Aktuální dění očima známé šamanky Alicia Hamm (videorozhovor)

Alicia Hamm
Alicia Hamm

Video rozhovor naleznete na stránkách: www.cestyksobe.cz/transformacni-cas-ad1248/

 

Aktuální dění očima známé šamanky Alicia Hamm (přepis rozhovoru výše)

Dobrý den, dnes bychom vám rádi představili vzácného hosta Alicii Hamm, se kterou si budeme povídat na aktuální informace.

Alicia Hamm
Alicia Hamm

V úvodu bych tě chtěl poprosit, abys nám něco řekla k tomu současnému transformačnímu procesu, v jaké fázi přechodu se právě nacházíme.

A: Jsme na začátku Nového času. Starý čas pomaličku po kouscích zůstává za námi. A transformaci dělají lidé. Matka Země se pohybuje k novému místu v Univerzu. Kráčí se všemi planetami, celým planetárním systémem a posouvá se do místa, kde nikdy předtím nebyla. A to mění i podstatu Matky Země- je to nová energie a stejně jako se měníme my se mění i ona. Mluvíme o tom, jako o ostrově Želvy a místě věčnosti. Ve svém vnitřním světě je Matka Země Světlo a my jsme Světelné bytosti. A tak se z nás postupně stávají
lidé, kterými jsem nazývání. A tak se s Matkou Zemí postupně vyvíjíme ve Světlo, Porozumění a vzájemné Pochopení. Vzorce Nového světa se rozvinou a lidé tomu pomohou tím, že se budou vyvíjet, učit a budou dosahovat nových úrovní vědomí.

Mluví se o proroctvích a jedno praví, že celý ten proces už začal

A: No, existují různá proroctví a mnoho lidí hovoří, o tom, co se bude v Novém světě dít. My jsme tuto dobu započali mezi únorem a březnem 1993. Pamatuji si svůj poslední den s Černým Losem- on mi řekl.“Nyní začal ten Nový čas a teď bude čas na všechno.“ Pro mě to byl velmi silný začátekNové Doby. Ale od té doby procházela Matka Země a lidé velmi důležitým procesem a přelom začal v roce 2000. Vidíme určitá znamení vědomí a toho,
jakým způsobem bude svět spojen v Nové Době a samozřejmě také hranice, které v Evropě postupně mizí. Ale ještě nezmizely ty staré vzorce STRACHU.

Změna nebude provedena z vnějšku dovnitř. Jsme to my, lidé Země, kteří dělají tu změnu. A část starého světa je právě hovoření o tom „ ONI DĚLAJÍ“. Jako že, ONI jsou zodpovědní, za to, co se děje, ale nikdo neví, kdo sou ONI? A já myslím, že se musíme vrátit k tomu říkat „MY děláme“…takže MY se musíme změnit. A Černý Los vždycky říkal: „Znečištění začíná v mysli“, takže první věc, kterou musíme změnit je mysl a musíme také změnit ten strach uvnitř, naše pocity a vyléčit své vnitřní dítě… Bez toho aniž bychom věřili tomu, že proces, který začal, bude krásný, nebudeme schopni znovu vytvořit Nový Svět.


Sponzor www stránek

To znamená, že nás to vede k novým způsobům spolupráce? Dělat věci společněji, jiným způsobem než dříve…?

Myslím si, že se nám neustále děje to, že projektujeme ven něco, co nemáme vyřešené uvnitř. Nemůžeme dojít k mírumilovnému způsobu žití společně, dokud nežijeme v míru sami se sebou. Abychom měli mír v mysli a srdci, musíme nejprve udělat změnu v sobě samých a to způsobní, že svět kolem nás se začne měnit. A tam vidím tu možnost spolupráce. Pokud se lidé nezmění uvnitř, budou opakovat staré vztahy. Proto dochází k napětí a konfliktům na Matce Zemi. Protože někteří se vyvíjejí a jdou kupředu a někteří se
drží těch starých způsobů a to způsobuje veliké napětí.

Znamená to, že tyto tlaky nás vedou k nějakému předefinování dimenzí?

A: Je tu něco, co kráčí ruku v ruce s přírodou. A je to proces, který se týká Matky Země (MZ) a jejich dětí. O tomto procesu hovořila všechna proroctví. Společně s příběhem MZ je spojen příběh veškeré lidskosti. Všechna ostatní stvoření jsou s ní v harmonii a rovnováze a mění se společně s ní. Některá postupně vymírají (dinosauři) a jiná z nich vychází ( jiné rostliny, druhy zvířat…) MZ se tedy mění v té své nekonečné cestě a my se měníme s ní. Ale my jsme ti, kdo se drží vědomí a my spoluvytváříme, měníme to, co se děje na povrchu MZ a také měníme vývoj lidství. Takže my si vytváříme svou realitu. Vidíte ten přirozený proces a ten lidský proces a někdy si lidé myslí, že do té přírody ani nepatří. Takže vytvořili umělý svět a možná si začínají myslet, že jsou také umělí lidé a tam vznikají ty konflikty mezi nimi a jejich vlastní přirozeností.

V této chvíli záleží na procesu každého jedince, protože každý z nás si prochází tímto procesem změny a proto je spousta lidí v krizi. Lidskost se musí změnit – převrátit a je to kvantový skok do jiné úrovně vědomí. Lidskost je vlastně organismem. Jako by každý z nás byl jednou buňkou tohoto velikého organismu. Každý tímto prochází jako jednotlivec a tak si myslí : Já jsem v tomto procesu. Ale sumou JÁ JSEM = MY JSME . A my jsme JEDNO, ale my to nevíme. Zvířata jsou jedno, ale VĚDÍ TO.

Už jsem vám říkala, že se mnou mluvily vrány a říkaly mi, že: „.. 1 vrána jsou všechny vrány a jsou jednou vránou „ Ona zná sama sebe a zná všechny. Je jedním s celou skupinou vran. Ale my jsme jedním a také jsme součástí celé lidskosti, ale nejsme propojeni s našimi bratry a sestrami. Máme kolektivní nevědomí, ale nemáme kolektivní vědomí.

Protože se různě vyvíjíme a cítíme se sami. Nevíme, co se děje v tom druhém. Já nevím, co se děje v mé sestře. Často my sestry to cítíme a ženy to často mívají v břiše a jsou jedním s Matkou Zemí. Ale ještě nejsme tím velkým MY JSME LIDMI NA ZEMI – ještě nejsme tou velikou rodinou. Takže mnoho lidí chodí po zemi a učí ostatní, jak je možné růst. Je tu spousta učitelů. Přijedou a s lidmi tančí, učí je rituály, učí je, jak se mají modlit a učí je že JSME MILUJÍCÍ INTELIGENTNÍ BYTOSTI.

Není možné aby tato láska a inteligence pocházela z ničeho Je to náš DUCH a ten nevychází z ničeho. Nic nevychází z ničeho. Musíme z něčeho pocházet. A tak pocházíme z MZ a velkého Ducha, takže jsme dětmi Stvořitele a jsme dětmi velké záhady, jsme děti lásky a BÚH je LÁSKA.

Takže se musíme vrátit zpátky a přijmou své rodiče a začít se modlit, abychom byli jedním v naší duši, v našem duchu. Tohle je ten nový čas. A tohle vytvoří svět beze strachu. Protože strach je nepřítelem dítěte. Do té doby, dokud si budeme o sobě myslet, že jsme ztracenými dětmi v Univerzu bez Matky a Otce, bez rodiny, bez milostných vztahů a světa kolem a budeme si myslet, že jsme ti jediní inteligentní lidé v celém Vesmíru…V tomto velikém EGU jsme velmi osamělí. Tím, že si toto myslíme, cítíme se velmi sami a že nám nikdo nerozumí. Je to velmi osamělá pozice.

Možná, když začneme přijímat, že ti ostatní jsou také inteligentní a dovolíme některým lidem, aby byli na té „naší úrovni“ :o)) tak možná s těmi ostatními bytostmi začneme komunikovat. A také bychom si mohli uvědomit, že se od nich můžeme něco naučit. Pravděpodobně k nám přijdou tito duchovní učitelé a něčemu nás naučí, protože se budeme otevírat učení.

Alicia Hamm
Alicia Hamm

Se mi zdá, že jste se dívaly na mě….. :o)))

A: Já ne :o)))…Měla jsem teď tu představu človíčka, který je úplně sám v raketě ve vesmíru a říká si : „.. já jsem ten jediný inteligentní, který se sem s tou raketou dostane…“ A většinou je to tak, že astronauti, kteří se vrátí z Vesmíru a vidí tam tu nádheru, tak začnou sami od sebe věřit v Boha . Je to takové osvícení.

Co bychom mohli v tom praktickém každodenním životě dělat pro
Zemi…nějaké rituály…?

A: Myslím, že se musíme změnit v našem každodenním životě. Když se blíží změna do osobního života- lidé se většinou bojí. Bojí se změnit svůj život, práci a pokud se musí pohnout, začnou se bát a neumí si to představit. „Co bych měl dělat?… Zítra to nebude stejné jako včera!“ Hrozná představa. :o)) Já rozhodně nehodlám opakovat minulost!!!

Je to opravdu velmi zvláštní, jak to funguje. Když se blíží změna, stanou se z nás velmi konzervativní lidi. Není tak jednoduché změnit zlozvyky, návyky… Takže rituály a obřady by mohly pomoci. Ale je to váš život, který se musí změnit. A není to tak, že když lidé přestanou chodit do kostela a začnou dělat obřady, tak se to změní. Život jako takový se musí změnit. To je to proč říkám, že je to proces zevnitř – ven. A je to práce se Světlem. Přestat negativně myslet, zastavit negativní pocity vůči ostatním, kritika jiných lidí. Potřebujeme pochopit, že každý člověk je ve svém vlastním procesu. A každý má jiné poslání a jiný příběh. Musíme jít jeden pro druhého veliké porozumění, být tolerantní, respektující. Musíme pochopit, že každý prochází procesem jiným způsobem. Ostatní je můžou kritizovat, ale my ne. My nekráčíme procesem v jejich mokasínech A jak můžeme vědět, co se právě teď odehrává v jejich duši?

Není možné objektivně někoho posoudit. Protože my nejsme objektivní. Každé posuzování vychází z toho předmětu. Já nerozumím tomu, když mi někdo řekne: „Musíš být Alicie objektivní“ Jak bych mohla být ? Já jsem nikdy nebyla předmětem, objektem, abych mohla být objektivní.

Pro mě to znamená praktikovat a cvičit.
Abychom byli bez OČEKÁVÁNÍ, POROVNÁVÁNÍ, ODSUZOVÁNÍ a TRESTÁNÍ.

To je velký skok. Pokud začneme těmito 4 pravidly – tak už to je veliký proces změny. Pokud takto budeme komunikovat ve své rodině, mezi svými přáteli…budeme jeden druhému schopni říct, co si myslíme uvnitř svého srdce. A děti se nebudou už bát svých rodičů a když budou vědět, že je jejich rodiče nebudou odsuzovat a trestat, tak řeknou pravdu o tom co skutečně cítí nebo to, čím si procházejí. A tohle změní vztahy v rodině. A
tohle bude nová spolupráce. Protože pokud se to nezmění od základu – od srdce, tak se to nezmění vůbec.

Budeme dělat stále to samé, ale pod jinou maskou. A budeme takoví ekologičtí spirituální lháři. A teď jsme technologicko-kapitalističtí lháři a budeme velmi citliví spirituální lháři… Budeme lhát až do té doby, dokud se budeme bát, že nás budou odsuzovat, kritizovat,
trestat…Není to to, že to chceme. Děti nechtějí lhát svým rodičům nebo je zradit. Ale jsou tak smutní a bojí se toho, že je zklamou, že je rodiče nebudou milovat a tak se budou snažit chovat „ JAKO KDYBY “ a tohle jsou ty úrovně, na kterých musíme uvnitř sami sebe pracovat. A když je základem důvěra jeden v druhého a když budeme schopni ukázat, kdo opravdu jsme, tak budeme schopni tím člověkem být a budeme moci být svou pravdou. A tady začíná ta červená cesta – a to je KRÁČET SE SRDCEM. Všechno se kolem nás
začne měnit a začneme respektovat MZ, protože budeme respektovat jeden druhého a sami sebe.

Mít svou pravdu je úžasný slogan pro každodenní povzbuzení a uvědomuji si,
řada z nás jsme už velké děti a máme třeba rodiče už po smrti a ty starší
generace, které prožily světové války a měly to těžké se v tomhletom
ztratily. A my dnes se snažíme odpustit svým rodičům a nedělat dětem to,
co jsme si sami prožili…

A: Ano, určitě. Už nic opakovat nebudeme. MZ neustoupí zpátky ani o milimetr.

Takže bychom mohli používat každodenní téma : Já nechodím v jeho
mokasínech a respektuji jeho proces…

A: Já doufám, že vy všichni budete kráčet v rovnováze po MZ a budete odpovědni za svou vlastní cestu. Nepřenášejte zodpovědnost na ostatní, na vládu… Buďte zodpovědní za to, jaké jsou vaše emise.

Pokud požádám Světovou vládu, aby dali nějaké pravidlo o vyčištění emisí, tak musím vědět, jaké emise jsou ty mé. …Emise všeho. Myšlenek, pocitů, agresí, jestli máte válku uvnitř nebo doma a jak potom můžete očekávat mír ve světě ? Jestli můžete chodit pěšky nebo jezdit na kole, proč byste používali své auto? Pokud nechcete, aby se kácely stromy, dávejte pozor, na co používáte papír. Protože v každém papíru je praotec strom. A v tomto
papíře jsou také bytosti z pralesa. V tomto pralese nebyli jen rostliny a zvířata…ale jsou tam také moji lidé, kteří tam žijí a oni také musí odejít a opustit to místo. Stejně jako rostliny, ptactvo, zvěř…ztrácí svůj život a jen proto, aby si lidé mohli přečíst noviny. Ty, které si přečtete dnes a zítra vyhodíte. A kvůli tomuto důvodu ti lidé umírají. Tak
nežádejte pouze venku a neříkejte: „VY změňte zákony.“

VY ZMĚŇTE SVŮJ ŽIVOT, ZMĚŇTE VŠECHNO A ZAČNĚTE MYSLET CELÝM SRDCEM při čemkoliv, co děláte v běžném životě. A potom se MZ změní. Jsme jedno. Takže co se děje s nimi se bude dít s námi a našimi dětmi. A já doufám už i pro svá vnoučata, že budeme schopni pít kdykoliv z každé řeky.

To znamená, že při každé činnosti bychom si měli být vědomi té esenciální podstaty toho předmětu…kdo ho vyrobil, kdo ho vzal do ruky…

A: Přesně tak. Měli bychom být plně při vědomí při každé činnosti, kterou děláme a vědět co děláme. Jinak nám uteče život pod rukama a my si to ani neuvědomíme. Na konci života budeme stát a říkat si“ „Co jsem to proboha udělal?“ Ne pro MZ, ale pro vás, pro váš život.

To znamená, že dům bychom měli postavit v souladu s přírodou…

A: Ano, je velmi hezké, když MZ může nechat vyrůst v daném prostředí to, co ona potřebuje, aby tam rostlo a také to, co potřebují ti lidé, kteří budou žít v tom domě a budou z toho čerpat. Je nutné respektovat divokou přírodu. Moji učitelé mi říkali, že veškeré rostliny a byliny, které mě vyléčí, budou růst v mé blízkosti. Vidím to u své dcery, i když jsme neměli žádnou zahradu a jen na terase kousek zeminy. Její léčivá rostlina vždycky z té půdy vyrostla.

A když lidé tu trávu posekají… uříznou rostlinu, který by je mohla vyléčit až budou nemocní. Musíme respektovat MZ a učit se od učitelů jako jsou třeba psi. Když půjde pes ven, tak si najde svůj lék. My jsem to také uměli. A učili jsme se od ostatních bytostí…zvířat, krystalů, stromů, řeky…ze všeho, co bylo kolem nás. Pokud jste jedním v kruhu života, vždycky najdete druhého, který za vámi přijde, předá učení a dá lék, který
potřebujeme.

Vím, že hodně pracuješ s krystaly. Zažila jsem s tebou návštěvu Karlštejna, kde horní kaple je místo zasvěcené krystalům. Měli jsme hodně silné zážitky…Můžeš k tomu něco říct?

A: Král Karel IV. byl velmi spirituální člověk a také tak pracoval. Měl tým lidí, kteří takto pracovali a průvodce říkal, že místo se nazývá Karlův Týn. Tato skupina lidí hledali Svatý Grál a on chtěl vybudovat nový Jeruzalém. My si myslíme, že Nová Doba bude tím novým Jeruzalémem. Karel IV. hledal krystaly, aby mohl postavit nový Jeruzalém, jak je to napsané v Bibli.

Pro mě je jedna věc velmi zajímavá. Slovo APOKALYPSA pochází se slov: KALIPSO znamená ZÁVOJ a APO je BEZ – to je velmi zajímavé. APOKALYPSA = BEZ ZÁVOJE.

A bez toho závoje můžeme vidět tu skutečnost. Stavíme nový Jeruzalém a Novou Zemi, abychom mohli přijít zpátky do země věčnosti skrze učení krystalů.

Děkujeme velmi mnoho a těšíme se na další návštěvu…

Podle záznamu rozhovoru z www.cestyksobe.cz, přepsala Mirka Smolenová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..