O tom, že člověk je bytostí s daleko širším „dosahem“ než je pouze jeho projevení ve fyzickém těle, v dnešní době netřeba nikterak polemizovat. S konceptem tzv. energetického těla pracuje řada léčebných přístupů a bioenergetika je jedním z nich. O ní jsme si povídali s Johnem Hawkenem, jedním z předních psychoterapeutů u nás pracujících s bioenergetikou.

Jaké metody k uvolnění této zadržené energie tedy bioenergetika používá?

Každý tento náš charakter je udržován tím, že zůstáváme v určitém „modu nízké energie“. Abychom si toho byli vědomi, potřebujeme jednoduše svou energii zvýšit. Jakmile se opře do zdí našeho „vězení“, svaly v místě, kde je tato energie zadržená, se začnou třást. Pokud tuto energii ještě zvýšíme, začne jako voda protékat dírami ve zdech, až praskne jako přehrada.

Typickými metodami, jak dosáhnout zvýšení energie, je dýchání, pozice napjatého těla, které donutí svaly pracovat intenzivněji, a cvičení, ve kterých vyjadřujeme své pocity, například údery do matrace k vyjádření všeho, co jsme celou dobu drželi v sobě.

Johne, jednou z oblastí, které se věnuješ, je bioenergetika. Ta pracuje se svalovým napětí v těle. Proč si ho vůbec uvědomovat?

Nejdřív zmíním, jaká je funkce svalů v lidském těle: Pomocí nich vyjadřujeme nejenom nějakou činnost tedy „konáme“, ale také své chování… Je to prostřednictvím svalů, kterými reagujeme na život, který se kolem nás děje, na lidi a události. A jakékoliv napětí ve svalech tuto naši odpověď životu potlačuje, čímž velmi zřetelně omezuje naše schopnosti.

A co víc: Napětí ve svalech nám signalizuje, že v našem těle, ve svalech jsou uložené vzpomínky na naše reakce z minulosti na určité velmi silně energeticky nabité situace. Ty opakujeme stále dokola a nevědomě. Tím nás toto napětí stále udržuje v minulosti a brání nám v našem osobním růstu.

Můžeme toto napětí ve svém těle nějak rozpoznat?

Pro každého je typické a jsou nazývány „charakterem člověka“, který je ale naprostým opakem naší „energie“. Díky ní jsme schopni nejenom spontánně reagovat na podněty z okolí, ale také vyvinout takové chování, které je vědomé a založené na naší volbě, našich přáních a touhách – ne na naučených vzorcích.

Cílem bioenergetiky tedy je toto napětí uložené v našem těle uvolnit…

Nejdřív je potřeba si uvědomit, kde v těle je tato energie opakovaných vzorců zadržována. Bioenergetika nám v tom pomáhá tím, že rozlišuje určité typické zafixované reakce člověka na běžné situace v životě, jakými jsou opuštění, odmítnutí, rodičovský perfekcionismus, přílišné potrestání, být zostuzen nebo donucení cítit se vinen.

Protože jsou ale tyto reakce odříznuty od emocí, hroutí se do bezmoci, jsou-li ignorovány naše potřeby, do obrovského úsilí a napětí, když chceme získat lásku, nebo pohlcují náš hněv, když jsme byli jako malí nuceni chovat se jako hodná holčička nebo chlapeček, jak si to naši rodiče přáli.

Co když je ale strach z této uvolněné energie tak veliký, že brání jakýmkoliv snahám o její osvobození? Jak tento strach překonat?

Jakmile začneme tuto zadržovanou energii v těle uvolňovat, zažijeme úlevu a to, že se cítíme dobře. A to nás motivuje v dalších procesech! Naše vědomí postupně začne chápat, že strach patří minulosti a minulým vztahům. A je to náš kontakt s „teď a tady“, co nám ukazuje, že jsme tyto situace v minulosti přežili a toto obranné chování už nepotřebujeme. Proto vytváříme nové a pozitivní zkušenosti, kterými nahrazujeme ty staré a negativní.

Ale v zásadě se potřebujeme rozhodnout (zdůrazní), s čím se chceme identifikovat: zda s tím, že se budeme energii a životu vzpírat a zůstaneme v napětí a ve „vězení“, nebo zda je nám bližší identifikovat se s energií. Jsme na světě proto, abychom život „přežili“, nebo „prožili“?

Proč, když víme a známe techniky na osvobození se a uvolnění této zablokované energie, to nakonec dělá tak málo z nás?

Síla potlačovat je obrovská. Podívejte se, jak to vypadá, budeme-li následovat struktury vyskytující se nejenom ve společnosti, ale i v našem charakteru: Budeme se cítit pod stálou kontrolou naší hlavy, která rozhoduje naprosto o všem. Naproti tomu budeme-li následovat naši životní energii, musíme v takovém případě důvěřovat životu, což velmi často odporuje hlavě a našim představám. Láska je typický příklad, protože je naprosto iracionální.

Ti z nás, kteří jdou určitou spirituální cestou, důvěřují tomu, že mysl se svými limity a lidské ego nejsou zrovna dobrými průvodci životem na této planetě. Protože právě ony stojí za nejrůznějšími válkami, sociálními nerovnostmi a podobně. Naopak následováním naší energie, našeho srdce a ducha se dostaneme k daleko významnější Moudrosti, která nás povede a naučí, jak žít v rovnováze a harmonii, jak sám se sebou nebo v našich vztazích v lidské společnosti, tak s naší planetou.

Už jsme naznačili, že uvolněná zadržovaná energie se může projevit různě, např. v emocích – vztek, panika, destruktivně i kreativně. Dá se říct, na čem závisí, jakým způsobem se projeví?


Partner www stránek
KRATOM – KOUZELNÁ BYLINA Z JIHOVÝCHODNÍ ASIE

Proces má víc částí: Nejdřív je naše energie osvobozena ve své původní podobě, tedy v takové, ve které jí kdysi dávno nebylo dovoleno, aby se projevila. Jinými slovy v takové podobě, ve které zamrzla ze strachu z jejího projevení, protože jsme naučeni, že vyjádřit se tím způsobem, jakým bychom chtěli, není naším okolím přijímáno, je to špatné nebo dokonce ďábelské.

Jakmile se jednou tento přetlak nahromaděné energie vyjádří, energie, která znovu začne protékat, se stane naší životní silou, které my dáme naším vědomím určitou konkrétní podobu. Tím budeme schopni vybrat si (zdůrazní), jakým způsobem svou přirozenost vyjádříme. Naši přirozenost, která bude osvobozena od všech naučených reakcí z minulosti a kterou budeme moci vyjádřit kreativně, pozitivně a takovým způsobem, který bude určovat nás samotné, jací jsme.

Ještě je třeba dodat, že staré přístupy této techniky postrádaly spirituální rozměr, zatímco nové přístupy k bioenergetice dovolují našemu duchu, aby on určoval náš život.

Maitera: Za poskytnutí fotografie děkuji Lucii Chvojkové.
Článek převzat z www: magazin.maitrea.cz

Kategorie: Duchovno

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..