Vlk

Učitel, odevzdání.

Lekce rozdávání. Nedostatek úspěchu. Zklamání. Ztráta. Pravidelné opuštění. Neústupnost. Síla. Vytrvalost. Rozdávání energie. Spojení se se všemi kvůli jednotlivcům. Samotářství a společenství. Učitel. Pastýř.

Obecný popis:

Vlk (Canis lupus – asi 32 poddruhů) je považován za největší z psovitých šelem, ačkoli se v závislosti na geografické poloze vyskytuje v mnoha variacích velikosti a hmotnosti. Vlk byl v minulosti pronásledován a loven, dokud jeho populace nebezpečně neklesla. Dnes se stal oslavovaným aspektem ekoturistiky a ekologie.

Vlci jsou velmi společenská zvířata žijící ve smečce. Žijí na velmi rozsáhlých územích, na kterých vyznačkovávají močí a výkaly své hranice. Smečka se skládá z alfa samce a samice (monogamní pár, který se druží jen spolu), jejich potomků a někdy také z přidružených členů. Alfa samec a samice se krmí jako první. Hierarchie je udržována chováním jako je fyzický postoj, výraz obličeje, nahrbení se, přikrčení, vystrčení brady, obcházení okolo a kousání. Smečka se často, vzhledem k jejímu velkému rozptylu, svolává vytím, aby se znovu shlukla dohromady k obraně území a ke zvýšení vzrušení před lovem.

Lekce a výzvy:

Mějte na paměti, že pokud vás toto zvíře kontaktuje, bude pro vás často tím nejlepším učitelem svých vlastních lekcí. Následující text může být pouze vodítkem a není vyčerpávající ani nemusí být přesný.

 • Vlk je možná jedno z nejčastějších zvířat mezi mladými Wicca (čarodějkami), neopohany, eklektickými pohany, otherkiny a společenstvími theriánů. Je tak nepopulární, že se mu lidé – obdobně jako havranovi – posmívají a haní jej veřejně i mezi sebou. Dokonce jej nazývají „děvkou”. Vzhledem k jeho neoblíbenosti jej můžeme snadno zavrhnout. Nicméně podívejme se na něj blíže. Vlk představuje učitele, který se umí odevzdat. Je to učitel, který se dokáže zaměřit na všechny studenty v naději, že možná jeden z deseti bude schopen převzít jeho moudrost. Vlk se spojuje se všemi kvůli pár jednotlivcům.
 • Mnoho studentů, kteří si vyberou vlka, nebo jsou vybráni vlkem selžou. Mluvíme-li o selhání, myslíme tím, že selžou ve své duchovní cestě. Sejdou z cesty, ignorují poučení a povrchně oslavují své spojení s vlkem, než nakonec vymizí. Toto je vlkova volba – učit mnohé, aby prorazil a sdílel skutečné tajemství s několika, kteří vytrvali a překonali počáteční fázi své cesty. Teprve tehdy se vlk stane opravdu cenným učitelem.
 • Pokud vlk vstoupil do vašeho života, anebo je vašim dlouhodobým průvodcem, pak vás také povzbuzuje podělit se o své znalosti se všemi pro dobro jednotlivců. Je důležité nenechat své ego stavět se vám do cesty. S vlkem je šance, že se vám to podaří. Toto je jedna z jeho výzev. Uvíznete v pasti, nebo zůstanete věrní své duchovní cestě?
 • Vlk vám řekne, abyste vyhodnotili, kam jste se ve svém životě dostali. Stáváte se úzkoprsí k těm, kterým předáváte své znalosti? Vlk vás ponouká více rozprostřít své sítě a nikoho nediskriminovat.
 • Vlk představuje neúspěch a zklamání. Přichází do našich životů, aby nám předal lekci, že na prožitém zklamání a nedostatku úspěchu ve skutečnosti nezáleží. Vlk nám nepřichází oznámit, že v našem neštěstí nastane zvrat. Často k nám přichází s tím, že změna nenastane. Proč? Protože vlk navzdory neúspěchu si najde čas na oslavu úspěchů smečky a rozvíjí silné společenské vztahy. Štěstí není v materiálních věcech kolem nás, je v lidech, kteří nás obklopují a naplňují nás duchovně i emocionálně.
 • Ve spojení s vlkem se pojí zejména téma ztráty a mnoho lidí, které vlk navštíví, se již může nacházet v depresi, anebo nejsou šťastni se svým životem. Vlk nám umožňuje vědět, že i když se vracíme domů „hladoví”, nebo duchovně strádáme, stále máme kolem sebe lidi a duchovní průvodce, kteří nás podporují. Když zažíváme žal a vyčerpání, dozvídáme se, že ostatní kolem nás tak jako tak milují. Ne kvůli tomu, čeho jsme dosáhli, ale protože jsme se snažili, a protože jsme roztomilí.
 • Vlk představuje všechny aspekty neústupnosti, síly a vytrvalosti. Vlk přichází do našich životů s tím, že můžeme překonat cokoliv, a žal, smutek, ztráta a vyčerpání nejsou dostatečnou záminkou k tomu, aby nás to odradilo od pokusu začít znovu a žít svůj život naplno.
 • Vlk vstoupí do našeho života, aby nám dal vědět o tom, že na nějaké rovině rozdáváme energii, a že to není špatně ani nesprávné. Nepotřebujete mít svou energii neustále pevně uzavřenou ve svém těle. Občas si více užijeme život, když se otevřeme. Vlk nám říká, že pokud se otevřeme na éterické úrovni, můžeme se cítit unaveni, vyčerpáni, anebo prostě jinak, než jsme normálně zvyklí. Vlk nám také může objasnit, proč jsme více otevřeni a z jakého důvodu.
 • Vlk nás učí rovnováhu mezi samotářstvím a socializací. Trávit příliš mnoho času sami se sebou nepomáhá nikomu a můžeme se natolik zahledět do sebe, že zapomeneme růst. Obdobně příliš času ve společnosti ostatních nám znemožní naplnit našeho ducha, protože nikdy nebudeme mít čas zaměřit se na naše vlastní poznání. Vlk nám radí zachovat mezi těmito protipóly rovnováhu a radí nám přijímout, že oba extrémy jsou normální, pokud je dokážeme navzájem vybalancovat.

Pokud je vlk vašim silovým zvířetem:

Lidé, kteří mají vlka jako své silové zvíře (totem) často projevují navenek vlku podobné rysy.

 • Vlčí lidé mají příkaz otevřít své učení a znalosti pro všechny studenty, kteří jsou ochotni se od nich učit. Tito lidí si nevybírají své studenty a dobře rozvinutý člověk s vlčím totemem bude mít své srdce otevřené a bude ochotně rozdávat energii všem. Nebudou mít obavy, že mezi rozčarováním a zklamáním z neúspěchu se jim nedostane také dostatek naplnění a růstů u některých ostatních tak, aby je to povzbudilo pokračovat. Vlčí lidé jsou učitelé, jsou často průkopníci pohanských a šamanských učení. Lze je nalézt ve všech oblastech života. Jsou nositeli mnoha mystérií, které mají tendenci předávat individuálně jednotlivým studentům.
 • Lidé s vlčím totemem se setkávají s více zklamáním, než většina ostatních. Jednou z jejich hlavních životních lekcí je naučit se rovnováze mezi neprožíváním přílišné sebelítosti, ale také zároveň nevzdávat se všeho zklamání a nezapomínat prožívat emoce. Člověk – vlk je velkým přínosem pro jakékoliv společenství, protože pomáhá skupině fungovat i v temných dobách.
 • Vlčí lidé jsou jak sociální, tak i asociální. Nejsou extroverti, ale ani si, upřímně řečeno, neužívají každou minutu o samotě. Potřebují úzký okruh přátel, milujícího partnera a potřebují znát své místo v komunitě. Z tohoto důvodu často udržují pravidla a protokol společenství a budou mezi prvními, kdo dá vědět ostatním o případném opuštění skupiny. Vlčí lidé potřebují čas sami na sebe, jinak se budou dusit. Také potřebují trávit čas s ostatními lidmi jinak se také budou dusit. Vlčí lidé jsou mistry v udržování rovnováhy mezi těmito dvěmi protipóly, nicméně jako děti či během dospívání mohou mít v tomto ještě málo zkušeností.

Vaše silové zvíře se bude projevovat také jinými způsoby. Rozeznáte je s pomocí uvědomění a přijetí.

Stinné stránky vlka:

Stinné stránky představují často iracionální strach z tohoto zvířete, který nás učí vše o sobě samém – vše co je ukryto hluboko v nás a s čím se nedokážeme vyrovnat. Často se obáváme nejvíce těch vlčích vlastností, které se nám nelíbí na nás samých. Musíme prozkoumat, proč tomu tak je, a naučit se, jak s nimi pracovat.


Sponzor www stránek

 • Lidé, kteří nemají rádi, nenávidí, anebo se bojí vlků, mívají tendence bát se věcí, které vypadají děsivější zvenku, nežli jsou ve skutečnosti uvnitř. Ti, co se obávají vlka, mají tendenci podlehnout propagandě a negativním obrazům z médií rychleji, než většina ostatních lidí. Jedna z jejich největších lekcí v životě je naučit se vidět pod povrch – na pravdy, které se skrývají pod ním.
 • Ti, kdo nemají rádi, či nenávidí vlky často také pohrdají neopohany, eklektickými pohany a „hlavním proudem”. Tento názor na (neo)pohanství je dnes ve skutečnosti mnohem častější, než si myslíte. Tito lidé, kteří nemají rádi určitá zvířata jen proto, že jsou běžná a populární, by se měli naučit, že pokud je něco součástí hlavního proudu, neznamená to, že to není zároveň jedinečné, anebo významné. Kdo nemá rád vlky tíhne k velké deziluzi ze společenství, jehož je součástí, a hledá obětní beránky pro zmírnění pocitů vlastní viny ze ztráty a opuštění. Všichni, kdo překonají své předsudky, získají od vlka cenné životní lekce.

Kontaktování vlka:

Podobně jako všichni zvířecí průvodci se vlk objeví pouze v případě, kdy je to vhodné a správné a nemůže být přinucen, aby vás navštívil, družil se, anebo sdílel s vámi zprávy.

Mnoho lidí rádo kontaktuje vlka velmi osobní způsobem a vlk bude mít zase své vlastní způsoby, jak vás kontaktovat. Mnoho lidí prostě jen jednoho dne pohlédne dolů během léčení či meditaci a uvidí vedle sebe velikánského vlka jako průvodce. Některé lidi přemůže nutkání výt jako vlci a další, kteří se naučili hrát na dechové nástroje a flétny, začnou napodobovat vlčí zvuky a tak se naladí na vlčí energii.

Další možnosti, jak se setkat s vlkem, je chřestění a bubnování, vytrvalostní chůze a běh za účelem vyvolání transu, holotropní dýchání, meditace, vizualizace a další metody. Experimentujte a najděte si nejvhodnější metodu. Vlk je výborný pro začátečníky, kteří chtějí potkat kterékoliv ze silových zvířat, protože vlk je jedním z vstřícnějších. Vlk je jedním z mnoha zvířat, která vás budou jen nerada podporovat při vašich cestách do Podzemí. Je spíše dlouhodobým, než krátkodobým spirituálním průvodcem a tvoří blízký vztah se svým studentem. Takto může být často chybně chápán jako osobní silové zvíře (totem).

Autor: Ravenari, www.wildspeak.com, s laskavým svolením přeložil Neošaman

7 Komentářů

Silové zvíře – Vlk

 1. Když jsem ve snu byla ve své životní velikosti stříbrnou vlčicí a jednou se za bdělého stavu stala sovou….popis vlka i sovy přesně odpovídá mým pocitům a postojům v životě…přesto mými nejlepšími přáteli jsou archandělé a nejlepší rádce bezpodmínečná láska….uznávám svobodu, život a existenci…Matku Zemi a Boha Otce….a stále nevím, kdo vlastně Jsem…vidím se, vnímám se, miluji se…kdo jsem….vím, že to Vím a přesto…..

 2. Já vlky miluji jsou to úžasná zvířata a podle mě i legendární. Do konce mám doma i polo vlka. Ale já osobně nesnáším lidi kteří vlky zabíjí. Vždy jsem vlky milovala o vlky se zajámám snad už 3 roky a půl. Přiznám se že jsem nikdy nechtěla být člověkem a nechci až do tet. Vždy jsem si přála být vlkem žít v herách v lesích být volná. Žít ve světě bez lidí kde jsou všichni volní. Jediný tvor který tuhle zemi ničí je člověk. Vždy jsem ráda když můžu jít sama se svým polo vlkem a dalšímy zvířata někam do přírady sama cejtím se volná v tu chvíli je mi nejlíp v životě vždy jsem chtěla žít v horách s vlkami a být volná a být tam bez lidí. Vždy jsem chtěla být vlkem a pořád chci být vlkem je to takový můj nesplnitelný sen. Vlci jsou můj život.

  1. Vlci sú aj moja srdcová záležitosť. Dala by som prednosť životu medzi vlkmi niekde ďaleko od ľudí. Vlk je moje totemove zviera

 3. Má dojem že vedle Vlka je mým Silovým Zvířetem ještě Sova
  je to možné mít dvě silový zvířata? Nebo více?
  Ve mněse kombinuje jak ta Sila,Vytrvalost, nachazení rovnováhy mezi samotou a společností, ctění skupiny- rodiny aj se Sebepoznáním, čtením a fasciací smrtí a posmrtným životem, hledání Moudrosti ..

  1. Dobrý den,
   silových průvodců může být více.
   Vlk se obvykle objevuje na začátku duchovní cesty jako podpora na cestě sama k sobě. Jeho kvality pomáhají překonávat spirituální a životní krize.
   Další silová zvířata pak více pomáhají s růstem a podporou požadovaných kvalit, které v řivotě potřebujeme, abychom posílili to co umíme, nebo se naučili používat nové kvality a aspekty sebe sama.
   Patrik J.

 4. Všetko čo som si prečítala by ako keby bolo len o mne…všetko sedí. Som veľmi rada že som mohla toto čítať. Je to fascinujúce ako veľmi to ku mne sedí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..