Nedávno si redakce stránek The Mind Unleashed popovídala s Carlem Johanem Callemanem, jedním z předních světových expertů na mayský kalendář, o důležitosti nového cyklu, který začíná 24. května 2017.

Carl Johan Calleman, Ph.D.

Mohl byste přiblížit své odborné zkušenosti čtenářům, kteří nejsou obeznámeni s vaší prací? 

Má praxe a zkušenosti vychází z přírodních věd. Mám doktorát z fyzikální biologie a přednášel jsem na několika velmi prestižních vědeckých institucích světa. Nicméně v roce 1993 jsem pocítil silné volání a rozhodl jsem se na plný úvazek věnovat objasňování pravého významu mayského kalendářního systému způsobem, který bude srozumitelný moderním lidem. O mayském kalendáři jsem napsal šest knih, které byly přeloženy do celkem čtrnácti jazyků. Pracoval jsem také s mayskými stařešiny, abych jim pomohl dostat jejich poselství

Jaký význam měl 28. říjen 2011?  

Byl to den, kdy se všech devět vln ovlivňujících naše biologické fungování a zejména mysl změnilo a vytvořilo nový interferenční vzorec (viz obrázek níže). Důležitost této změny byla předpovězena na tortuguerském monumentu č. 6, který říká, že Bolon Yokte Kuh, mayský bůh devíti úrovní, se objeví v celé své vznešenosti.

Přeloženo do modernější řeči to znamená, že se poprvé v historii vesmíru (včetně lidstva) všechny vlny (celá vznešenost = full regalia – všechny insignie patřící k příslušné funkci včetně ozdob oděvu atd.) aktivují a poběží paralelně. Do 9. března 2011 nebyla aktivována devátá vlna vyvolávající vědomí jednoty a až po tomto bodu změny se pro nás všechny vlny staly dostupnými, abychom si s nimi mohli začít vytvářet rezonanci. (Staří Mayové o takové vlně mluvili jako o Opeřeném hadu). Každá vlna vytváří v lidské mysli určitý druh filtru (viz níže), a proto vnímáme svět různě – na základě toho, s kterou z nich rezonujeme. Následně promítáme obsah svojí mysli do okolního světa a vytváříme takovou vnější realitu, jaká je s naší myslí a jejím vnímáním ve shodě. Když si „stáhneme“ mysl duality, promítáme si ji na svět a tvoříme spory, ale když si „stáhneme“ mysl jednoty, tvoříme svět míru. Mayský kalendář v konečném efektu popisuje časové linie těchto měnících se rozpoložení mysli a odtud také pramení jeho prorocký potenciál. Mayský kalendářní systém je velmi složitý a fascinující předmět studia a já lidem doporučuji, aby ho zkoumali. Přesto však z perspektivy tvoření budoucnosti lidstva dostačuje řídit se devátou vlnou a umět rozpoznávat její účinky na životy jednotlivých lidí.

9. vlna – vědomí osvícené jednoty; 8. vlna – pravohemisférové dualistické vědomí; 7. vlna – zatemněné vědomí jednoty; 6. vlna – levohemisférové dualistické vědomí; 5. vlna – vědomí osvícené jednoty

Jaký význam měl 21. prosinec 2012?

Vůbec žádný. Byl to výsledek chybného výpočtu několika archeologů a někteří new age badatelé, kteří se tou záležitostí nezaobírali v dostatečné šíři, ho převzali. Bylo velmi nešťastné, že byl mayský kalendář zpopularizován právě tímto způsobem. Mayský kalendář nefunguje tak, že předpovídá nějaké náhlé zlomy, k nimž dojde během jediného dne. Naopak – popisuje změny vln o různých vlnových délkách, přičemž důsledky těchto změn se mohou projevit až za velice dlouhou dobu.

Čím je zvláštní 24. květem 2017? 

V podstatě není o nic zvláštnější než jiné počátky 36denních období deváté vlny (viz zde). 24. květen je první den 64. DNE deváté vlny. Lze na něj nicméně pohlížet jako na počátek setrvalého úsilí o usnadnění toho, aby lidé rezonovali s devátou vlnou. Po této události budou následovat další počátky DNŮ, a to 29. června, 4. srpna a tak dále. Nelze to považovat za ojedinělou událost. Lze však prohlásit, že chaos ve světě dosáhl takové míry, že se stalo nezbytností dosáhnout rezonance s vlnou, jež vytváří vědomí jednoty, ve větším, kolektivním měřítku.

Začal „věk srdce“ spolu s počátkem deváté vlny, nebo začne až 24. května?

Náš vesmír i my sami jsme byli vytvořeni kombinovaným působením devíti vln stvoření, proto nedochází k tomu, že by se v nějakých přesně daných termínech děly plošné změny. Účinky na naše srdce závisejí na tom, s jakými vlnami jsme si vytvořili rezonanci, a to souvisí s tím, jaký druh záměrů máme. Dnes většina lidí stále souzní se šestou, sedmou a osmou vlnou, jenže žádná z nich nevede k úplnému otevření srdce. Je tu ale menšina lidí, kteří si začali vyvíjet rezonanci s devátou vlnou a díky jejímu vedení v průběhu času získají nové vnímání reality, v němž nebude mít oddělenost místo. Žádná jednotlivá událost ani konkrétní datum neposune lidstvo do věku srdce. Takový zlatý věk tu vytvoří jen trvalý záměr manifestovat osud lidstva prostřednictvím rezonance s devátou vlnou.

Křováci (Sanové) z pouště Kalahari jsou v přímém kontaktu jak s vámi, tak s dalšími předními osobnostmi komunity kolem mayského kalendáře, jako je Sean Caulfield, a chystají slavnost, jíž má tento nový cyklus začít. Můžete nám říct o těchto lidech a chystaném obřadu více?

Sanové jsou zástupci pozůstatku nejstarší existující kultury na této planetě. Během poslední stovky let byli krutě pronásledováni. Obývají poušť Kalahari (nachází se v jižní části afrického kontinentu) a lze je považovat za šamanské společenství, které se tancem dostává do tranzu, díky němuž dochází ke kontaktu se světem duchů a ke komunikaci s Bohem a duchy zvířat. Možná je to jediná kultura na světě, která tento stav vědomí považuje za výchozí – za realitu. Na 24. květen, kdy začíná v deváté vlně nové období, plánují právě takový tanec. Tuto událost označují jako „zažehnutí plamene Jednoho srdce“, což odkazuje k jednotě, která je osudem lidstva. (více zde na Facebooku).

Jakým způsobem se této akce mohou zúčastnit lidé, kteří se nemohou osobně dostavit do Kapského města?


Partner www stránek
BEWIT - 100% esenciální oleje

Důležité je, aby si lidé prostřednictvím svých vlastních zkušeností uvědomovali existenci deváté vlny. K tomu bude zapotřebí, aby vlnu sledovali celou řadu jejích období (DNŮ a NOCÍ) a všímali si, jaký vliv mají tato období na jejich život. Křováci určují tón, ale jiní lidé si také mohou zorganizovat vlastní akce nebo si zapálit svíčku, a označit tak příchod nového DNE deváté vlny. Lidé by neměli čekat, že se od toho dne všechno automaticky změní. Jde spíš o závazek účastnit se transformativního procesu, který s sebou devátá vlna v následujících letech přinese. (Křováci také pozvali všechna domorodá uskupení k takové účasti na obřadu, jaká jim bude připadat vhodná. Prosíme o odpovídající šíření těchto informací. Znovu – nejvíce informací je na Facebooku pod tímto odkazem.)

Říkal jste, že v rámci sbíhání se cyklů lze očekávat i další takové události, jako je 24. květen. Jak lze zjistit více informací o těchto datech?

Co se týče změnových dnů deváté vlny, doporučuji tento odkaz: http://www.xzone com.au/9thwave.php

Díky za informace, Carle.

Nová kniha Carla Callemana se jmenuje  9 Waves of Creation: Quantum Physics, Holographic Evolution and the Destiny of Humanity (Devět vln stvoření: kvantová fyzika, holografická evoluce a osud lidstva) a jeho webové stránky jsou calleman.com

Převzato z www stránek: veksvetla.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..