Návštěva našich guatemalských učitelů tata Pedro a nan Shuni u nás v ČR nás obohacuje v mnoha směrech. Není to jen jejich přítomnost, věčná radost, láska ke všemu a všem a hluboce transformační ceremonie, ale také spousta faktů a praktických zjištění s denní aplikací v praktickém životě. Tata Pedro a nan Shuni nás zasvěcením požádali, abychom jako lokální tým šířili tuto moudrost mezi lidi u nás, poskytovali podporu, výklady mayských křížů, pořádali ceremonie. Jedním z našich prvních kroků jsou tyto naše články.

Tata Pedro přednáší o mayském kalendáři na Hájence v Bohuslavicích
Tata Pedro přednáší o mayském kalendáři na Hájence v Bohuslavicíc

Věda a média tvrdí, že Mayové byli a jsou posedlí časem, proto mají tolik kalendářů (ví se asi o dvaceti). Shuni ale říká, že to není pravda, že posedlí sice opravdu jsou, ale vůbec ne časem. Posedlí jsou pozorováním, pozorováním jevů v přírodě, vesmíru, u člověka a jejich opakováním. Kdo z vás byl někdy v Guatemale nebo v latinské Americe, tak ví, že tam čas funguje dost jinak – pružně a volně. Odjezd v 9h znamená, že v 9h můžete pomalu vstávat, dát si snídani, sbalit se a pomalu vyjít. Kdo byl s námi na nějaké akci tata Pedro a nan Shuni v ČR tak, ví, že začátek ceremonie v 17h znamená, že v tu dobu budeme teprve vyjíždět a ceremonie začne nejdřív v 19h J Jak toto může být posedlost časem? Toto je naopak přirozené plynutí s denní energií, bez shonu a tlaku.

Mayská moudrost je hlubší a má zásadnější dopad na naše životy, než bychom čekali. Shuni říká, že gregoriánský kalendář je manipulace. Byl vytvořen ve snaze manipulovat námi, je to snaha vnutit nám pocit shonu a nutnosti pořád něco dělat, být otrokem času, který prý plyne lineárně. Kdo kontroluje náš čas, vlastní naši mysl. Jak víme, mysl je mocný nástroj a když se na něco zaměří, tak je schopná tuto situaci přivolat. Kolikrát denně říkáte nebo slyšíte „nemám čas“, „nestíhám“. Jsme otroky tohoto uměle vytvořeného času. Gregoriánský kalendář nás odděluje od nás samých, od našich snů, od našeho nitra, od našich blízkých, od přírody a přirozeného plynutí života. Jeden příklad za všechny. Plánujeme dovolenou podle kalendáře, pak vyjedeme a celé dny prší. Nejradší bychom jeli zpátky a počkali na pěkné dny, ale nemůžeme, máme přeci dovolenou. Pak se vrátíme, sedíme v práci a týdny je krásně teplo a jasno a nejraději bychom jeli na dovolenou právě teď. Připadá vám to přirozené? Dává to nějakou logiku? Mně teda vůbec.

Tata Pedro Cruz mluví o svém životě a komentuje film v Antakaraně, v Ostravě
Tata Pedro Cruz mluví o svém životě a komentuje film v Antakaraně, v Ostravě

Názvy měsíců gregoriánského kalendáře october, november, december značí v latině čísla měsíců: osmý, devátý, desátý. Jak je možné, že jsou to nyní desátý, jedenáctý a dvanáctý měsíc? Dříve totiž existovalo 10 měsíců, pak si však různí velikáni naší doby usmysleli, že chtějí také svůj měsíc a tak vznikl červen (julio) pro Julia Césara a srpen (august) pro císaře Augusta. Gregoriánský kalendář má jednou 30 dní, jindy 31, pak najednou 28 dní. Je to přirozené a v souladu s přírodou a našimi tělesnými cykly? Ano, gregoriánský kalendář se snaží kopírovat oběh Země kolem slunce, ale jiné planety a pochody ignoruje. Je to uměle vytvořený nástroj manipulace, který měří čas sekvenčně, úplně odmítá cykly a opakování kosmických událostí.

Mayský posvátný „kalendář“ Tzolkin je však založen na pohybu všech planet a také na biologii člověka, není uměle vytvořeným manipulačním nástrojem. Proto bychom ho ani neměli nazývat kalendářem. Shuni používá výraz posvátné sledování času. Tzolkin obsahuje 13 měsíců po dvaceti dnech, které dávají dohromady 260 dní jednoho roku odpovídající době těhotenství. Jeden den také nekončí nepřirozeně ve 24.00, ale měří se od východu slunce po východ slunce dalšího dne mezi nimiž je doba tzv. nulové energie. Mayové díky svým pozorováním opakujících se jevů ve vesmíru, v přírodě a u člověka našli určité opakující se vzory a ty popsali energiemi dne zvanými navaly.

Posvátný rituál u Okoře - vyvolávaní a obětování Navalům a mayským předkům
Posvátný rituál u Okoře – vyvolávaní a obětování Navalům a mayským předkům

Již jsem zmínil, že Tzolkin není vlastně ani kalendář, ale je to popis anatomie našeho těla. 20 navalů reprezentuje 20 prstů: 10 na rukou nás spojuje s nebem, hvězdami a sluncem odkud jsme podle Mayů přišli a 10 prstů na nohou nás spojuje s Matkou Zemí. Podivné tečky a čárky pak doplňují navaly číslem daného dne, kterých je třináct. 13 čísel reprezentuje hlavních 13 kloubů našeho těla (kotníky, kolena, kyčle, zápěstí, lokty, ramena a krk). Výslednou kombinací 20 navalů a 13 čísel pak dostaneme zmíněných 260 možných kombinací – jeden mayský rok, který odpovídá době těhotenství. Podle Tzolkinu jsme tedy spojnicí mezi nebem a zemí, kanálem pro energie proudící oběma směry a máme být v harmonii s přírodou. Tak přirozený a na biologii a pohybu všech planet (nejen slunce) postavený je Tzolkin!

Nehledejme tedy odpovědi na naše životní otázky někde venku. Tata Pedro říká, že zlatá kniha moudrosti nového věku, který začal v prosinci roku 2012, je v nás samotných. Poslouchejte signály a zprávy svého těla, následujte pocity (pozor ne emoce, ale pocity), naslouchejte přírodě. Tam jsou ukryty všechny odpovědi, které hledáme.

 • Kdo jsme?
 • Odkud jsme přišli?
 • Co zde máme dělat?
 • Jaký je smysl našeho života?
 • Mám si vzít tuto ženu?
 • Mám vzít tuto práci?
 • Mám rozjet toto podnikání?

To vše jsou otázky, na které nám Tzolkin nabízí odpovědi a dává nám denní praktické vedení. Není to náboženská demagogie a slepá víra. Je to odpozorovaný praktický model a návod pro denní život, ať už jste katolík, budhista, husita, muslim, tak jej můžete využít.

Nan Shumantla přednáší o mayském kalendáři na Hájence v Bohuslavicích
Nan Shumantla přednáší o mayském kalendáři na Hájence v Bohuslavicích

Energie každého dne má nějakou kvalitu, nějaký význam. Například energie Kawoq znamená bouři, očistu, transformaci, proto to není dobrý den na svatbu, zahájení projektu či složitá vyjednávání. Pokud jste jen trošičku otevření a vnímavý, sledujte co se vám děje v den Kawoq. Pokud se mi něco nedařilo a byly problémy, tak jsem zpětně zjistil, že to byl den Kawoq. Denní energie jsem začal pozorovat před naší cestou do Guatemaly a dost mně překvapilo, jak jsou přesné. Není to silou mé mysli a sugesce, není to tak, že si ráno řeknu: „Aj, dnes je Kawoq, to se mi nic nepodaří.“ Spíše vnímám energie dne a snažím se přijít na to, co se mi snaží říct. Když mi jde vše snadno a hladce, mrknu co je za den a přemýšlím, proč mi to tak hladce šlo. Většinou to bylo tím, že jsem sledoval prvotní impulz intuice a konal okamžitě to, co mi přišlo. Nepřesunul a nenaplánoval jsem to za 2 dny, kdy už je impulz dávno pryč. Když se mi v nějaký den dějí nepříjemné věci, objevují se překážky, tak se opět ptám proč? Protože něco tlačím podle svého? Jdu za každou cenu na kolo, i když venku lije jak z konve? Chci jet na výlet za každou cenu, i když jsem unavený a radši bych ležel v posteli a četl si? Tlačím? Potřebuji mít kontrolu? Chci věci podle mě? Nevnímám potřeby druhých a svého těla? Nejsem pokorný? Podívám se na energii dne a její podstata nebo stínový aspekt mi hned dají tvrdou a upřímnou odpověď.

Že to opravdu není sugesce potvrdil i poslední workshop na Rusavě. Každý si chtěl užít krásný sobotní den s ceremoniemi posvátných ohňů a s workshopem, ale byl den energie Tijax – zrcadlo našich stínů a jejich léčitel. Mnozí z nás byli vykolejeni, podrážděni, někdo se chytal slovíček, někomu vadila spousta věcí na druhých (projekce jeho osobních stínů). Prostě nikdo nebyl zcela v pohodě, mávalo to s námi a vrcholilo při ceremonii. Opravdu bychom si schválně vědomně tento krásný den tak znepříjemnili?

Tata Pedro přednáší o mayském kalendáři na Hájence v Bohuslavicích
Tata Pedro přednáší o mayském kalendáři na Hájence v Bohuslavicích

Tzolkin nám podle data narození dává návod pro celý život – tzv. Mayský strom života nebo také Mayský kříž. Mayský strom života nám říká kdo jsme, odkud jdeme a co je naší životní misí. Možná se ptáte sami sebe, jestli to, co děláte, má nějaký smysl. Jestli nejste ve slepé uličce, proč se vám pořád dokola dějí stejné věci, opakují stejné chyby, objevují překážky. Mayský strom života je odpovědí na tyto otázky s praktickou denní užitnou hodnotou. Můžete tomu věřit nebo nemusíte, ale před svojí misí neutečete. Buď ji začnete plnit a věci půjdou snáze, budete se více klouzat než se dřít do kopce s balvanem. Nebo ji budete odpírat a nořit se víc a víc do bahna denních problémů, mohou přijít osudové situace jako závažné nemoci, havárie. Své misi zde prostě neutečete. Tak proč si cestu neudělat jednodušší?

Detailní popis toho, jak zjistit svou životní mapu jsme popsali už dříve, ale ještě připomenu, kde můžete najít další základní zdroje:

 • Základní Mayský kříž si můžete sami zjistit na http://mayancross.com. Jen nezapomeňte, že den se podle Mayů měří od svítání do svítání následujícího dne. Pokud jste se narodili po půlnoci, tedy podle gregoriánského kalendáře už například 15., tak musíte zadat datum 14. Stejně tak narození před svítáním (před 4.-6. hodinou ranní) musí zadat o den míň. Také můžete určit naval v tomto čase intuitivně či podle popisu obou navalů.
 • Energii dne můžete zjistit například na Maya portal nebo Mayan majix.
 • Nebo si můžete pořídit aplikaci pro Android či Apple.
 • Popis energie dne pak můžete najít i v česky psaných knihách
  • Barrios: Kniha osudu
  • Bryen, Spilsbury: Mayské orákulum, které je dobré pro práci s našimi stíny, tj. vlastnostmi které na sobě odmítáme a projektujeme je na druhé

 

Tata Pedro přednáší o mayském kalendáři na Vysočině u Kuklíku
Tata Pedro přednáší o mayském kalendáři na Vysočině u Kuklíku

Spíše než číst desítky popisů těchto energií a jejich působení, je lepší sledovat jejich projevy na sobě. Na začátek zcela vynechte čísla a sledujte jen energii vašeho navalu (naval srdce – ten uprostřed kříže). Co se vám děje ten den? Jde vše dobře? Něco vás tíží? Něco se nedaří? Máte návaly emocí nebo myšlenek? Pak se můžete ptát, jestli energii vašeho srdečního navalu naplňujete, jestli vás na něco neupozorňuje. Každý z nás má ve svém těle všech dvacet navalů. Silné projevy některého z nich na sebe upozorňují, máme se jim věnovat, máme je zvědomit. Není vám dobře na den Batz (opice)? Pak jste příliš vážní a stažení, řídíte a omezujete se svými vnitřními pravidly, neprojevujete nijak svoji kreativitu. Pokud se vám něco silného děje na den Kej (jelen), pak vám chybí v životě rovnováha (materiálno, rodina, práce, duchovno, pohyb) a potřebujete jít také ven a cítit přírodu.

Až projdete tímto základním sledováním, pak začněte sledovat všech pět základních energií, které jsou ve vašem kříži. Pak sledujte projevy všech devíti, které tvoří váš kompletní kříž – Mayský strom života. Já sleduji projevy těchto energií přes rok a půl a pořád pozoruji nové a nové kontexty a spojitosti. Čísla vnímám, ale zdaleka ještě je nedávám do kontextu. No a to jsme se ještě ani nedostali k barvám a ke světovým stranám. Tak komplexní je Tzolkin a tak rozsáhlá jsou pozorování Mayů.

Tata Pedro přednáší o mayském kalendáři na Vysočině u Kuklíku
Tata Pedro přednáší o mayském kalendáři na Vysočině u Kuklíku

Mayové, kteří žijí v souladu s tradicí svých předků jsou šťastni a neznají nevyléčitelné nemoci, protože se řídí Tzolkinem (tedy přírodními a kosmickými zákonitostmi), vědomně pracují s jeho energiemi, naslouchají sobě i přírodě. Není to lepší než platit za léky a antidepresiva u lékaře? Pokud hledáte placebo, které za vás vyřeší všechny vaše problémy bez hnutí prstu, pravděpodobně jste nedočetli až sem. Pokud hledáte cestu, kterou se chcete dát a budete na sobě pracovat, možná jste našli. Tzolkin nabízí snadnou cestu k denní práci s energiemi, k životu v souladu se sebou samým a k upěvnění vašeho zdraví. Zaujalo Vás to? Nan Shuni a tata Pedro o ní mluví v rozhovoru, který vznikl před naší ceremonií na Okoři – možná bude inspirovat i vás.


Sponzor www stránek

Pokud nevíte, kam dál v životě, proč se vám pořád opakují stejné věci, jak se rozhodnout v zásadních životních situacích, pak si udělejte online váš kříž (viz odkazy výše) nebo se obraťte na nás o detailní výklad vašeho Mayský strom života ve vašem kontextu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..