Nástěnné malby
Nástěnné malby

Rada indiánských stařešinů už léta varuje Ameriku a svět. Nikdo je však zatím neposlouchá. Jde o předpovědi mystického kmene Indiánů Hopi.

Vize jejich šamanů jsou zaznamenány na kamenných tabulích, které jim před tisíciletími darovali jejich kosmičtí učitelé, Kačinové.

Tabule před bílými ukryl Indián Hopi z klanu Medvěda, Tawakwaptiwa, ještě než v roce 1960 nezemřel.

 

Šokovaní vědci

Když k Indiánům Hopi přišli vědci, aby prozkoumaly věk kamenných tabulí, čekalo je obrovské překvapení. Indiáni jim dali kousky z tabulí a vědci přezkoumali kresby, zhotovené rostlinnými barvami. K jejich velkému překvapení se ukázalo, že tabule mají nejméně 10 tisíc let, ale možná až 50 tisíc let. Znamená to, že Indiáni Hopi už dávno věděli o věcech, které se již udály, i o těch, které se teprve stanou.

Od roku 1950 se každoročně koná Shromáždění bílého míru, kde někteří Indiáni mají právo anglicky všem říct, o čem mluví Velká předpověď. Dělají to proto, aby se svět konečně vzpamatoval. Na jednom shromáždění vystoupil Thomas Benyaka, jehož slova byly zapsány a předány světu, aby „všichni, kteří mají oči na koukání a uši na poslech“ pochopili, že lidstvo stojí na rozcestí. Než se však dostaneme k současnosti a předpovědi Třetího otřesu, musíme pochopit, proč je lidstvo v takovém stavu. Indiáni Hopi to vědí.

Zákony velkého ducha

Historie světa se podle jejich poznání dělí na cykly. Nejprve bylo období kamene, pak rostlin. Nyní končí období zvířat a po něm přijde čas člověka. Teprve pak bude moci lidé rozvinout mohutné síly světla a duše.Na počátku současného cyklu sestoupil na Zem Velký duch a shromáždil všechny lidi na jednom místě, na ostrově, který je nyní pod vodou. Rozdělil lidstvo na čtyři rasy a přikázal jim rozejít se na čtyři světové strany. Každé dal jiné prvotní učení.

Předpověděl, že nadejde čas, kdy se čtyři rasy znovu sejdou, vymění si získané poznání a tehdy nastane čas míru a výstavby velké civilizace. Slíbil, že ve vhodném čase každé ze čtyř ras daruje dvě kamenné desky se zákony a a předpověďmi. Vyvaroval je však, aby žádná z tabulí nikdy nespadla na zem a nerozbila se, neboť tehdy pro svět nastanou zlé časy.

Čtyři živly – čtyři rasy

Indiáni Hopi
Indiáni Hopi

A tak bylo lidstvo rozděleno na čtyři rasy a každá rasa se stala strážcem jednoho živlu.Veľký duch vyslal červenou na východ a dal jí na starost živel země. Indiáni proto znají tajemství pěstování rostlin jak léčivých, tak těch, které slouží jako potrava.

Rasu žlutou vyslal na jih a učinil ji strážcem vzduchu. Zná tedy tajemství nebe, dýchání a poznání o tom, jak se duchovně vyvíjet.

Na západ vyslal rasu černou a dal jí vládu nad vodou, nejsilnějším ze živlů.

Rasa bílá, strážce ohně, se vydala na sever. Thomas Benyaka řekl: „Když se bílí podívají do samého středu věcí, které stvořili, najdou v nich oheň-je v žárovkách, autech, letadlech i ve vlaku. Oheň pohlcuje a pohybuje se. Proto bílé sestry a bílí bratři putují po celé planetě, a proto se jejich pomocí znovu všichni sejdeme a znovu vytvoříme jednu velkou rodinu.

Velký duch, tak jak slíbil, dal každé rase dvě kamenné desky. Ty, které patřily červeným, jsou v rezervaci indiánů Hopi v Arizoně, tabule rasy černé přechovává kmen Kukuyu na vrcholu Mount Kenya. Kamenné tabule žluté rasy jsou uchovávány v Tibetu. Strážci tradic bílých jsou, jak tvrdí Indiáni Hopi, švýcarští horalové. Nevíme však, kde jsou kamenné desky bílé rasy, protože zapomněla na prvotní učení Velkého ducha, a z toho pochází celé neštěstí. Možná jsou uschovány v Arše úmluvy …

Bílí zapomněli na poznání

Velký duch naučil všechny čtyři rasy tajnému stisku rukou, kterým se lidé měli přivítat, když se znovu setkají. Když však Indiáni Hopi přišli k Španělům a natáhli vůči nim ruce, aby je stiskli tajným stiskem, Španělé jim do natažených rukou vložili zrcátka …

Celou Amerikou se rozšířila zpráva, že bílí zapomněli prvotní posvátné poznání, a proto bude lidstvo trpět. Kmeny se začaly scházet a přemýšlely, jak přežít. Jedním ze způsobů bylo připomenout bílým posvátné zákony. Protože pokud se všechny čtyři barvy Země nesejde spolu, jak říká Velká předpověď, Velký duch vezme Zemi do svých rukou a zatřese s ní.

Bílí však Indiány neposlouchali. Nedali jim žádná práva, zabrali jejich zem a uzavřeli do rezervací – ten příběh dobře známe. Pak zotročili černou rasu. Pomalu se začal blížit čas popsaný ve Velké předpovědi.

Brouci na stuhách

Indiáni Hopi
Indiáni Hopi

Indiánští šamani začali vyhledávat znamení, které měly zvěstovat první velký otřes: „Bílí začnou budovat černé stuhy, po kterých se bude pohybovat červi. Když spatříte červy pohybující se po černých stuhách, bude to znamení příchozího Prvního otřesu Země. Bude takový náhlý, že se červ dostane ze země do vzduchu a bude kroužit kolem světa. Za ním se bude táhnout pás špíny a nakonec celé nebe pokryjí pásy špíny. Svět bude trpět novými, stále komplikovanějšími chorobami.

První model Forda (červ) se vydal na cestu (černé stuhy) v roce 1908. Rada starších již věděla, že se blíží První otřes – První světová válka. Tehdy poprvé byly použity letadla – tak se červ pohnul do nebe. V předpovědi zaznamenané na tabulích indiánů Hopi stojí, že po Prvním velkém otřesu se lidstvo bude chtít spojit, aby nastolilo mír. A opravdu. Zakrátko Indiáni slyšeli, že má vzniknout Liga národů v San Franciscu. Rada starších všech kmenů se setkala a v roce 1920 poslali dopis prezidentu W. Wilsonovi s otázkou, zda představitelé Indiánů mohou vstoupit do Ligy. Na dopis nikdy nedostali odpověď … A tak se nepodařilo uzavřít kruh živlů. V Lize byl sever – bílí, západ – černí, jih žlutí. Ale nebyl tam východ – červení.

Vražedné znamení

Rada starších se smutkem očekávala znamení předpovídající Druhý otřes. Věděli, co to bude. Kolem světa vznikne pavučina, pomocí níž spolu budou lidé mluvit (telefonická síť). Na východě se objeví obrácený a přesunut znak života (svastika), ale přinese jen smrt. Přijde spolu s vycházejícím sluncem ze západu (symbol Japonska).

Tyto dva znaky jsou vytesány na kamenné tabuli skryté v Arizoně. Když Rada starších spatřila dvě zástavy, věděla, že Druhý otřes přichází – byla to Druhá světová válka. V předpovědích se říká, že nejhorším produktem strážců ohně (bílých) je „tykev prachu“. Spadne z nebe na lidi, přinese smrt a zem nebude desetiletí rodit. Indiáni Hopi věděli o možnosti konstrukce atomové bomby už v roce 1920 a chtěli o ní mluvit v Lize národů, ale nikdo je nechtěl vyslechnout. Později Rada starších chtěla mluvit s prezidentem Rooseveltem o „dýni prachu“, prosila, aby ji nepoužil, protože následky budou strašné a následující Druhý otřes bude ničivý. Jak víme, opět nikdo neposlouchal.

V očekávání pozvání

Indiáni Hopi
Indiáni Hopi

Když Rada starších viděla následky použití „tykve prachu“, věděla, že znovu dojde k pokusu o nastolení míru ve světě, tentokrát na východě.

„Lidé tří ras se sejdou na ostrově ve speciálně postaveném domě.“ Když vznikala Organizace spojených národů se sídlem speciálně postaveným na Manhattanu, ve velké a třpytivé budově, Indiáni se znovu pokusili zapojit do kruhu živlů. A protože předtím napsali dopis, na který nedostali odpověď, tentokrát se rozhodli přijít osobně. Čtyři dny čekali na odpověď. Reprezentanti národů se rozhodli vpustit je a vyslechnout, ale Spojené státy, které měly právo veta, se postavili proti tomu … Červení odešli a kruh živlů opět nebyl uzavřen.

Thomas Benyaka na Shromáždění bílého míru skončil takto svůj příběh: „Mnozí se ptají, zda je možno změnit strašnou budoucnost. Odpověď je ano. Prognózy naznačují pouze možnosti, co se stane, co přijde, pokud … Stále ještě můžeme zabránit příchodu Třetího otřesu . Šance je nevelká, jak říkají šamani, ale existuje.

To, co přijde, nazývají bílí lidé Apokalypsa, ale Indiáni to nazývají Očista. “

Znamení Třetího otřesu

O těchto znameních se mluvilo na Shromáždění bílého míru v roce 1950 a 1960. Tehdy byly předpovědi nepochopitelné, dnes však každý vidí, co představují: „nadejdou časy, když se žena změní v muže. Lidé najdou otisk, který nás tvoří (DNK). A oni ho poroztínají. Lidé budou tvořit nová zvířata, která nikdy neexistovala, a budou si myslet, že je to pro naše dobro. Bude to tak vypadat, ale až naši vnuci a pravnuci bude v důsledku těchto událostí trpět.

Indiáni Hopi
Indiáni Hopi

Nadejdou časy, kdy orel vyletí vysoko do nebe a dostane se až na Měsíc. V té době bude hodně soukmenovců spát, což znamená, že zapomenou na prvotní poznání. Usnou zimním spánkem. Když orel přistane na Měsíci, objeví se světlo nového dne. Začne jarní tání. (Americká kosmická loď přistála v roce 1969 na Měsíci a vyslala zprávu: „Orel přistál“.

Když Inuité slyšeli tato slova, podělili se s ostatními kmeny o svou starou předpověď: že když se tato slova objeví, do červeného lidu vstoupí nová síla a vše bude možné. Sedm dní po přistání na Měsíci byl v Kongresu USA představen Akt náboženské svobody Indiánů. Prezident Carter jej podepsal v roce 1978. Bezprostředním znamením bude dům na nebi, v němž se nastálo usídlí lidé (může jít o MIR, ale také o nyní budovanou stanici ALFA, ačkoli, jak víme, existovala předpověď hovořící o pádu „domu na nebesích“, po kterém dojde k určitým událostem. ..).


Partner www stránek
KRATOM – KOUZELNÁ BYLINA Z JIHOVÝCHODNÍ ASIE

Článek převzat z www: tajemstvi.eu

Jeden komentář

Velká předpověď indiánů Hopi pro svět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..