Do Evropy přijede známý peruánský šaman Don Sergio. V čem nám může pomoci?

S tímto šamanem jsem se setkal poprvé v dobách svého mládí – a bylo to vskutku pozoruhodné setkání. Prozkoumával jsem tehdy silnou silovou zónu nedaleko asi 6 tisíc let starého chrámu Chavín – horské údolí Huantsan. Náhle, uprostřed liduprázdné krajiny ve výšce asi 5 tisíc m.n.m, ke mě v mlze přistoupila zvláštní postava s péry na hlavě. Byl to Don Sergio, který podle vlastních slov, vycítil moji přítomnost i mé záměry a našel mě zde. Osobně se domnívám, že přítomnost skutečného šamana v Evropě je určitý zlom. Zřejmě je na to Evropa dostatečně připravená – naše energetická pole kmitají přece jenom jinak, než před několika lety. Jsme připraveni posunout svoje limity zase o značný kus dál…

Don Sergio

Pokud vím, tak v Evropě někteří indiánští šamani už byli. Osobně vím například o navštěvovaných akcích šamana severoamerického kmene Hopi. V čem je přítomnost Dona Sergia odlišná?

Je odlišná v tom, že je to první šaman v Evropě. Já sám po své zkušenosti – tedy po mnoha pobytech u indiánských domorodých etnik a skutečných „vidoucích“ šamanů obdařených neuvěřitelnými schopnostmi, v žádném případě nemohu za šamany považovat komerční šoumeny z USA. Lidé v ČR a v celé Evropě mají velice zkreslenou představu o tom, co znamená být šaman. V USA už nejsou ani indiánské tradice, ani skuteční indiáni. Byl jsem ve státě Arizona na území zmíněného kmene Hopi. Jejich hlavním totemem je supermarket. Většina Hopiů jsou opilci trpící nadváhou a cukrovkou. Jejich život se velmi podobá tomu, jak v ČR funguje jedno notoricky nepřizpůsobivé etnikum. Jediné, co ty lidi zajímá, je získat nějakou výhodu bez zájmu pracovat nebo jakkoli učinit svůj život smysluplným nebo užitečným pro jiné. Žádní šamani zde nejsou – a to už hodně dlouho. Jen casina a tretky pro turisty – např. indiánské čelenky vyráběné v Japonsku. Shodou okolností jsem potkal zmíněného „šamana“ Hopi… Jediné, co může nabídnout, jsou bláboly o prkýnku, na kterém si lidé mají krájet semínka – to je prý zachrání. Nevím, jak by se svým prkýnkem uspěl v rezervaci Hopiů. Asi by se všichni ti tlouštíci váleli smíchy. V USA jsou tito podvodníci na okraji zájmu, ale bohužel v romantické Evropě s její krajně zkreslenou představou o indiánech je možné všechno.

V čem se jihoamerický šamanismus liší od toho severoamerického?

Myslím si, že v jádru se neliší v ničem. Šamanismus je založen na souboru nesmírně silných a nesmírně účinných technik. Severoameričtí šamani – v době, kdy ještě existovali – fungovali zřejmě velmi podobně, jako jejich žijící jihoameričtí kolegové. S nepatrnými rudimenty šamanských znalostí jsem se měl ještě možnost setkat v Kanadě u Mohawků. Také Inuiti na Aljašce snad mají poněkud kontakt s věděním svých předků. Konečně – i sibiřský šamanismus je o tom samém. Nemluvím samozřejmě o čisté komerci současného ruského „šamanismu“ v Burjatsku apod. To je snad ještě větší podvod než New Age kursy spojené s „šamanismem“ Severní Ameriky… Během svého pobytu v Rusku jsem se setkal s lidmi, kteří sibiřský šamanismus skutečně studovali. Poslední sibiřští šamani byli zlikvidováni koncem 60. let. Je to tragická dějinná událost. V Severní Americe totéž proběhlo o 100 let dříve. Tedy není to o tom, jestli se sibiřský nebo severoamerický šamanismus liší od jihoamerického. V Severní Americe a na Sibiři byla tradice dávno přerušena. Účinné šamanské techniky byly zapomenuty. Šamanismus to byl zřejmě stejný jako ten v Jižní Americe – jenom už neexistuje.

V čem je podstata šamanské práce?

Šamanská práce je skutečná věda par excellence. Je to velice starobylý systém. Šamani v Andách například tvrdí, že jejich techniky pocházejí z doby vzdálené tisíce let, kdy lidé byli schopni přemisťovat silou vůle nebo zvukovými kmity obrovské kamenné bloky a kdy nad zemí létala dnes neznámá plavidla. Co vlastně víme o vlastní minulosti? Je možné, že na Zemi už kdysi fungovala globální kultura na vysoké úrovni – a to i technické. I když to nemusela být technika v našem slova smyslu. Šamanismus je rozhodně ten nejstarší „spirituální“ systém, já bych řekl raději vědecký systém, na této planetě. Šamanismus není žádná víra. Není to náboženství. Řekl bych, že všechna náboženství, která známe, vznikla naopak degenerací, zneužitím nebo chybnou interpretací čistě šamanských starobylých technik. Např. „buddhistická meditace“ je čistě šamanská technika, používaná tisíce let před Buddhou. A tak bychom mohli pokračovat. My považujeme šamanismus často za něco primitivního. To slovo v nás evokuje představu křepčení divochů v bederních rouškách kolem ohniště. Šamanské techniky jsou ale něco zcela jiného. Vycházejí ze stavu hlubokého „zvnitřnění se“, hlubokého vnoru do sebe sama a především z hlubokého klidu. Většinou na šamanovi nepoznáte, že „pracuje“. Ve vnějším světě – na jeho tváři, na jeho těle – to nemusí být vůbec patrné. Práce se odehrává v úplně jiné dimenzi bytí. Tato dimenze je mnohem skutečnější svět, než povrchní iluze, kterou běžně za svět považujeme. A právě proto je šamanská práce tak nesmírně účinná.

Jaké techniky použije Don Sergio na Tvých akcích v ČR a SR, na nichž je hostem?

Budou to techniky pradávného andského systému, kterému se někdy říká Mosoq Karpay. Ten název je těžko přeložitelný, doslovně to může znamenat „nový rituál“, což zdůrazňuje, že tento systém není a nemůže být mrtvý soubor neměnných slepě se opakujících úkonů. Skutečný překlad je ale TRANSFORMACE. V tomto systému je to nejdůležitější sám šaman – musí být dostatečně čistý a otevřený, aby mohl fungovat jako kanál mocné kosmické léčivé a tvůrčí energie a přitom to vůbec přežil. Don Sergio má statut šamana, pro který v Andách existuje název Huampeq Kamayoq, nebo také Huampeq Kamasqua. To doslova znamená „léčitel, který byl vyvolen“. Šamanem se lidé stávají jakoby ne ze své vůle. Do jejich života vstoupí většinou v dětství zvláštní síla, „estrella“ – která je naviguje. Nacházejí se v přímém spojení s „horními světy“, s realitou Hanaq Pacha. Odtud k nim sestupuje energie i informace. Poté se jich ujme jeden nebo více mistrů – tedy starých šamanů, kteří vycítí neomylně jejich budoucí roli. Následuje tvrdý šamanský výcvik. Techniky, které se šaman učí zvládnout, jsou úzce spojené se systémem našich energetických center a naším biopolem. My těmto energetickým centrům říkáme obvykle čakry, protože jsme se o nich poprvé dozvěděli z indické jógy. Musíme si ovšem uvědomit, že tato energetická centra znají jasnovidní lidé celého světa a všech kultur. Andský systém má tato centra dobře zmapovaná a používá skutečně účinná cvičení na aktivaci i čištění těchto center. Tedy Don Sergio bude používat právě tato cvičení.

Říkal jsi, že Don Sergio má v Andách statut „vyvoleného léčitele“. Znamená to, že v ČR a SR uplatní také svoje léčitelské schopnosti?

Šamanská práce s léčením silně souvisí. I když chce šaman v někom např. rozvinout léčitelské nebo jasnovidné schopnosti, musí napřed silně vyčistit jeho biopole a energetická centra, aby to vůbec bylo možné. Tedy princip léčení je přímo obsažen v šamanském výcviku. Ti kdo přijdou na akce s Donem Sergiem, aby rozvinuli své schopnosti, budou také čištěni a léčeni. A pak – uskutečníme přímo 4 veřejné léčebné meditace. Tři proběhnou vleže, abychom mohli jít do opravdu velké hloubky čištění a léčení…V Andách se používají velmi efektivní techniky na očištění orgánů a biopole, kterým se říká Hucha Mikhuy. Hucha je doslova těžká, nestrávená energie. Je to energie, se kterou se naše biopole nedokáže vypořádat – nedokáže se jí zbavit ani ji strávit nebo rozpustit. Tato energie – pokud zatíží např. nějaký orgán – může způsobit i těžké onemocnění, nefunkčnost tohoto orgánu – a samozřejmě i smrt. Shluky „hucha“ mohou ovšem i jinak blokovat náš život – mohou způsobovat třeba to, že jsme chudí, omezují naše vztahy, naši svobodu – a samozřejmě také zapnutí a rozvoj našich jasnovidných schopností. Don Sergio použije techniku hluboké energetické očisty během každé z našich veřejných léčebných meditací i během obou seminářů, které proběhnou.

Trochu mě překvapuje, že oba semináře z Donem Sergiem proběhnou mimo území ČR – jeden v Malých Karpatech na Slovensku a další v pohoří Untersberg u Salzburgu. Má to nějaký důvod?

Samozřejmě, Don Sergio je zvyklý pracovat ve velmi čistých a energeticky silných místech v přírodě. Proto jsme zvolili tyto lokality. Malé Karpaty jsou plné balvanů, které vyzařují silnou energii, je to velmi dobrá oblast k uskutečnění podobné práce. Pohoří Untersberg je v současnosti, alespoň podle mě, nejaktivnější energetická zóna v celé Evropě. Je to místo, které má podobnou energii, jako některá silová místa v Andách. Domnívám se, že právě zde bude práce s lidmi nejefektivnější a přinese každému co nejvíce užitku. Navíc v této zóně je velmi silná „mimozemská“ aktivita a Don Sergio, podobně jako jiní andští šamani, je zvyklý propojovat se během práce s bytostmi z horních světů, s bytostmi Taytacha, jak bývají „mimozemšťané“ šamany nazýváni. Mistři z hvězd – maestros de estrellas – jsou neoddělitelnou částí šamanské praxe v mnoha oblastech Jižní Ameriky. Doporučuji shlédnout film, zabývající se tímto tématem – MAESTROS DE ESTRELLAS – na kterém jsem pracoval spolu s Viliamem Poltikovičem.

Jaký typ chorob je Don Sergio schopen odstranit?

Andská šamanská medicína nezná pojem „nevyléčitelná nemoc“. Toto především je nutné si uvědomit. Nemoci se odstraňují v prvé řadě ne chemicky, ale energeticky. Choroba je odstraňována jako energetická příčina – a to především čištěním našeho Poq – po, tedy energetického těla. Odtud je vytěsněna směrovanými energetickými vlnami, nebo vysáta. Může být uvnitř nás také spálena. Andští šamani disponují mnoha účinnými technikami, které chorobu „vytěsní“ nebo ji doslova smažou z našeho pole. Orgán, který se zbavil těžké hucha, okamžitě začíná přijímat čistou energii z vesmíru a vyléčí se, začne normálně fungovat.

Jak dlouho taková léčba trvá?

Někdy může úleva přijít v podstatě okamžitě, někdy tělo potřebuje týdny na to, aby se vrátilo do normálního stavu. Je to velmi individuální – nezáleží to pouze na druhu choroby. Záleží také na tom, jak dalece je konkrétní člověk zatížen energetickými bloky, kolik negativní energie se v něm nashromáždilo, jak „hluboko“ je tato energie zakořeněna v jeho energetickém systému atd. V zásadě ale považuji indiánský systém „odsávání“ a spalování energetických příčin chorob za nejefektivnější a nejrychlejší způsob léčení, který znám.

Ta efektivita indiánských léčitelů je zajímavá. Vím, že jezdíš také na Filipíny a dokonce zde studuješ místní systém léčení. V čem jsou indiáni úspěšnější?

Na Filipíny jezdím k velmi silným a úspěšným léčitelům, které mohu považovat za své učitele. Pomohli mi především v období, kdy jsem začal dělat „masové“ veřejné léčebné meditace, protože „protlačit“ skrze sebe obrovská množství energie potřebné k naplnění nějakého sálu a léčení více lidí současně – a to během krátké doby – je docela riskantní podnik. Někdy se mi svalová vlákna po celém těle chvěla po takové akci třeba 14 dní… Můj učitel Jun Labo mi v tomto směru velmi pomohl. A další 4 skoro století učitelé z ostrova Siquior. Problém je v tom, že tito učitelé v podstatě nemají žádný kontakt s širší veřejností. Laba si hlídá filipínská vláda, občas má nějakou návštěvu, přede mnou to byl např. plukovník Kaddáfí… Tím chci říci, že to nejsou veřejně dostupní léčitelé. Právě na Filipínách – po pochopení mechanismu materializací – jsem zjistil, že k vyléčení zdaleka nestačí jen vytvořit na vašem těle louži krve nebo kousek tkáně. Nemluvím teď o podvodech – mluvím i o pravých materializacích. Tento filipínský trik má velmi mnoho společného se spiritismem. Byl jsem během svého života mnohokrát svědkem různých materializací. Materializace vás nemusí vyléčit. A není tak těžké se naladit na „něco“, co materializace jako na běžícím páse způsobuje – většinou stále ty samé. Současná populace ani netuší, jak fungují „jemnohmotné světy“ a proto lidé mohou mylně považovat filipínské „operace“ za něco nutně účinného, ale statistiky jsou neúprosné. Tento způsob léčení je sice vizuálně efektivní, ale mnohdy zcela neúčinný. Dostatečně výmluvné je podle mě to, že na samotných Filipínách dnes lidé raději vyhledají běžného lékaře, než aby ztráceli čas u „filipínského léčitele“. Dokonce jsem slyšel o „léčitelích“ z Filipín, kteří prý jednomu pacientovi věnují pouhou minutu času a takto stihnou „vyléčit“ i dvě stovky lidí za den. Přičemž každý samozřejmě zaplatí tučnou sumu… V takovém případě se mohu jen útrpně usmívat nad naivitou lidí, kteří na tak hloupý podvod skočí. Mluvil jsem s více lidmi, kteří byli nemocní a spolehli se na pomoc takovéhoto léčitele. Nikdo z nich nebyl vyléčen. Na Filipínách by takového „léčitele“ asi pořádně nakopali do zadku.

V čem hrají v indiánském šamanském léčení tak mimořádnou úlohu tebou zmiňovaná energetická centra?

Energetická centra hrají jednak úlohu energetických vstupů, do nichž během léčení čistá energie v obrovském množství vstupuje. A kromě toho jsou během léčby čištěna a tím zbavována „parazitních programů“ a energetických bloků.

Můžeš to více vysvětlit?

K tomu, aby člověk opravdu do hloubky pochopil, jak šamanské léčení funguje, musel by více nastudovat celý systém Mosoq Karpay. Chystáme se letos publikovat jakousi učebnici pod názvem MOSOQ KARPAY – autogenní trénink Inků. Chceme v ní soustředit nejdůležitější nám známé techniky, používané po staletí a možná už tisíciletí jihoamerickými indiány.

Neznamená to prozradit indiánská tajemství? Máme vůbec právo používat jejich techniky?

Já – stejně jako indiánští šamani, s nimiž jsem se setkal – nerozlišuji lidi na základě rasové příslušnosti na „bílé“ a „indiány“. Všichni jsme duše, jsme energetické organismy, které přišly na tuto planetu získat unikátní zkušenost. Nikdo nemá právo skrývat před ostatními „své“ techniky, pokud jejich rozšíření může pomoci lidstvu i planetě. Pokusy uzavřít se před okolním světem – prohlásit zbytek lidstva za podlidi nebo barbary – to vždy dopadlo špatně. Příkladem dobře známým je Tibet. Tento svět je jediná buňka. Je to dynamický živý celek. Změna v jednom místě ovlivní jiné místo – všichni jsme na Zemi spojeni. Ten kdo se izoluje, ztrácí ve skutečnosti energii i podporu vesmíru. Naštěstí právě toto si jihoameričtí šamani velmi dobře uvědomují. Považují lidstvo za jedinou rodinu duší, takže touží po rozšíření každého poznání napříč světovou populací. Chtějí, abychom používáním „jejich“ technik zachránili jak sebe, tak i tento svět. Ve skutečnosti nepovažují – jako konečně každý pravý mistr – svoje techniky a systémy za „svoje“. Je to něco, co jim bylo odhaleno vyššími bytostmi, je to vědění, které nepatří nikomu konkrétnímu – žádné konkrétní rase ani etniku.

Někteří lidé tvrdí, že vlastně žádné cizí techniky nebo spirituální systémy nepotřebujeme, a že bychom měli užívat jenom svoje vlastní. Co si o tom myslíš?

To je moc hezké, ale jaké opravdu účinné techniky dnes máme? Evropa absolvovala děsivý experiment – několik stovek let zde byla systematicky, neskutečně brutálně, likvidována spiritualita. Fyzicky byli odstraněni lidé s genetickými dispozicemi k jasnovidnosti. Byla to vleklá genocida. Ano, kdysi jsme disponovali velmi dokonalými systémy a technikami. Ale kdo dnes zná technologie druidů – i přes všechnu „keltskou módu“ – nebo dokonce spirituální techniky starých Slovanů? Evropa byla spirituálně vydrancována, jakoby zde celé populaci byla provedena kolektivní duchovní lobotomie. Tento kontinent byl záměrně spirituálně vykastrován. Dnes už je velmi těžké navázat na obrovské vědomosti a moudrost našich předků. Je důležité jakýmikoliv způsoby rozvinout naši senzitivitu – abychom pak případně mohli, třeba zpětným jasnovidným zřením do minulosti, obnovit naše staré systémy, budeme-li chtít. Konečně jádro všech systémů je stejné. Naše duše jsou stejné. Naše energetická centra jsou stejná – a je jedno, zda jsme Indové, Evropané, nebo indiáni. Co se týče soběstačnosti a proklamované „samodostatečnosti“ jednotlivých území – je vždy velikou iluzí. Malý příklad – existují fundované a přesvědčivé historicko-demografické studie, které tvrdí, že kdybychom v Evropě nezačali například používat pro nás zcela cizí potravinu, přivezenou mimochodem z Peru – tedy brambory, nikdy by nemohla vzniknout civilizace našeho typu. Bylo by nás prostě málo a nemohla by vzniknout města s větším množstvím obyvatel. V podstatě všechny klíčové plodiny, které pěstujeme, jsou jihoamerického původu – jsou zcela „cizí“: nejen brambory, ale i kukuřice, paprika, rajčata atd. Planeta je celek. Nelze jedno území ohraničit a izolovat – je to jako zamezit kontakt jedné části těla s ostatními. Jakýkoliv separatismus je vždy projevem nízkého poznání a mentální primitivity. Pokud říkáme – Evropa je soběstačná – je to stejné, jako by ruka řekla: obejdu se sama, bez těla. Je to směšné a hloupé. Dokonce i planeta Země jako celek není soběstačná, je součástí mnohem většího celku a bez – chcete-li – mimozemských vlivů by nikdy nemohla fungovat tak, jak funguje. Neexistovalo by lidstvo a nejspíše ani planeta sama. Navíc lidé, kteří často proklamují onu nepotřebnost nebo dokonce škodlivost „cizích směrů“ v drtivé většině považují za „tu pravou“ původní evropskou spiritualitu křesťanství. Myslícímu člověku snad ani není nutné absurditu tohoto postoje vysvětlovat. Považují za „naši původní“ zcela cizí asijskou filosofii, která k nám přitáhla až z Blízkého Východu jako doktrína cizího semito-hamitského etnika Židů. Tato cizokrajná ideologie, kterou absurdně ještě dnes někteří lidé považují za „naši“ nebo „evropskou“, se navíc prosadila krvavým násilím, teprve po vraždách našich nejlepších a nejpokročilejších lidí – po vraždách 10-ti tisíců vědem, volchvů a druidů. Tedy ano, proč ne, můžeme škody způsobené jednou cizí ideologií odstranit přijetím jiného cizího systému, který není ideologické ani náboženské povahy a může nám pomoci tyto škody odstranit. Konečně – pokud bychom usilovali o něco „čistě evropského“ – museli bychom v první řadě vyškrtnout sebe sama. Slované totiž také nejsou v Evropě původní. Naši předkové přivandrovali z území současného Mongolska a Číny.

Vraťme se ale k tématu energetických center a jejich významnosti pro práci Dona Sergia a jiných andských šamanů…

Ano, samozřejmě. Andský systém pracuje přibližně se sedmi základními energetickými centry, velmi podobně jako indická jóga nebo tibetský tantrický buddhismus. Kromě toho zná ještě řadu „sub-center“. Indiánští šamani dokážou v krajině vycítit místa, která aktivizují určité konkrétní energetické centrum. Používají také sady kamenů, tzv. khuyas. Slovo khuya je velmi těžko přeložitelné, ale v souvislosti s kameny znamená, že kámen je nabitý zvláštní energií sloužící k nějakému účelu. Zkušení šamani dokáží naplnit fyzické předměty zvláštními druhy energie. Právě takovýmto způsobem vznikají „magické amulety“ a jiné předměty síly. Kameny khuyas jsou nabíjené energií, která je schopná aktivizovat konkrétní energetická centra. Během práce na seminářích i během léčebných meditací bude Don Sergio velmi silně aktivizovat hlavní energetická centra a čistit je. Každé energetické centrum „spravuje“ určitou oblast našeho života a poté, co se zvýší aktivita tohoto centra a centrum je zbaveno parazitních programů a bloků, daná oblast života se může zcela změnit.

Bylo by možné uvést nějaký příklad?

Všechno, co se odehrává v našem životě a čím je náš život zaplňován, je dáno aktivitou a stavem našich energetických center – to vyplývá z mnoha set leté zkušenosti andských šamanů a potvrzují si to neustále i svým jasnovidným vnímáním. Přitom stačí i malá změna v činnosti příslušného centra a náš život se může zcela změnit – doslova se můžeme stát někým jiným, kdo má úplně odlišné možnosti, nebo schopnosti. Jako příklad můžeme uvést oblast partnerských vztahů. V pánvi, také v kostrči a v oblasti pohlavních orgánů se nacházejí silná energetická centra, kterým šamani říkají souhrnně SIKI ŇAWI. Stav těchto center přímo souvisí se stavem našich partnerských vztahů i s naší sexualitou. Pokud jsou v energetickém prostoru pánve nějaké bloky nebo kódy, náš sexuální a partnerský život je nějakým způsobem zdeformovaný a neuspokojivý. Vůbec nám nepomůže např. hledat vhodného partnera, můžeme tím strávit celé měsíce nebo roky, ale pozitivní výsledek nebo změnu to jednoduše nepřinese. Napřed je totiž nutné vyčistit oblast pánve, zbavit příslušná energetická centra negativních energetických nábojů, soustředěných do shluků hucha. Šaman dokáže tyto shluky velmi dobře lokalizovat a následně vysát nebo spálit, nebo vytlačit vlnami energie. A poté se váš život skutečně změní. Změní se doslova „zázračně“. Celá oblast vaší sexuality a partnerských vztahů se pročistí a zbaví negativity. Partner, který pro vás představuje ideální bytost – někoho, kdo do vašeho života přináší životní energii, rozkoš a radost – se ve vašem životě objeví náhle sám, jako „mávnutím kouzelného proutku“. Náhody neexistují – jak říkal Einstein – bůh nehraje v kostky. To jen my naivně považujeme nečekané nebo opakující se události za „náhody“.

Takže andští šamani mohou z našeho života odstranit nejen choroby, ale i třeba nefunkční vztahy?

Ano, protože příčiny chorob jsou velmi podobné příčinám našich životních omezení a problémů. Vždy je příčinou nějaký energetický blok v našem poq-po, tedy energetickém těle. Šamani chápou každou nefunkčnost v našem životě jako nemoc – ať jde o disharmonické vztahy, neschopnost zastávat v lidské společnosti užitečnou roli atd. Velice významné je pro lidskou bytost tzv. srdeční centrum, které se nachází uprostřed hrudi. Pokud je toto centrum na pohled kalné, zdeformované – jedinec vůbec nemá schopnost soucítit. Je to, jak mi říkáme, „zlý člověk“. Ve skutečnosti je to chudák – je to silně postižená bytost. Andští šamani v prvé řadě usilují o očištění a aktivizaci tohoto centra. Schopnost MUNAY – tedy schopnost zažívat hlubokou empatii, vciťovat se do jiných živých bytostí – přichází právě jen tehdy, když je toto centrum aktivizováno. Často lidé trpí celý život tím, že obviňují jiné a nejsou schopni jim „odpustit“ to, co jim způsobili. Šaman vidí všechny tyto „křivdy“, které v sobě nosíme, jako temné shluky v naší hrudi, které obklopují srdeční centrum a snižují jeho svítivost, berou mi sílu. Tato břemena, která v sobě nosíme, tzv. HUCHA, nám pak nedovolují rozvinout léčitelské a jasnovidné schopnosti. Oddělují nás od vesmíru – od oceánu životadárné energie, od „Kawsay Pacha“. Šamani znají velice účinná cvičení na hluboké a úplné odblokování srdečního centra. Během těchto cvičení lidé doslova fyzicky cítí, jakoby praskaly nějaké obruče, které po léta neviditelně stahovaly celou hruď. Cítí, jak z hrudi odchází energie těžká jako kameny. Zajímavé je, že po těchto cvičeních pocítí často úlevu i člověk, s nímž jsme byli na dálku spojeni nějakým nevyřešeným vztahem – ovšem aniž by se s námi setkal, nebo s námi komunikoval. Znal jsem šamana, který velmi úspěšně léčil lidi a zároveň je zbavoval těžkých vztahových problémů zvláštní meditací, ve které jim umožnil kontakt s Kristem. Lidé se s Kristem doslova setkali – cítili, jak je fyzicky objal a jak jeho energie spaluje všechnu nenávist, která v nich dlela a ničila je v podobě těžkých energetických shluků.

Domníval jsem se, že šamani nemají s křesťanstvím nic společného?

To nemají. Stejně jako Kristus. Znám velice mnoho šamanů, kteří mají s Kristem mimořádně důvěrný vztah. Jsem přesvědčen, že celý Vatikán a představitelé jiných křesťanských církví by měli podstoupit u šamanů velmi intenzivní výcvik, aby mohli dosáhnout téhož – pokud ovšem o něco podobného vůbec stojí. Kristovi se v Andách říká Bílý Kondor. Je považován za šamana stupně Tukuy Hampeq. I když není fyzicky přítomen na Zemi, šamani se na něj mohou napojovat, používat jeho energii a radit se s ním. Kristus dle šamanů pobývá nyní v horním světě Hanaq Pacha a pokud si šaman přeje a je dostatečně čistý – musí dosáhnout stavu obrovské vnitřní a energetické čistoty, kterému se říká CH-UYA – se může s Kristem může spojit. Je to velice podobné tomu, když v Severní Americe indiáni říkali: bílý muž jde do kostela a tam mluví o bohu. Indián jde do pouště a tam mluví s bohem. Je zajímavé, že některé klany šamanů údajně znaly Krista ještě před příchodem conquistadorů, nebo křesťanských misií. Existují indiánské příběhy o tom, jak se jim Kristus zjevoval a varoval je před křesťanskými misionáři. Jsou to velmi dojemné příběhy.

Šamani tedy mohou léčit naše vztahy. To je velmi povzbudivé. Mohli by vyléčit celou naši společnost?

My sami musíme vyléčit naši společnost. Techniky šamanů nám v prvé řadě pomohou změnit sebe sama – jako jedince. Protože společnost se skládá z jedinců. Jsme buńky těla společnosti. Jsou-li – jednotlivé buňky zdravé, bude zdravý i organismus, který z nich sestává. Šamani tomuto principu říkají MASINTIN – energetická reciprocita, vytvoření energetické aliance. Každý stát je takováto energetická aliance vtělených duší – nic jiného. Jací jsme, takový je stát. Jsou lidé, kteří se celý život vymlouvají na zlou společnost, která jim neumožní, aby byli bohatí a šťastní. Tito lidé ve skutečnosti vodí za nos sebe sama. Změna, kterou musejí provést, se týká jich samotných. Jedinec je velmi silná energetická entita. Problém je v tom, že jsme zvyklí se stále dívat vně sebe a obviňovat, nebo o něco škemrat. Chceme něco od vlády, od boha atd. Přitom zdroj je v nás samých. Bůh nám poskytuje všechno – ovšem my to musíme umět přijmout. Ze všech stran jsme obklopeni nezměrným oceánem energie, s jejíž pomocí lze realizovat doslova cokoliv. Tato energie námi prostupuje, máme ji kdykoliv k dispozici. Přesto se obrovská spousta lidí ze záhadného důvodu dnes považuje za „oběť“. Snad každý druhý člověk sám sobě a svému okolí tvrdí, že je obětí systému. Přitom „systém“ jsme my sami – my ho tvoříme, měníme a udržujeme při životě. Systém není náš nepřítel, je to naše zrcadlo. Celý náš život je náš vlastní odraz v zrcadle – nic víc a nic méně. Andští šamani toto velmi dobře chápou. Dle stavu energetických center mohou okamžitě zjistit, jaký život žije člověk, kterého mají před sebou a co ho čeká. Všechno lze ovšem změnit – stačí změnit stav těchto center. A právě v tom jsou andští šamani mistři.

Tedy i nedostatek peněz v životě určitého člověka je dán aktivitou energetických center?

Ano, samozřejmě. Konkrétně aktivitou centra QOSQO, které se nachází v břiše. Čím je toto centrum aktivnější, tím snadněji do života konkrétního člověka proudí hojnost. Pokud má někdo toto centrum deformované nějakým energetickým blokem nebo atrofované, jakoby málo zářivé, může se rozkrájet, může se třeba stavět na hlavu a vymýšlet cokoliv – ale slušné peníze nevydělá, nikdy za celý život. A pokud se k němu nějaké peníze dostanou, hned o ně přijde. Tak to prostě funguje – zákonitosti našeho energetického systému jsou neúprosné. Centrum v břiše vytváří široké energetické pole – puka chunpi. Pokud se v tomto poli usídlí nějaké parazitní programy, které odtud odsávají energii, má člověk na celý život „o zábavu postaráno“.

A šamani – tedy i Don Sergio – nás mohou zbavit i existenčních problémů? Mohou zařídit, abychom vydělávali víc peněz?

Rozhodně mohou odstranit – a to i velice rychle – příčinu našeho opakujícího se životního neúspěchu, a to tak, že zlikvidují příslušný program, který nás oslaboval. Lidé vůbec netuší, že tyto programy v sobě nosí. Je na člověku, jak potom se svým životem naloží – zda se otevře dalším negativním programům, nechá je do sebe vniknout a usídlit v sobě. Každopádně – i tomu lze zabránit a to zesílením energetické obrany takového člověka. Většinou se po odstranění negativního programu šamanem lidský život opravdu nesmírně změní a člověk získává šanci prožít život na zcela jiné úrovni. Mnozí lidé, kteří tím prošli, to popisují jako by se po druhé narodili. Měl jsem možnost sledovat změny v životech lidí, kteří za šamany přijeli do Peru a jejich energetická centra byla vyčištěna. Lidé neschopní roky navázat kvalitní partnerský vztah si náhle „přitáhli“ svůj ideální protějšek. Jiní, kteří obviňovali lidskou společnost, protože se do ní neuměli zapojit a tedy nemohli mít ani dostatek peněz, se dnes volně pohybují po celé planetě a finance jsou to poslední, co jim dělá starost. Naše životy jsou velmi plastické – neexistuje nic takového, jako jednou fixně daný „osud“. Osud jsou naše energetická centra – jejich stav a jejich aktivita.

Šamani tedy v osud nevěří?

Věří v určitý životní plán. Např. v to, že do světa Kay Pacha – tedy do fyzického časoprostoru – vstupujeme v určitou pro nás nejvhodnější dobu a poté se vždy v určitou předem danou dobu setkáváme s dalšími nám známými dušemi, s nimiž máme vytvořit určité vztahy. Ovšem vnímají náš život jako plný příležitostí ke změnám ve všech významech. Říkají, že každý lidský život lze prožít nejméně v 7mi různých verzích – a to od té „nejhorší možné“ až po tu nejideálnější. Jen na nás záleží, na jakou verzi se „přepneme“. V každé verzi se sice setkáváme přibližně se stejnými lidmi, ale např. ve verzi 1 nebo 2 jsme jim přítěží – zatímco ve verzi 4 až 7 jim naopak můžeme pomáhat. A tohle je velmi důležité zjištění – sice zde cosi jako osud skutečně funguje, a to proto, aby se z našich životů nestal chaos a my jsme mohli prožít některé předem naplánované zkušenosti – ale zároveň je i přitom do velké míry zachována naše rozhodovací svoboda. Neustále máme možnost výběru způsobu, jak žít, jak existovat. A to bez ohledu na náš „dopředu stanovený“ životní plán. Tento – podle mě velmi moudrý – postoj šamanů, který se opírá o jejich jasnovidné vnímání, může zcela vyřešit spor mezi fanatickými fatalisty, kteří věří v osud a mezi zastánci naší svobodné vůle.


Partner www stránek
KRATOM – KOUZELNÁ BYLINA Z JIHOVÝCHODNÍ ASIE

Není to, že šaman někoho vyléčí, nebo odstraní z jeho života během okamžiku léta trvající problém zásah do karmy tohoto člověka?

Na to můžeme s úsměvem odpovědět, že bylo karmou tohoto člověka, aby šaman daný problém odstranil. Kdo může říci, že ne? Doopravdy… My máme na karmu velice zkreslený názor. Je to dáno tím, že často pojem karma chápeme zkresleně – podobně jako třeba lidové vrstvy v Indii. Tedy jako jakýsi trest. Tak to ale vůbec není. Definice karmy je, že je to suma naší vnitřní energie – jejího naprogramování a její kvality. Právě tato energie pak vtahuje do našeho života různé události a modeluje náš život, podobně jako když se z hromady plastelíny modelují různé tvary. Ve skutečnosti šamani chápou „karmu“ velice podobně, jako ji zcela správně chápali staří jasnozřiví jogíni. Západ přejal už překroucenou koncepci karmy – přejal její nejlidovější a originálu velmi vzdálenou podobu. Konečně – skuteční mistři východu vždy tvrdili, že karmu lze spálit během okamžiku, pokud jsou pro to vytvořeny odpovídající podmínky. „Karma“ je stav energie v našem biopoli a především v našich energetických centrech. To je jediná „karma“, která existuje. Vše ostatní jsou naše náboženské pověry. A to si velice dobře uvědomovali jak mistři východu, tak si to velice dobře uvědomují i současní indiánští šamani. Někdo je tak přeplněn těžkou energií, bloky a vědomí omezujícími skrytými programy, že mu jakoby nemůže být pomoženo – už proto, že ho třeba ani nenapadne, aby přišel za šamanem… I když se dozví, že šaman přijede až k němu do Evropy, že ho má přímo pod nosem, mávne rukou a zamumlá něco jako „nevyhodím peníze za nějakého divocha“. A zapne televizi, kde dávají fotbal a otevře si pivo. A za pár sekund na nějakého šamana úplně zapomene. Víc mu jeho programy nedovolí – má tak „špatnou karmu“, že se ani nemůže setkat s někým, kdo mu od ní pomůže. Ale v zásadě jsme všichni – a to kdykoli – připraveni zbavit se svých životních břemen a zátěží, svých nemocí a všeho ostatního, co nás jakýmkoliv způsobem omezuje. Někdy musí člověk do stavu, kdy se rozhodne skoncovat se svojí „karmou“ sám sebe dokopat třeba těžkou nemocí nebo jinou životní krizí. Jindy dovolí sám sobě zbavit se své zátěže bez těchto doplňujících strašidelných kulis.

Slyšel jsem, že šamani v Peru umožňují lidem realizovat jakákoliv jejich přání. Prý se takto někteří lidé i stali prezidenty?

Zní to neuvěřitelně, ale je to čistá pravda. Dokonce znám osobně šamany, kteří s těmi lidmi – jde konkrétně o dvě osoby, které po prezidentování toužily – pracovali. Celý trik se zhmotněním vašeho přání souvisí se zvláštní aktivitou centra v oblasti solaru. pAndští šamani říkají tomuto centru INTI ŇAWI, což doslova znamená „sluneční oko“. Toto centrum je kosmická továrna na realizaci všech našich přání. Ovšem aby se nějaké přání zrealizovalo, musí toto centrum generovat dostatečné množství energie, které šamani říkají YACHAY. Existují ještě nedávno tajná cvičení, umožňující velmi silnou aktivizaci tohoto centra, kdy centrum začíná produkovat takové množství energie, že vaše přání se prostě splní – jiná možnost není. Tedy i poněkud pošetilé přání stát se prezidentem. Ano, pokud vím, tak prokazatelně nejméně dva peruánští prezidenti tak už byli šamany „vyrobeni“.

Jak v tomto případě šamani vnímají svoji etickou odpovědnost? Co když je někdo požádá, aby mu splnili něco, co způsobí katastrofu, nebo škodu někomu jinému?

Šaman by se nikdy nepropůjčil ke konání zla. Co se týče rozdávání prezidentských funkcí – každý má přece právo a možnost jet do hor k šamanům a požádat je o pomoc. To, že to udělal jen někdo – někdo určitý, lze vnímat jako „vyšší řízení“ vesmírných sil, tedy bylo to součástí „velkého plánu“. Navíc šamani vnímají lidské duše jako děti, které chtějí určité hračky. A tak jim je dají. Jsme jako děti na kosmickém pískovišti a tím, že si zde hrajeme, se učíme, rozvíjíme se a získáváme zkušenost. Proč by šamani měli bránit dětem v tom, aby dostaly do ruky kyblíček nebo lopatičku? Být prezident může být pro někoho užitečné – stejně jako pro někoho jiného může být užitečné zametat ulice. Z hlediska šamana v tom není ostatně žádný rozdíl. Obojí je jen hra – jeden dostane od vesmíru růžovou lopatičku a ten druhý zelenou. Pak si je vystřídají.

I na akcích s Donem Sergiem bude možné uskutečnit realizaci svého přání?

Jistě, toto cvičení určitě budeme dělat. Don Sergio především silně zaktivizuje každému účastníkovi jeho „sluneční centrum“ v solaru. Existuje přímá úměrnost mezi stupněm aktivity tohoto našeho centra a silou naší vůle. Tím chci říct, že čím je centrum v solaru zářivější a čistší – čím je silnější – tím snadněji realizujeme ve svém životě své záměry. Množství lidí jednoduše nedokáže dotáhnout své záměry do konce. Vlastně v životě ničeho nedosáhnou – jen o tom mluví a plní frustrace, sní. A přitom by stačilo, aby byla posílena jejich vůle – vůle svobodně tvořit svůj život a dávat mu vědomě podobu. Vůle je dle šamanů posvátná, kosmická síla, která sídlí právě v našem solaru. Náš solar může být jako mihotavá kalná hvězda bez energie, nebo to může být pronikavě zářící malé slunce, schopné zmaterializovat každé naše přání. Takže nemusíte přijít na meditaci s Donem Sergiem, abyste si zde zhmotnili jedno konkrétní přání. Můžete – i takové cvičení budeme dělat. Ale v zásadě když se vaše centrum vůle vyčistí, zbaví se oslabujících kódů a „rozsvítí se“ – a to si vezme Don Sergio na starost – budete moci sami daleko lépe realizovat jakákoliv svá přání, budete bytostmi mimořádně silné vůle. Dá se říci, že ve vás bude mnohonásobně posílen váš osobní aspekt tvůrce. Všichni jsme tvůrci reality, ale zapomínáme na to. Především výchova a syndrom napodobování našeho okolí udělá své… A pak prožíváme neveselé životy, plné frustrace i závisti, která jako jed otravuje nás samé. Můžeme mnohem více, než si myslíme. Máme v sobě obrovský skrytý potenciál – každý. Šaman vám jen sundá vaše pouta. Na vás je, jak potom se získanou svobodou naložíte.

Může v nás šaman rozvinout také léčitelské schopnosti?

Pokud k tomu nastanou v nás samotných vhodné podmínky – tedy pokud naše poq-po neboli biopole je už dostatečně očištěné – pak ano. Klíčová je v tomto smyslu aktivizace dvou energetických center – centra SONQO ŇAWI, které se nachází uprostřed hrudi – a centra v temeni lebky. Centrum v temeni – SAMI ŇAWI – je nesmírně důležité a jeho otevření představuje mistrovský stupeň šamanské práce. Skrze toto centrum se přímo napojujeme na Absolutno – na jakýsi primární božský energetický zdroj. Pokud tato dvě centra dostatečně aktivizujeme, získáváme léčitelské schopnosti – ať chceme nebo ne. Stáváme se prostředníkem mezi vyšší realitou a zemí. Šamanovi, který široce otevřel své temenní centrum, se říká saminchasqa. Skrze temeno pak přijímá energii nejvyššího stupně, tzv. sami kawsay, což je absolutně léčivá energie z nejvyššího zdroje. Léčivá energie se dá vtahovat z kosmických zdrojů i do centra uprostřed hrudi. Být léčitelem je nesmírně těžké. Pokud si někdo přeje rozvoj svých léčitelských schopností urychlit nebo iniciovat, Don Sergio mu jistě pomůže. Je nutné si uvědomit, že každý kdo rozvine léčitelské schopnosti, může nesmírně pomoci dalším lidem – a celé planetě Zemi. Ale zároveň je práce léčitele velice namáhavá a také riskantní. Musíme se naučit nechat skrze sebe protékat obrovská množství velmi rychle vibrující energie a na to musíme být připraveni. Je to podobné, jako když skrze drát teče elektřina. Drát to musí vydržet. Kromě toho potřebujeme mít silnou ochranu a také se pravidelně umět čistit. Pokud si chceme léčitelské schopnosti udržet, nesmíme se nechat také „zkazit“ okolím – musíme si uchovat velikou vnitřní skromnost a pocit nedůležitosti sebe sama. Jinak se nám vesmír opět uzavře. Sice možná budeme schopni dál energii čerpat – ale rozhodně ne z vysokých zdrojů. A pouze tato „vysoká“ energie má ony tzv. zázračné léčebné účinky. Pouze ona dokáže smazat karmu, nebo rodové zatížení. V tom je celé tajemství.

Někteří léčitelé se domnívají, že karmické choroby vůbec odstranit nelze.

To, že to sami nedokáží, ještě není důkazem toho, že to není možné. Všechno je možné. Celý vesmír – i naše těla – je jen iluze. Tak to vnímají indiánští šamani. Je to jedna z prvních věcí, kterou vštěpují do mysli svých žáků: nic není skutečné a všechno lze změnit. Šamani jsou napojeni na vyšší skutečnost, která je lhostejná ke karmě, hmotě, času a dalším iluzím. Odstranit lze libovolnou nemoc. Byl jsem svědkem toho – a nejednou – kdy šamani odstranili rakovinu v posledním stádiu. Byl jsem svědkem úplného vyléčení cukrovky, kterou pacient trpěl celý život. Byl jsem svědkem vyléčení nemoci AIDS – a to ve stádiu, kdy nemocný už opravdu umíral. Tedy vím – nikoli jen věřím – že šamanskými metodami, především těmi energetickými, lze odstranit opravdu cokoliv, co nám přináší nějaké utrpení, nebo nás to zabíjí.

Musí šamanův pacient věřit ve vyléčení?

Ne, nemusí. Dokazují to četné příklady úspěšných vyléčení na dálku, kdy šaman pracoval s fotografií nemocného a to aniž o tom nemocný věděl. Energie je energie – je to fyzikální měřitelná síla. Tuto sílu lze vysílat i na dálku. Tomuto umění se říká v Andách ATYI. Prostě se na někoho zaměříte a třeba na vzdálenost tisíců km vystřelíte – jednou nebo opakovaně – do jeho biopole vysoce vibrující energii. Pokud je energie dost a pokud je dotyčný schopen ji přijmout a udržet ji v sobě, tato energie vás musí vyléčit. A vy o tom procesu nemusíte mít ani tušení. I když citlivější člověk to přeci jenom nějak pocítí. Znám případy, kdy šaman na někoho působil a dotyčný přesně v té době šamana dokonce viděl – jako by se nad ním skláněl jako duch v oparu světla, nebo jako by byl dokonce fyzicky přítomný – jako by stál v místnosti. To se stalo vícekrát i Donu Sergiovi. Vím o případu, kdy svým dálkovým působením zachránil jednomu člověku život – a dotyčný ho vnímal, jako by byl s ním. Léčebné působení šamanů na dálku by mohlo být do budoucna skvělým studijním materiálem, schopným dokázat realitu biologických změn v těle v momentu „energetického vysílání“. Stačilo by na pacienta připevnit citlivá čidla a měřit biologická data. Ve skutečnosti tyto pokusy již proběhly – a to mnohokrát a vždy s pozitivním výsledkem. Pouze šlo vesměs o práci vojenských vědeckých týmů, jejíž výsledky se na veřejnosti nikdy nedostaly. Víme, že člověk je schopen vyslat na blízko nebo na dálku do jiného jedince energii, která dokáže způsobit obrovské biologické a chemické změny v těle, v orgánech a tkáních. Pokud ovšem chceme dosáhnout toho, aby byla odstraněna těžká choroba – třeba tzv. karmická – musíme použít opravu účinnou energii, tedy napojit se na velmi vysoký zdroj.

Dokáže Don Sergio u lidí také aktivizovat jasnovidnost?

V zásadě ano. Záleží na tom, jak je kdo připraven. Jasnovidné schopnosti se zapínají při zvýšené aktivitě centra, kterému my někdy říkáme 3. oko. Andští šamani tomuto centru říkají QANCHIS ŇAWI. Toto centrum se nachází přibližně nad kořenem nosu. Můžeme si ho představit jako světelnou kuličku o velikosti hrachu, ponořenou asi tak 2 a půl cm směrem do lebky. Toto energetické centrum je součástí silného energetického pole, které prostupuje celou lebkou – KULLI CHUNPI. Při vyšší aktivitě tohoto pole a tohoto centra začneme vždy jasnovidně vnímat – vidíme na dálku, máme vize budoucích událostí, dokážeme i přesně diagnostikovat, vidíme orgány a tkáně v těle, jako by tělo bylo průsvitné atd. Abychom si jasnovidné schopnosti udrželi, musí být ale permanentně dostatečně aktivní i centrum v temeni a centrum uprostřed hrudi. Zapnuté „3. oko“ nám dovoluje komunikovat vědomě i s našimi „učitelskými bytostmi“, jímž můžeme říkat andělé, nebo vyspělí duchové. Můžeme se dokonce skrz prostor a čas napojit na tzv. mimozemské formy života. A to ne pouze ve své imaginaci, jako když se četní „kontaktéři“ napojují na části vlastního podvědomí a chrlí pak hromady nepoužitelných nesmyslů. Můžeme skutečně překonat obrovské prostorové vzdálenosti, prozkoumávat jiné světy nebo vzdálená území. A můžeme přitom získat řadu důkazů toho, že jsme vnímali objektivní realitu. Čím je centrum nad kořenem nosu aktivnější, tím lepší máme intuici, tím snadněji dokážeme odhadnout lidi kolem sebe a jejich záměry. Od určitého stupně aktivace centra QANCHIS přerůstá intuice v otevřenou jasnovidnost – jsme schopni vidět do jiných organismů, „číst myšlenky“, dokonce třeba vnímat i minulé životy lidí, s nimiž se setkáte. Můžete začít komunikovat s rostlinami, zjišťovat, jaké rostliny použít pro léčbu konkrétních nemocí i konkrétních lidí, rozumíte zvířatům… Zjišťujete, že všechny bytosti jsou vědomé a cítící, je jedno zda mají kořeny, nebo ploutve. Všechno je schopné komunikace. Může vám hodně pomoci také aktivace energetického centra, které se nachází přibližně uprostřed krku – KUNQA ŇAWI. Je to centrum naší komunikace, a čím je aktivnější, tím snadněji dokážeme komunikovat – ve všech ohledech a významech. A to nejen s lidmi. Ve skutečnosti můžeme komunikovat i s kameny, houbami, jakoukoliv rostlinou… Šamani to ostatně běžně dělají. Energetické centrum komunikace je obaleno silným energetickým polem, kterému se říká QOLQE CHUNPI, které zasahuje dolů až do hrudi a nahoru až do lebky a interaguje s ostatními energetickými poli. Pokud je toto pole zářivé, disponujeme zapnutými uměleckými schopnostmi. I „umění“ je totiž jen forma komunikace.

Dotkl jsi se toho, že šaman s aktivizovaným 3. okem, dokáže vidět minulé životy lidí, s nimiž se setká. Mohou se lidé na akcích od Dona Sergia dozvědět, kým byli před svým narozením?

Šamani obvykle nikomu nic nevykládají. Snaží se, aby každý sám uviděl co je třeba. A v tomto smyslu jistě Don Sergio každému kdo o to bude mít zájem, značně pomůže. Andští šamani rozdělují naši paměť na tzv. malou paměť, což je to, co běžně za paměť považujeme. Kromě ní znají ovšem i „paměť duše“ tzv. KANAY. Tato paměť je přítomná v každém z nás, ale nemusíme o ni vědět. A nejčastěji o ní ani nevíme – jen občas se nám připomíná, třeba tím, že na určitém místě zažíváme známý pocit dejavou, nebo tím, že preferujeme určité chutě, země nebo kultury. A nebo se nám obsah této hlubší paměti může připomínat méně příjemnými způsoby – jako nevysvětlitelné fóbie, strachy a psychosomatická onemocnění. Paměť duše je rozprostřená v celém našem biopoli, tedy nenachází se pouze v mozku. Šamani se domnívají, že jakési její hlavní sídlo se nachází v centru QOSQO v břiše. Nebo přesněji – pokud toto centrum nadstandartně zaktivizujeme, začnou obrazy z naší běžně nedostupné minulosti volně proudit do našeho vědomí. Pokud je chceme jasně vnímat a hlavně jim rozumět, měli bychom současně nad běžný průměr aktivizovat i 3. oko. Mám řadu osobních zkušeností s tím, že po aktivizaci centra v břiše lidé velmi snadno sestoupí do reality, které se říká „minulé životy“.

Není snad centrum v břiše centrem hojnosti?

Jistě, je. Energetická centra ovšem nejsou jen pouhé kuličky. Jsou to mnohavrstevné energetické objekty. Můžeme si je představit jako jakési cibule, sestávající z řady vrstev – úrovní. Každé centrum vykonává řadu funkcí. Hlubší úrovně centra v břiše lze považovat za jakousi kosmickou databanku, která obsahuje každý pocit a každý vjem, který jsme kdy zažili – a obsahuje zřejmě i vjemy a pocity staré tisíce let. Na realitu minulých životů se můžeme dívat z různé perspektivy. Z hlediska energetického centra v temeni čas neexistuje – rozhodně ne jako přímka. Takže pokud se díváme na své „životy“ jako by z epicentra nás samých, vidíme je spíše jako simultánně prožívané životy, jako by ze středu naší bytosti vybíhala řada paprsků, z nichž každý je zanořený do jiného časoprostoru. Ale z hlediska našeho lidského vnímání jsou životy, které se nacházejí časově „za námi“. Aktivací centra QOSQO získáváme snadný přístup do celého fascinujícího prostoru své minulosti. Myslím, že je užitečné svoji minulost poznat. Můžeme se následně zbavit řady podprahových vlivů, o jejichž existenci jsme neměli ani tušení. Stáváme se mnohem svobodnější bytostí. Také daleko lépe porozumíme svým současným vztahům, protože většina vztahů má svůj původ v minulosti – opakují se a rozvíjejí. Vyčištěním centra v břiše se můžeme zbavit velkého množství „neztrávené“ karmické energie – energie nabalené napříč staletími na naše vztahy k jiným duším a energie těžkých emocí, které jsme někdy v komplikovaných a vypjatých situacích prožili. Navíc pokud se noříme do „minulých životů“ spolu se současnou aktivizací centra v břiše, máme dle šamanů jistotu, že se skutečně dostaneme do svých vlastních, osobních minulých existencí. Pokud se vydáme „do minulosti“ jen tak, bez aktivizace tohoto centra, hrozí, že se napojíme na informační stopy někoho úplně jiného – a tyto stopy pak může naše vědomí vydávat za naše vlastní „minulé životy“. Člověk se totiž umí napojit na všelidské informační pole.

Někteří meditující touží dotknout se Absolutna, neboli spojit se s bohem. Může Don Sergio těmto lidem pomoci takové spojení umožnit?

Během všech akcí, na nichž bude Don Sergio přítomen, se bude velmi aktivizovat temenní centrum SAMI ŇAWI. Každá vyšší aktivizace tohoto centra způsobuje přiblížení našeho vědomí k Absolutnu – k hypervědomí, které stojí za vznikem všeho. Všechny stavy rozšířeného vědomí, jímž se na východě říká „samadhi“ nebo „satori“ – a nebo v křesťanské tradici „sestoupení ducha svatého“, pro které je charakteristické spojení se s universálním božským nadvědomím, jsou způsobeny vyšší aktivizací temenního centra. Čím víc má kdo aktivní temeno, tím víc dokáže rozumět Absolutnu, tím snadněji ho alespoň intuitivně chápe. Navíc po aktivizaci tohoto centra do nás proudí nesmírně vysoká energie, použitelná mnoha způsoby. Pomocí této energie můžete uskutečnit v podstatě libovolné změny ve svém životě nebo na Zemi. A samozřejmě s pomocí této energie můžete léčit – a to i tzv. zázračně. Můžete takto vyléčit sebe – pokud se touto energií naplníte – nebo můžete vyléčit jiné. Energie přijímaná přes temeno z nejvyššího zdroje dokáže dokonce naše tělo učinit za určitých okolností jakoby nezranitelným. Existují tajná indiánská cvičení SAMINCHUKUY, která zřejmě dokáží i dočasně propůjčit člověku jakousi „nezranitelnost“. Se zvláštními efekty těchto cvičení jsem se měl možnost seznámit již vícekrát. Např. v Brazílii v době bojů mezi indiány Yanomamo a zlatokopy. Existují svědectví, dle nichž bojovníci Yanomamo, kteří prošli obřady s aktivizací korunního centra, se stali jakoby „neprůstřelní“ – zůstávali nehybně stát i poté, co byli vystaveni přímé palbě ze samopalů. Podobná svědectví se konečně objevila i během střetů mezi vládním vojskem a indiány Aguaruna, ke kterým došlo před dvěma lety v Peru. Indiáni považují energii z nejvyššího zdroje, kterému někdy říkají Quolloriti za klíčovou v procesu transformace lidské bytosti ve tvora vyššího stupně – v bytost schopnou ovládat hmotu a prostor.

Proč si se rozhodl pozvat do Evropy právě šamana Dona Sergia?

Tento šaman má bohaté zkušenosti s prací s Évropany, kteří do Peru přijíždějí v rámci našich expedic. Ostatně zájemci, kteří se zúčastní chystaných akcí, mohou do Peru přijet a pokračovat zde v intenzivní práci. Don Sergio rozumí našim potřebám, má Evropany „zmapované“ – a to i energeticky. Má zájem obnovit i naši práci v silových zónách, které nejsou jen v Andách, ale máme je i v Evropě. A pak také – má zájem do Evropy přijet. Je velice těžké přimět řadu starých šamanů, aby takto cestovali. I když má jejich práce často v mnoha ohledech globální dosah, jsou úzce spjatí se svým prostředím – často s určitým etnikem, které nechtějí opustit, aby zůstalo bez ochrany. Znám v Jižní Americe více silných šamanů, kterých si vážím jako svých učitelů – ale pokud je takovému šamanovi 103 let, nemůžete čekat, že sedne do letadla a poletí kvůli vám na jiný kontinent. Někteří šamani v podstatě kolabovali, pouze když jsme je převezli do Limy – nebyli schopni zvládnout takový hluk a kontaminaci. A to nemluvím jen o kontaminaci chemické – šamani jsou velmi citliví na energii v prostoru, který je obklopuje.

Můžeš prozradit, jaké nástroje ke svým technikám Don Sergio na připravovaných akcích použije?

Don Sergio je především mistr ve využití zvuku. Používá zvukové vlny k efektivnímu přenosu léčivých a očistných energií. Určitě tedy bude používat tradiční indiánské hudební nástroje, jako je buben, chřestidla, deštné hole, flétna atd. Don Sergio dokáže zvukovou vlnu jakoby naplnit určitou konkrétní energií – třeba aktivizující temeno hlavy, nebo srdeční centrum. Na čištění aury určitě použije vykuřovadla. Částečky kouře lze účinně nabíjet energií, která vás posílí, vyčistí, nebo na sebe nabalí negativní energie a pak je spálí. Šamani jsou také zvyklí nabíjet koncentrovanou energií různé kapaliny – např. parfémy, nebo i vodu. Na některých akcích bude Don Sergio nabíjet červené víno, které je velmi vhodnou substancí. Neznamená to, že bychom se na akcích opíjeli. Don Sergio je schopen pro zájemce nabít i obyčejnou vodu. Ale je fakt, že právě červené víno se nabíjí velmi koncentrovanou energií relativně snadno, pokud víte jak na to. Konečně i v Evropě to byl za starých časů nejoblíbenější „fluidický kondenzátor“ magiků. I katolická církev ve svých magických rituálech, jimž se říká mše, tuto technologii používá. Mše vycházejí ze staroegyptských technologií. To, že dnes většinou nefungují, je dáno ztrátou informací jak přesně víno nabíjet. Když za starých časů kněz správně nabité víno vypil, ihned vstoupil do rozšířeného stavu vědomí a mohl tedy skutečně fungovat jako „prostředník mezi bohem a lidmi“. Indiánské energetické technologie používají jako velmi jemné antény také ptačí pera. Často rozměrné čelenky, které si šamani nasazují na hlavu během své práce, jsou až na posledním místě ozdobou. Do prostoru namířená pera rozšiřují auru. Don Sergio také nabíjí různé předměty – zuby určitých druhů zvířat a kameny, ale také kovy – a může tak vytvořit velmi účinné amulety. Působení amuletu není žádná pověra. Energie koncentrovaná záměrně do předmětů, to je věda budoucnosti. Jednou budeme schopni tyto energie detekovat a měřit – zatím je naše technika příliš nedokonalá. Správně nabitý amulet vás může chránit, rozvíjet nějakou vaši schopnost, aktivizovat konkrétní energetické centrum. Samozřejmě tím nejdůležitějším šamanským nástrojem je samo vědomí a neviditelné proudy energie. Většina meditací na seminářích se odehraje vleže, ve stavu hluboké relaxace. I na většině léčebných meditací se bude pracovat tentokrát vleže – protože to umožní hlubší a efektivnější práci.

Na začátku našeho rozhovoru jsi se zmínil, že Evropa je již připravená skutečné šamany a jejich poselství přijmout. Cítí to tak i šamani?

Rozhodně ano. Dle andských šamanů již začalo období Pachakuti. To se dá přeložit přibližně jako doba „převrácení“ – doba podstatné transformace celého lidstva a planety. Nechci zveřejněním tohoto šamanského vidění současnosti podpořit komerční New Age pohádky a bláboly o roce 2012. Nejde o to, že by šamani očekávali nějaká „přepólování“ nebo vypaření se lidstva do „jiné dimenze“. Ale vnímají možnost a nutnost velkých změn v našem kolektivním vědomí. Tvrdí, že současná doba je velmi vhodná pro nějakou zásadní změnu, která má v lidstvu proběhnout. Některá území na této planetě jsou na tuto změnu mnohem více připravená, než jiná. Ale přesto by to měla být globální změna, která se nakonec uskuteční – přes všechny snahy tomu zabránit – napříč všemi kulturami a státy. Evropa hraje v tomto smyslu velmi významnou roli. Konečně – vždyť nutnost změny opravdu visí ve vzduchu: lidé už nejsou lhostejní k utajovaným mimozemským aktivitám, začínají se stále důrazněji ptát na čisté zdroje energie, které máme, ale nesmělo se o nich mluvit. Možná, že návštěva Dona Sergia přispěje k tomu, že se přiblížíme opět o něco víc k veřejností vynucenému odtajnění těchto věcí. Ne v tom smyslu, že by šamani o těchto věcech veřejně hovořili nebo k něčemu vybízeli, ale v tom smyslu, že mohou zvedat skrze své rituály vibrace území, na nichž působí a také zesilovat ochranu těchto území. Evropa – má-li být užitečná tomuto světu – musí mít možnost rozhodovat sama za sebe. Což znamená, že potřebuje mít silnou ochranu. Každá akce s účastí Dona Sergia bude mít také funkci očistné ceremonie, která vyčistí rozsáhlá území a vytvoří těmto územím ochranu – tak, aby na nich lidé mohli svobodně fungovat a dosáhnout i neobvyklých cílů. Don Sergio chce „oživovat“ energetické dráhy, procházející Evropou. Zajímají ho naše silová místa. Skrze návštěvu indiánského šamana se tak můžeme vrátit hluboko ke svým kořenům – je to paradox, ale veškerý život a bytí jsou paradox. Cítím, že všechny události, které mohou lidské bytosti více osvobodit, jsou řízeny vyšším kosmickým rozumem – a věřím, že návštěva Dona Sergia v Evropě mezi takovéto události patří.

Článek převzat z www stránek: petr-chobot.eu, fotografie: www.infinite-life.eu

Jeden komentář

Rozhovor s Petrem Chobotem o andském šamanovi Donu Sergiovi

  1. Toto je jeden z nejpůsobivějších hovorů Petra Chobota. Je věcný,pricipiální,pravdivý.Patří mu vřelý dík za jeho práci.
    Rád bych se zúčastnil setkání s tímto Šamanem,když navštví Evropu.
    Díky za informaci o tom.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..