako léčitelé, lékaři, kněží a kněžky, psychoterapeuti, mystici, vypravěči a jako duchovní průvodci.

Šamanismus nás učí, že všechno, co existuje, je živé a má duši. Šamani vypráví o pavučině života, která propojuje vše živé, a o duši, která je obsažena ve všem. Všechno na zemi je propojeno navzájem a jakékoliv přesvědčení, že jsme odděleni od ostatních forem života, včetně Země, hvězd, či větru je pouhá iluze. A právě rolí šamana ve společnosti je udržovat harmonii a rovnováhu mezi lidstvem a silami přírody.

Nepálský šaman
Nepálský šaman

Existuje pestrá škála obřadů, které šamani provádí. Zahajují ceremonie k přivítání děti na tomto světě, uzavírají manželství a pomáhají umírajícím v pokojné transformaci do lepšího světa. Vedou obřady k uctění památky bližních. Také provádí další důležité iniciační obřady, které jsou klíčové v životě každého člověka, jako je přechod z období dětství do dospělosti.

Jeden z hlavních obřadů, které šaman provádí, se nazývá šamanské cestování. Šaman se dostává do změněného stavu vědomí a cestuje mimo čas do jiné reality, kterou mnozí označují jako ne-každodenní realitu. Ne-každodenní realitu lze vnímat jako paralelní vesmír k tomu našemu. Australští domorodci nazývají ne-každodenní realitu jako Bdělé snění. Podle keltských tradic se označuje jako Jiný svět.


Partner www stránek
KRATOM – KOUZELNÁ BYLINA Z JIHOVÝCHODNÍ ASIE

V těchto skrytých realitách se vyskytují pomáhající duchové, spříznění duchové, kteří nabízejí své vedení a také jejich pomoc při léčení ve prospěch všeho živého na Zemi.

Amazonský šaman
Amazonský šaman

Šamani obvykle využívají nějakou formu monotónního zvuku, nejčastěji bubnování nebo chřestění, k přechodu do změněného stavu vědomí, kdy šaman může odpoutat svou duši od těla a vydat se na cestu do neviditelných světů. V Austrálii lze také často vidět šamany hrát na didgeridoo a/nebo ťukat dřívky o sebe. Jinde se využívají dřívka či zvonky.  Lidé kmene Sami v Laponsku a Norsku také zpívají monotónní mantry nazvané „joiking“.

Podle šamanských tradic na celém světě existují obvykle tři úrovně, o kterých se hovoří a které jsou ztvárněny prostřednictvím různých obrazů a jiných forem umění. Skryté světy, do kterých šaman cestuje, jsou známé jako Podsvětí nebo také Dolní svět, Střední svět a Horní svět. V Dolním i Horním světě je nespočet dalších úrovní a oba se nachází mimo náš časoprostor. Podle šamanů se tak náš vesmír a časoprostor podobá stromu – s kmenem v naší každodenní realitě, kořeny v Podsvětí a korunou prorůstající do Horního světa.

Bajkalský šaman
Bajkalský šaman

Šamanismus je systém přímého vnímání realit. Zatímco v běžné realitě dokážeme všichni popsat svět okolo nás osvojenými slovy a symboly, každý šaman může popsat své zážitky z cestování do jiných realit zcela odlišně. Jak pestré jsou různé zkušenosti a zážitky, nahlíženy a pochopeny každým jinak, tak jsou také samy o sobě krásné.

Do Dolního světa lze cestovat tunelem vedoucím dolů do země. Tento svět se jeví šamanovi jako velmi pozemský a hmotný a je představován jeskyněmi, moři, hustou džunglí, lesy a pouštěmi. Bytosti obývající Dolní svět jsou duchové zvířat, stromů, rostlin a hor a také lidští duchové, kteří jsou spojeni s mystikou Země.

Horní svět je mnohem více éterický než Dolní svět. Je zde jasné zářivé světlo, které může přecházet od pastelových barev přes šedou až do úplné temnoty. V Horním světě můžete vědět, že na něčem stojíte, ale váš skutečný opěrný bod se může jevit velmi mlhavě. Krajina je zde také velmi rozmanitá. Nachází se zde křišťálová města a města z oblak. Tuto úroveň také obývá množství rozličných duchů.

Střední svět je skrytou realitou světa, ve kterém žijeme. Ve Středním světě může šaman cestovat v čase dopředu i zpět. Je to také místo, kam šaman cestuje, když hledá ztracené a ukradené předměty.

Jak už bylo řečeno, pro šamana je vše živé. Střední svět je proto místo, kde šaman může mluvit s duchy skál, stromů, rostlin, větru, vody, ohně či země. Šaman zde může hovořit s duchy, kteří žijí ve všech věcech okolo nás.

Gautemalští šamani
Gautemalští šamani

Střední svět je také obýván různými duchy, jako jsou bájné bytosti. Mezi ně patří víly, elfové, trpaslíci, skřeti a ochránci lesa, kteří jsou přítomni v mnoha mýtech a příbězích. Bájné bytosti nám připomínají kouzelné období v našich životech, ještě dříve, než nás zformovala naše kultura a než se nám brány mezi těmito světy uzavřely.

V Dolním a Horním světě existuje mnoho nápomocných duchů, kteří pomáhají  šamanovi s léčením jednotlivců, komunity i celé planety.

Mezi dva nejobvykleji se vyskytující duchy, kteří pracují ve spojení s šamanem jsou silová (totemová) zvířata – také nazývána duchové ochránci a dále to jsou učitelé v lidské podobě.

Šamani věří, že když se narodíme, tak alespoň jedno či dvě silová zvířata s námi dobrovolně zůstanou, aby nás pomáhali udržovat v kondici emočně i fyzicky a také aby nás ochránili před nebezpečím. Tato zvířata jsou obdobou Andělů strážných podle křesťanské víry.

Šaman z Peru
Šaman z Peru

Druhá podoba nápomocného ducha, se kterým šaman často pracuje, je učitel v lidské podobě. Obvykle jsou to bohové a bohyně uctívané v jeho kultuře, duchovní osobnosti a předkové, kteří chtějí šamanovi pomáhat.

Tito nápomocní duchové spolupracují s šamanem při léčení jednotlivců, společnosti i jejich životního prostředí. S pomocnými duchy šaman také konzultuje dle potřeby rozličné problémy a informace.

Být šamanem je spíše než povolání hluboké životní přesvědčení a ochota obětovat se druhým, své komunitě. Šamanem se člověk buď narodí, nebo jej během života povolají duchové skrze extatické okamžiky či častěji těžké životní zkoušky.

Šaman může navenek disponovat velkou silou a napohled nadpřirozenými schopnostmi. Musí být ovšem také pokorný a velice silný vnitřně. Musí naprosto respektovat veškeré živé bytosti a energie z tohoto i jiného světa a umět bezvýhradně přijmout běh předurčených událostí bez ohledu na vlastní prospěch.

O šamanismu v češtině (slovenštině) se dovíte také na stránkách:

Máte nějaké vlastní zajímavé články/videa/odkazy? Napište nám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..