„Léčit je možné i ty, kteří neznají své silové zvíře, ale i ty, kteří obecně šamanskou kosmologii a její pohled na svět nesdílí. Praxe totiž potvrdila, že i přes to léčení šamanským způsobem funguje,“ říká Michael Hasslinger, výkonný ředitel mezinárodní Nadace pro šamanská studia (FSS) a zároveň lektor semináře Cesta šamana. Víme tedy, že léčení šamanským způsobem funguje – a jak vypadá?

Michaeli, vedeš základní kurs Cesta šamana pořádaný mezinárodní Nadací pro šamanská studia. Kdo je podle tebe šaman?

Existuje několik úhlů pohledu, jak šamana definovat. Zmínil bych jeden z nich: Šamanem je člověk, který dokáže rozlišit mezi všední a nevšední realitou a volně mezi nimi přecházet. Zároveň z té nevšední reality, která je ZA světem hmoty, dokáže přinášet to důležité a nezbytné pro léčení klienta. To je velmi důležitý aspekt: Pokud se ve všední realitě klientova každodenního života neprojeví žádné důsledky provedeného léčení, neprováděl ho skutečný šaman.


Sponzor www stránek

Zmínil jsi nevšední realitu, jinými prameny označovanou jako změněný stav vědomí. Jak poznáme, že jsme vstoupili právě do ní a nikoliv do světa vlastní fantazie, myšlenek nebo tužeb?

Ve skutečnosti neexistuje nic, podle čeho bychom to mohli přesně rozlišit. (přemýšlí) Určitým vodítkem je už zmíněná „přinesená“ informace z nevšední reality, která v té všední pomůže klientovi od jeho potíží. Svým způsobem by také šlo říct, že všechno, co v nevšední realitě prožíváme, vidíme a cítíme, je „pravdivé“. Ale otázka, co to znamená „pravdivé“, by vydala na další samostatný rozhovor. (směje se)

Šamanismus je jednou z praktik, o které mají lidé zájem, soudě podle existujících seminářů a výcviků. Slyšela jsem ale, že v původních kmenových společnostech to žádná výhra nebyla stát se šamanem…

… to je pravda, protože být šamanem není vždycky pohodlné. Znamená to totiž potýkat se s bolestí a utrpením druhých. Navíc skutečný šaman se bolesti druhých nejenom dotýká, ale velmi často jí i přímo prochází. Znám šamany, kteří například pláčou místo těch, kteří z nějakého důvodu či hlubokého žalu plakat nemohou. Na druhou stranu je to pro šamana velmi naplňující, když svému klientovi přinese léčení a podporu Velkého Ducha pro jeho život. Být šamanem představuje věčné propojení mezi určitou „nepohodlností“ na jedné straně a naplněním na straně druhé.

Je také dobré zmínit, že za šamana se nemohl prohlásit sám dotyčný; zvláštní schopnosti v něm muselo rozpoznat jeho okolí. A velmi často se v něm tyto schopnosti objevily až po určitém silném iniciačním prožitku, kterým mohla být vážná nemoc, nehoda nebo dlouhé roky vlastního utrpení.

V čem spočívá léčení pomocí šamanských technik?

My, lidé jsme tvořeni naším tělem a duší, která je vlastně projevením Velkého Ducha. Duše a tělo jsou spolu vzájemně propojeny a projeveny zde, v této realitě, kterou šamanská terminologii označuje jako Střední svět. Co je pro tuto realitu příznačné, je její nekonečný dialog mezi dobrem a zlem, radostí a utrpením; někdy se nám daří a jindy zase nedaří… A když se nedaří a objeví se bolest nebo utrpení, potřebujeme pomoc Velkého Ducha. Smyslem šamanského léčení je ulevit od bolestí v tomto světě a vrátit do něj rovnováhu.

Jaké techniky k léčení používáš nejčastěji?

Nejčastěji podnikám šamanskou cestu. Než se na ni vydám, zjistím z rozhovoru s klientem jeho největší potíže. Teprve potom se za pomoci rytmického bubnování vydám do nevšední reality, kde sbírám informace a obrazy důležité pro léčení. Pak se vrátím zpátky, sdělím klientovi, co jsem viděl a prožil, a zároveň mu nabídnu způsob léčení, které bych mohl udělat. A pak už je to pouze na klientovi samotném, zda můj návrh přijme a léčení podstoupí, nebo zda odmítne. Pokud s návrhem souhlasí, požádám svého Ducha a Ducha samotného klienta o podporu při léčení, vrátím se zpátky do nevšední reality a za spirituální podpory provedu léčení.

Jak jsem řekl dříve, léčení se provádí v nevšední realitě, ale důsledky se projeví v naší běžné realitě. Souhlas klienta čili jeho skutečně hluboké (zdůrazní) přání se vyléčit je důležitým předpokladem k úspěchu, a to nejenom v léčení pomocí šamanských technik.

Na semináři jsi také zmínil silová zvířata jako výraznou podporu při léčení.

Ano, hrají důležitou roli ve dvou případech: První je, pokud klient ztratil kontakt se svým silovým zvířetem nebo pro své aktuální náročné období, ve kterém se právě nachází, potřebuje jiné. Tehdy šaman může vstoupit do nevšední reality a přivést mu ho. Druhý případ nastává, pokud je klient se svým silovým zvířetem už v kontaktu; tehdy může šaman požádat své vlastní (zdůrazní) silové zvíře, aby vyhledalo silové zvíře klienta a požádalo ho o podporu při léčení.

Silová zvířata jsou symbolem naší vlastní síly…

Ano, každé zvíře nám přináší svou sílu neboli svou medicínu. Díky tomu, že je vyjádřena v podobě zvířete, ji můžeme lépe pochopit a uchopit její poselství. (zamyslí se) Na Sibiři u řeky Jenisej, ve velmi drsných klimatických podmínkách žijí kmeny, ve kterých žena, jakmile zjistí, že je těhotná, jde ihned za šamanem a žádá ho, aby pro její nenarozené dítě přivedl silové zvíře. Chápe se to tak, že silové zvíře tohoto nenarozeného dítěte se objevilo už v okamžiku početí a jediné, co šaman udělá, je jakési potvrzení, že právě toto (zdůrazní) silové zvíře bude silovým zvířetem nenarozeného dítěte. Tím ho zároveň přijme matka dítěte a celé společenství.

Pokud má tedy své silové zvíře každý, kdo přijde na tento svět, jak se stane, že s ním ztratí kontakt?

Nejčastěji tak, když dlouhodobě ignorujeme duchovní rozměr svého bytí na tomto světě. Když se chováme tak, že jdeme proti (zdůrazní) duchovní složce sebe samých a našeho světa. Když nejsme upřímní k sobě ani ke druhým. Když v sobě živíme nenávist vůči ostatním… Tohle všechno zvětšuje propast mezi námi a našimi duchovními pomocníky čili našimi silovými zvířaty. Nemoci těla nebo duše jsou už pouhým následkem.

Pokud se tak stane, měli bychom se pokusit kontakt se svým silovým zvířetem obnovit, nejlépe s pomocí nějakého šamana, který ví, jak ho k nám znovu přivolat. Musíme ale doopravdy chtít – a pak nám Duchové pomohou. Protože všechny naše bolesti a utrpení jsou modlitbami naší duše k Duchům a Silám vesmíru s žádostí o pomoc. Také pomůže, když jim za jejich pomoc něco nabídneme, protože tím dáme najevo, že svá přání a modlitby myslíme vážně.

Lze také léčit na dálku?

Ano a je to možné díky tomu, že léčení probíhá v nevšední realitě, která je mimo čas a prostor. Pomoc je tedy možné poskytnout okamžitě, v jiném čase a jiném prostoru, ale velmi často se výsledek v běžném životě projeví až po nějaké době. Nějakou dobu to totiž trvá, než se změna z energetického pole projeví i v našem těle a v životě. Trpělivost je tedy určitě na místě.

Na tvém semináři mě zaujalo léčení na dálku pomocí silového zvířete. Můžeš o tom říct pár slov?

Šaman může na dálku léčit dvěma způsoby: Může podniknout šamanskou cestu a na ni buď vyšle pouze své silové zvíře, nebo se na ni vydá spolu s ním. V těchto případech se buď šaman sám nebo jeho silové zvíře pokouší přivést klientovi zpátky jeho silové zvíře.

Druhým způsobem je sestavit pro klienta upřímné a od srdce mířené přání, například aby se rychle zotavil po operaci nebo aby se uzdravil, je-li právě teď nemocný, které šaman vloží do pomyslné „krabičky“. Potom požádá své silové zvíře, aby tuto krabičku dopravilo do blízkosti klienta. Ne aby mu ji nutilo, ale aby ji položilo někam blízko něj, nejlépe k jeho posteli, na které právě leží, nebo naproti dveřím, kde bydlí. A pokud se chce klient skutečně uzdravit, síla tohoto šamanova přání se s touhou klienta umocní a výsledky se brzy dostaví i ve všední realitě.

Čili tato „uzdravovací zásilka“ probíhá taktéž v nevšední realitě?

Ano a šaman ji „zasílá“ během šamanské cesty, na kterou se vydává. Co je na šamanském léčení zajímavé, je fakt, že je možné léčit i klienty, kteří neznají své silové zvíře a kteří obecně šamanskou kosmologii a její pohled na svět a život člověka nesdílí. Kteří prostě  zastávají jiný světonázor. Praxe totiž ukázala a potvrdila, že i přes to léčení šamanským způsobem funguje…

Pokud Vás právě toto téma zajímá, podívejte se na stránky Nadace pro šamanská studia – třeba tam objevíte seminář, který Vás zláká. Některé z nich se konají v Čechách i na Slovensku.

Autor článku: Rina Komorádová
Článek převzat z www: magazin.maitrea.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..