Nedávno si redakce stránek The Mind Unleashed popovídala s Carlem Johanem Callemanem, jedním z předních světových expertů na mayský kalendář, o důležitosti nového cyklu, který začíná 24. května 2017.

Carl Johan Calleman, Ph.D.

Mohl byste přiblížit své odborné zkušenosti čtenářům, kteří nejsou obeznámeni s vaší prací? 


Partner www stránek
KRATOM – KOUZELNÁ BYLINA Z JIHOVÝCHODNÍ ASIE

Má praxe a zkušenosti vychází z přírodních věd. Mám doktorát z fyzikální biologie a přednášel jsem na několika velmi prestižních vědeckých institucích světa. Nicméně v roce 1993 jsem pocítil silné volání a rozhodl jsem se na plný úvazek věnovat objasňování pravého významu mayského kalendářního systému způsobem, který bude srozumitelný moderním lidem. O mayském kalendáři jsem napsal šest knih, které byly přeloženy do celkem čtrnácti jazyků. Pracoval jsem také s mayskými stařešiny, abych jim pomohl dostat jejich poselství

Jaký význam měl 28. říjen 2011?  

Byl to den, kdy se všech devět vln ovlivňujících naše biologické fungování a zejména mysl změnilo a vytvořilo nový interferenční vzorec (viz obrázek níže). Důležitost této změny byla předpovězena na tortuguerském monumentu č. 6, který říká, že Bolon Yokte Kuh, mayský bůh devíti úrovní, se objeví v celé své vznešenosti.

Přeloženo do modernější řeči to znamená, že se poprvé v historii vesmíru (včetně lidstva) všechny vlny (celá vznešenost = full regalia – všechny insignie patřící k příslušné funkci včetně ozdob oděvu atd.) aktivují a poběží paralelně. Do 9. března 2011 nebyla aktivována devátá vlna vyvolávající vědomí jednoty a až po tomto bodu změny se pro nás všechny vlny staly dostupnými, abychom si s nimi mohli začít vytvářet rezonanci. (Staří Mayové o takové vlně mluvili jako o Opeřeném hadu). Každá vlna vytváří v lidské mysli určitý druh filtru (viz níže), a proto vnímáme svět různě – na základě toho, s kterou z nich rezonujeme. Následně promítáme obsah svojí mysli do okolního světa a vytváříme takovou vnější realitu, jaká je s naší myslí a jejím vnímáním ve shodě. Když si „stáhneme“ mysl duality, promítáme si ji na svět a tvoříme spory, ale když si „stáhneme“ mysl jednoty, tvoříme svět míru. Mayský kalendář v konečném efektu popisuje časové linie těchto měnících se rozpoložení mysli a odtud také pramení jeho prorocký potenciál. Mayský kalendářní systém je velmi složitý a fascinující předmět studia a já lidem doporučuji, aby ho zkoumali. Přesto však z perspektivy tvoření budoucnosti lidstva dostačuje řídit se devátou vlnou a umět rozpoznávat její účinky na životy jednotlivých lidí.

9. vlna – vědomí osvícené jednoty; 8. vlna – pravohemisférové dualistické vědomí; 7. vlna – zatemněné vědomí jednoty; 6. vlna – levohemisférové dualistické vědomí; 5. vlna – vědomí osvícené jednoty

Jaký význam měl 21. prosinec 2012?

Vůbec žádný. Byl to výsledek chybného výpočtu několika archeologů a někteří new age badatelé, kteří se tou záležitostí nezaobírali v dostatečné šíři, ho převzali. Bylo velmi nešťastné, že byl mayský kalendář zpopularizován právě tímto způsobem. Mayský kalendář nefunguje tak, že předpovídá nějaké náhlé zlomy, k nimž dojde během jediného dne. Naopak – popisuje změny vln o různých vlnových délkách, přičemž důsledky těchto změn se mohou projevit až za velice dlouhou dobu.

Čím je zvláštní 24. květem 2017? 

V podstatě není o nic zvláštnější než jiné počátky 36denních období deváté vlny (viz zde). 24. květen je první den 64. DNE deváté vlny. Lze na něj nicméně pohlížet jako na počátek setrvalého úsilí o usnadnění toho, aby lidé rezonovali s devátou vlnou. Po této události budou následovat další počátky DNŮ, a to 29. června, 4. srpna a tak dále. Nelze to považovat za ojedinělou událost. Lze však prohlásit, že chaos ve světě dosáhl takové míry, že se stalo nezbytností dosáhnout rezonance s vlnou, jež vytváří vědomí jednoty, ve větším, kolektivním měřítku.

Začal „věk srdce“ spolu s počátkem deváté vlny, nebo začne až 24. května?

Náš vesmír i my sami jsme byli vytvořeni kombinovaným působením devíti vln stvoření, proto nedochází k tomu, že by se v nějakých přesně daných termínech děly plošné změny. Účinky na naše srdce závisejí na tom, s jakými vlnami jsme si vytvořili rezonanci, a to souvisí s tím, jaký druh záměrů máme. Dnes většina lidí stále souzní se šestou, sedmou a osmou vlnou, jenže žádná z nich nevede k úplnému otevření srdce. Je tu ale menšina lidí, kteří si začali vyvíjet rezonanci s devátou vlnou a díky jejímu vedení v průběhu času získají nové vnímání reality, v němž nebude mít oddělenost místo. Žádná jednotlivá událost ani konkrétní datum neposune lidstvo do věku srdce. Takový zlatý věk tu vytvoří jen trvalý záměr manifestovat osud lidstva prostřednictvím rezonance s devátou vlnou.

Křováci (Sanové) z pouště Kalahari jsou v přímém kontaktu jak s vámi, tak s dalšími předními osobnostmi komunity kolem mayského kalendáře, jako je Sean Caulfield, a chystají slavnost, jíž má tento nový cyklus začít. Můžete nám říct o těchto lidech a chystaném obřadu více?

Sanové jsou zástupci pozůstatku nejstarší existující kultury na této planetě. Během poslední stovky let byli krutě pronásledováni. Obývají poušť Kalahari (nachází se v jižní části afrického kontinentu) a lze je považovat za šamanské společenství, které se tancem dostává do tranzu, díky němuž dochází ke kontaktu se světem duchů a ke komunikaci s Bohem a duchy zvířat. Možná je to jediná kultura na světě, která tento stav vědomí považuje za výchozí – za realitu. Na 24. květen, kdy začíná v deváté vlně nové období, plánují právě takový tanec. Tuto událost označují jako „zažehnutí plamene Jednoho srdce“, což odkazuje k jednotě, která je osudem lidstva. (více zde na Facebooku).

Jakým způsobem se této akce mohou zúčastnit lidé, kteří se nemohou osobně dostavit do Kapského města?

Důležité je, aby si lidé prostřednictvím svých vlastních zkušeností uvědomovali existenci deváté vlny. K tomu bude zapotřebí, aby vlnu sledovali celou řadu jejích období (DNŮ a NOCÍ) a všímali si, jaký vliv mají tato období na jejich život. Křováci určují tón, ale jiní lidé si také mohou zorganizovat vlastní akce nebo si zapálit svíčku, a označit tak příchod nového DNE deváté vlny. Lidé by neměli čekat, že se od toho dne všechno automaticky změní. Jde spíš o závazek účastnit se transformativního procesu, který s sebou devátá vlna v následujících letech přinese. (Křováci také pozvali všechna domorodá uskupení k takové účasti na obřadu, jaká jim bude připadat vhodná. Prosíme o odpovídající šíření těchto informací. Znovu – nejvíce informací je na Facebooku pod tímto odkazem.)

Říkal jste, že v rámci sbíhání se cyklů lze očekávat i další takové události, jako je 24. květen. Jak lze zjistit více informací o těchto datech?

Co se týče změnových dnů deváté vlny, doporučuji tento odkaz: http://www.xzone com.au/9thwave.php

Díky za informace, Carle.

Nová kniha Carla Callemana se jmenuje  9 Waves of Creation: Quantum Physics, Holographic Evolution and the Destiny of Humanity (Devět vln stvoření: kvantová fyzika, holografická evoluce a osud lidstva) a jeho webové stránky jsou calleman.com

Převzato z www stránek: veksvetla.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..