V časopise Záhad života, který je právě teď na stáncích, jsme Vám slíbili, že zde najdete i úplný a nijak nezkrácený rozhovor s šamankou Evou. Přejeme Vám krásné počtení!

Už jako malé děvčátko pochopila, že vnímá více a do hloubky než její kamarádi. Byla velmi citlivá a nesla v sobě čistou touhu pomáhat druhým. Pro svoji odlišnost se často cítila osaměle… Unikala do duchovních světů za andělskými spojenci, které ji plnily nepodmíněnou láskou, absolutním porozuměním a moudrostí. Postupně v sobě objevovala silné léčitelské schopnosti, začala pomáhat lidem i zvířatům, ale její vnímání se až příliš otevřelo. Každou nemoc, bolest, strach i myšlenku vnímala všemi smysly. A zatímco ostatní od ní odcházeli vyléčeni, ona sténala bolestí, slábla, až sama vážně onemocněla…

Právě tady začíná její netušená a zpočátku i děsivá cesta šamanského učení, léčení a budoucího života. „Není nic krásnějšího, než když vás vlci vezmou mezi sebe a společně běháte po pláních Ducha. Je to taková svoboda a volnost. Najednou pocítíte, co znamená skutečně žít. Cítíte, co je vlastně život, jak je krásný a jak moc voní,“ vyznává se výjimečná žena, šamanka, Eva Mikulášková (42), která už patnáct let pomáhá lidem šamanskou praxí v Chomutově. Někteří lidé zkrátka působí jako čisté zjevení. Jejich vnitřní síla, úsilí, ale i zranitelnost v nás zanechávají udivující i ohromující pocity, ale především naději, že vše má svůj hluboký smysl…

Mnozí tvrdí, že šamana lze samotným oslovením „šaman“ hluboce urazit, protože se jím necítí být. Urazím i vás, když vás nazvu šamanskou?

Mne tímto oslovením neurazíte. Lidé mne tak začali označovat a nazývat sami od sebe, ale sama za sebe se cítím být Žena Ducha.

Do Božích dlaní obuta…
Jeho náruč je mi nabídnuta…

… Měsíčním svitem odkojena,
Sluneční září zahojena,
Já milostná čarožena,
Boží silou až do kostí obnažena,
kéž má modlitba je vyslyšena,
kéž modlitba srdce je vyslyšena.
Bílozlatá zář kolem mne,
Bílozlatá zář ve mně,
kéž v Milosti je celý vesmír,
kéž v Milosti je tato Země.
Milovaný kraj,
Milovaná Matka Země –
Je v ní Boží sémě… Je v ní Boží sémě!

Nádherné, opravdu působivé… Sama sebe považujete za ženu Ducha, kdo je tedy podle vás šaman?

Šaman je pro mne člověk, který má již plný, ryzí, trvalý kontakt s Duchem. Je to ten, který otevřel všechny své brány a svým bytím, tady na této krásné Zemi, propojuje světy, tvoří přechody a mosty mezi Nebem a Zemí. Je to ten, který má čisté zření a čisté srdce, vidí i na pozadí člověka a za závěsy iluzí tohoto světa. Je to ten, který má čisté spojení a přináší jen čisté do vědomí lidí, čímž toto vědomí osvětluje a léčí. Je to člověk čistého poznání… To je i člověk Ducha, ale šaman má svůj kmen a stará se o něj ve všech směrech i v sociální sféře, to je ten rozdíl v pojetí oslovení.

V našem světě je nejčastěji vnímán jako léčitel. Vaše první léčitelská uzdravování sahají hluboko do minulosti, doby vašeho dospívání. Kdy jste si vůbec uvědomila, že jste jiná než ostatní?

Brzy jsem si všimla, že vnímám více a do větší hloubky než ostatní a vnímali to i mí rodiče. Byla jsem velice citlivá a moc mě bolelo, když jsem viděla, jak se lidé k sobě chovají, a jak si umí navzájem ubližovat. Dotýkalo se mě utrpení druhých a měla jsem velice vyvinutý soucit ke všem bytostem. Toužila jsem pomoci a za čas jsem také začala pomáhat svým nejbližším… Ale je těžké vnímat a vidět to, co ostatní nevnímají a nevidí…

Musela jste se cítit osaměle, nepochopeně?

Často přicházel pocit osamocení… Je to jako kdybych žila v jiném světě. Ten, který si pro sebe připravili lidé svým chováním, se mi vzdaloval, ten duchovní se více přibližoval. Bylo to krásné ve světech plných lásky, světla, společného porozumění. Začaly se mi zjevovat světelné bytosti plné moudrosti a lásky. Putovala jsem po světech, ve kterých vládl mír a láska. Vše bylo tak čisté a jasné. Kéž by i lidské vědomí na této Zemi vyrostlo a vyzrálo do takových kvalit. Kdyby lidé plně viděli a pochopili, že jsme všichni spojeni a nejen mezi sebou navzájem, ale se vším bytím a celým vesmírem, tak by se chovali zodpovědněji. Pocítili by, že naše jádro a prvotní esence je ze světla a lásky, že opětné spojení a napojení se na Zdroj, Ducha, Světlo, Lásku – každý z nás nazývá tuto nekonečně moudrost a láskyplnou energii, ze které vše pochází, jinak, tak by nemusel nikdy nikdo žít na úkor jiné živé bytosti. V této době se ve mne otevřela Kristova energie a energie Panny Marie… Veliká láska a soucit… bolest za svět… S touto nádhernou energií jsem prožila velice silný a hluboký zážitek, kdy jsem pochopila, co znamená rčení „pobývat v Kristu“. Není možné, aby to lidé pochopili, dokud to sami v sobě a svém srdci nezažijí.

Pokud jste zažívala tak láskyplné stavy mimo naše obvyklé vnímání, chtělo se vám vůbec vracet zpátky?

Hůře se mi vracelo do těchto šedivých zón… Mé srdce trpělo velkou bolestí, bylo to, jako by mne někdo z láskyplné náruče vhodil do – 60 C. V tomto mém období se stalo tolik, nebojím se říci až zázraků. Měla jsem láskyplný silný kontakt se světelnými bytostmi z Bílých Nebes, jak tyto světy nazvaly. Říkaly, že i mně jsou Bílá Nebesa otevřena. Tyto nádherné vznešené bytosti mi ukázaly a poradily, jak vytvořit léčivý „Svatý olej z Bílých nebes“. Rok jsem ho vyráběla. Ve chvíli, kdy byl hotov, lékaři tatínkovi zjistili na plicích tu nejtěžší nemoc.

Nemůžu se ubránit pocitu, že vás na tento okamžik připravovaly…

Svatý olej z Bílých nebes mi byl odtajněn jako pomoc a ochrana pro mě, a proto, co se mi dělo – přenosy a bolesti z tohoto světa, a také pro silnější spojení s tímto krásným místem. Ale mé srdce rozhodlo bez váhání pomoci tomu, kdo to velice potřeboval, jednomu z mých nejbližších.

Takže jste jej použila na vyléčení tatínka. Jak vnímal vaše silné propojení s duchovním světem?

Tatínek na tyhle věci moc není, tak jsem mu nic nevysvětlovala, jen jsem řekla, že jsem s láskou vyrobila léčivý olej, a že se mu pokusím pomoci. Navštěvovala jsem ho v nemocnici, potírala mu hruď tímto olejem a prosila o pomoc. Během deseti dnů, po dalším snímkování a vyšetření, nemohli doktoři nic najít! Pamatuji, jak nechápali, co se stalo, ale já se slzami v očích děkovala… Děkovala i moje maminka, která se svěřila, že tatínek jí již naznačoval obavy ze svého odchodu z tohoto světa a děkoval za vše, co spolu prožili.

Zcela se uzdravil?

Ano, ale po několika letech onemocněl znovu. Lékaři si s ním nevěděli rady. Bolel ho žaludek, hodně zhubl, nemohl jíst a poté ani pít. Zavolal mne na pomoc, činila jsem to, co jsem cítila, že mám a přikládala jsem mu ruce na solar. Vždy říkal, jak se mu ihned ulevilo a že hřeji jako kamínka. Pamatuji si, že mne při působení úplně tekl pot po zádech. Tatínek se rychle vyhojil i tentokrát, ale já mám od té doby na svém těle, v místech, kam jsem mu přikládala ruce, malé pigmentové skvrnky jako otisk.

Otce jste vyléčila, ale nemoc jste převzala do sebe?

Část této energie ano a musela jsem ji přes sebe transformovat. Stejně tak i u ostatních. Začali za mnou chodit lidé s nejrůznějšími problémy a bolestmi. Vždy jim bylo pomoženo, ale já jsem musela skrze sebe tyto negativní energie zpracovávat. Začala jsem čím dál více trpět, když jsem měla jejich stavy na sobě a musela jsem si jimi projít. I když mohu říci, že efekt výsledku a léčby byl vždy velice rychlý a ve většině případů okamžitý. Lidé se vyléčili, ale já trpěla přenosy.

Jak jste si s tím poradila?

Moc dobře ne, mé otevření se zvětšovalo. Když mi lidé jen říkali, co je bolí, tak jsem nejen cítila, ale i viděla, jak z nich jde energie do mne. Vyhledávali mne, byla jsem pro ně jako magnet. Bylo to pro mne velice náročné a vyčerpávající, protože těch, co potřebovali pomoc, bylo tolik, že se to nedalo unést. Začala jsem být unavená, srdce mě tak bolelo, protože se mi otevřelo i zření do myšlenek a záměrů lidí, a věřte mi, nejsou to většinou příjemné vjemy. Začalo toho na mne být moc a onemocněla jsem. Diagnóza doktorů zněla: únavový syndrom. Lékaři mi nebyli schopni pomoci, i když si velice vážím jejich snahy, nakonec to se mnou vzdali. Pochopila jsem, že si mohu pomoci jen já sama.

Jak jste věděla, co máte dělat? Čím jste se léčila?

Začala jsem bylinkami, očišťujícími kůrami, ale hlavně Duch na mne zatlačil, abych si dopřála načerpání sil! Být nějaký čas také jen sama pro sebe, nerozdávat se tolik až do vyčerpání. A právě v tuto dobu, kdy jsem byla nucena spíše snít než bdít, si pro mne začaly chodit energie, které jsem dříve neznala.

Bála jste se jich?

Kolikrát ano. O šamanismu jsem nic nevěděla a najednou ke mně začali chodit šamani. Ti úplně první byli Žlutý šaman a Červený šaman. Ukazovali mi, jak mé kosti vaří v kotli, chodili kolem něho, tančili a zpívali silovou píseň, kterou mne také naučili. Ukazovali mi i jiné věci, i to, jak pracují. Bylo to pro mne úplně nové a trochu i strašidelné, nevím proč, ale věděla jsem, že je to pro mne velice důležité!

Takže jste šamany ani jejich projevy neodmítala?

I když jsem do té doby pobývala jen ve vysokých sférách nebes, neodmítala jsem je, ani jejich projevy, ale občas jsem měla z některých strach… Byl to strach z neznáma! Začaly ke mně chodit velice silné energie, ale byly jiné, než ty, které jsem do té doby zažívala. Učily mě novému, cítila jsem i viděla, že mi přeskupují tělo, protože vstupovaly hlavně do mého těla, kde se děly změny! Tyto energie mi přišly pomoci tím, že přeměňovaly strukturu a kvalitu energie mého těla. Začala ke mně chodit i zvířata. Některá z nich mě honila a bylo vidět, že o mně mají velký zájem. Tenkrát jsem nevěděla, že je to projev energie, která se chce se mnou spojit a pomoci mi, protože ji potřebuji. Málokdo ví, že energie, které z nás byly vytlačené výchovou, kulturou nebo traumatickými zážitky, se touží s námi opět spojit, vyléčit, abychom se mohli navrátit do celistvosti.

Můžete uvést konkrétní příklad?

Třeba Divokost, která nám dává sílu přežít, ochránit se, postavit se za sebe. Ve spoustě lidí, hlavně žen, byla potlačena a odštěpena od nich již v dětství, kdy jsme slýchávaly: Musíš být hodná holčička, jinak tě nebudeme mít rádi… Když uděláš to a to, budeš odměněna a budeme tě mít rádi. Byly to takové definice a funkce podmiňování, kdy jsme za přirozenost projevu a toho, co cítíme, potrestáni, zahanbeni nebo dokonce odmítáni. Poté tuto přirozenost a energii v sobě potlačíme nebo od sebe dokonce odeženeme, jen abychom byli přijímáni.

A tato odloučená energie si člověka sama vyhledá a snaží se k němu navrátit?

Člověk si tuto energii přivolává zpátky svou duchovní cestou… Cestou za sebou, svou Duší, Duchem, touhou být celistvým. Lidem, kteří prošli tímto podmiňováním a částečně se jí vzdali, se stává, že se tato odštěpená energie touží vrátit, pomoci jim, posílit je. Jejich nositelem jsou právě divoká zvířata. U každého takový druh a typ zvířete, který nese v sobě konkrétní sílu, charakter a povahové znaky, které v dané chvíli ten či onen člověk potřebuje. Ale lidé se podvědomě bojí své vlastní síly, bojí se ji přijmout, protože za její projevy byli nepochopeni a strachují se i projevení této síly.

Nejsou snad všechna setkání se zvířecími spojenci jen o strachu…?

Naopak, zažívala jsem a zažívám chvíle, kdy mi zvířecí průvodci a spojenci projevují tolik lásky, moudrosti a důvěry, že se to slovy nedá popsat. Když do nás jejich energie vstoupí a my ji přijmeme, je to neuvěřitelný nárůst vitality, síly, energie, ale i radosti a posílení všech charakteristik, které sebou dané zvíře nese. Jsou to neuvěřitelně nádherné a moudré bytosti… Když vás vezme orel sebou a ukáže vám a dá vám pocítit, jaké to je, když můžete létat, vidět svět jeho okem nebo, když vás sněžný levhart jako svého milujícího přítele vezme vysoko do zasněžených hor, do míst, kam ještě lidská noha nevkročila, nebo když společně plujete s nádhernou běluhou vodami prozářenými slunečními paprsky, anebo když vás vlci vezmou mezi sebe a společně běháte po pláních Ducha,… není nic krásnějšího… Je to taková svoboda a volnost. Najednou pocítíte, co znamená skutečně žít. Cítíte, co je vlastně život, jak je krásný a jak moc voní. Napřímo a plně nám ukazují to, čeho jsme se dávno vzdali ve jménu civilizace a techniky.

Vzpomenete si, co jste prožívala, když jste se poprvé setkala se svým silovým zvířetem?

Poprvé jsem toto setkání prožila úplně nečekaně. Síla si pro mne přišla sama. Byli jsme s přítelem na odchodu z bytu, když do mne vstoupila nějaká mocná síla. Byla tak velká, že jsem musela padnout na všechny čtyři. Náhle jsem se dostala do změněného stavu vnímání. Vnímání se mi rozdvojilo, já byla napůl v těle a napůl jsem se vnímala shora a celou situaci jsem pozorovala z nadhledu. Cítila jsem a druhým vnímáním zvenku jsem viděla, jak do mne vstoupil Duch vlčice. Stala jsem se vlčicí ve vlastním těle! Tato vlčice chodila po čtyřech a neuvěřitelně žalostně vyla. Musela jsem tuto sílu nechat skrze sebe projevit, byla tak silná a mě, člověka a lidské vnímání, upozadila. Chvílemi jsem cítila, jak chodím a vyji jako vlčice, mám její vnímání, pocity a chvílemi jsem se viděla shora. Takto to trvalo nějakou dobu. Pak už si jen pamatuji, jak jsem se ráno vzbudila, nade mnou seděl přítel Honzík a měl starostlivý výraz. Zeptala jsem se, jestli si nepřišel někdo stěžovat, protože, když se to stalo, bylo deset hodin večer a já si pamatuji, jak vlčice hlasitě vyla. Honzík se na mě tak udiveně podíval a řekl mi, že to nebyla chvíle, ale plných šest hodin v kuse! Mohu říci, že já osobně jsem to vnímala, jako chvíli.

Je vůbec možná taková proměna?

Šaman se umí nechat proměnit. Podlehne proměně, protože má na to uvolněné vědomí. A já jsem zřejmě dostala do vínku uvolněné vnímání.

Proč za vámi přišla právě vlčice?

Měla jsem pocit, že ta krásná vlčice přišla, aby mi pomohla projevit některé síly a energie ve mne potlačené, které chtěly ven a chtěly být projeveny. Také mi předala svůj otisk, který mi již nikdo nikdy nevezme.

Co to je za otisk?

Otisk své duše, své síly a moudrosti a neskonalé lásky. Dala mi ochutnat svou esenci vlka! A pocítit svobodu toto vše vyjádřit beze strachu z odsouzení těch, kteří nevědí ani necítí, co vlastně život je. Bylo to čisté vyjádření vnitřních sil, které jsou vlastně také takové matky života, které když potlačujeme, tak pomalu umíráme, ať citově nebo fyzicky nebo na úrovni srdce. Bylo to jako nechat se plně unášet svou přirozeností bytí bez jakékoliv cenzury, jakou nám naše mysl nastavuje. Na to snad ani nejsou lidská slova ani podobenství. Svoboda vyjádření-plynutí v nekonečné síle přítomnosti života… Mohu říci, že vlci jsou neuvěřitelně moudří, mají kontakt s Duchem, jdou napřímo, přinášejí velkou svobodu a pocit volnosti. Mají mezi sebou neuvěřitelně kvalitní komunikaci. Jsou to i výborní šamanští léčitelé a ranhojiči. Zvou nás: Zahoď okovy své a vem si svobodu svou, na veliké pláně teď vlci tě zvou… Oni moc dobře vědí, co znamená svobodný duch! Setkání s vlčicí přišlo ale v době, kdy jsem o šamanismu vůbec nic nevěděla, jen mé moudré já někde hluboko sídlící tušilo, co se děje. Nevím, již tenkrát jsem měla v sobě nějakou vnitřní moudrost, která moc dobře věděla, co se děje a šamanská energie pro ni byla naprosto přirozená a kdesi v hlubinách vnímání také moc dobře známá, aniž bych z venkovního světa, o ní kdy slyšela!

Zažila jste tak silný a nečekaný projev energie zvířete opakovaně?

Ano. V době, kdy se mé srdce tolik otevřelo, a já jsem myslela, že bolestí z tohoto světa zemřu, přišel si pro mě obrovský bílý had. Tento obrovský had se proti mně náhle vztyčil a tak mohutným razantním výpadem mi svou obrovskou hlavu zakousl do hrudi, až jsem slyšela, jak mi něco v hrudní krajině prasklo. Vnímala jsem jen silné volání: Chřestýš, chřestýš! Bolestí jsem nahlas zakřičela. Po celý týden jsem měla toto místo na hrudi velice citlivé. Měla jsem pocit, jestli se neděje něco špatně, ale tenkrát jsem se přes obrovské znamení Ducha dostala k jedné ženě, šamance, která se šamanismem zabývá již přes dvacet let a vysvětlila mi, že když člověk něco mocně otevře, tak, jak jsem otevřela já své srdce, musí přijít nějaká vyšší síla, která nám navýší kapacitu – tedy i těla, abychom toto otevření vůbec přežili! Také jsem se dozvěděla, že had je v šamanismu obrovský mocný pomocník v oblasti léčení a vůbec celé transformace vědomí a těla. Nese hlubokou moudrost, schopnost regenerace, znovuzrození. Prý i velice mocní šamani ho volají, aby přišel a k některým ani nepřijde za celý jejich život, o to více dnes jen za vše děkuji a jsem vděčna, co se stalo. Plně jsem pochopila, že vše, co se nám děje, slouží k našemu vývoji a růstu vědomí.

Proč se silová zvířata projevují někdy tak drastických způsobem?

Většinou takto prudce reagují, když se člověk dlouho něčemu brání a odolává změně, která je pro něho nutná. To potom může pociťovat jak v živých snech nebo v šamanských cestách a někdy i samovolně, že ho tyto energie honí nebo ohrožují. A jsou to právě ty energie, které potřebujeme přijmout a integrovat do sebe, ale často nám v tom brání náš strach nebo mysl.

Poznala jste kromě silových zvířat a zvířecích pomocníků svého duchovního mistra, učitele, který vás touto šamanskou cestou doprovází?

Ještě dnes si pamatuji, jak silné pro mě bylo mé první setkání se šamanským učitelem. Bylo to již na semináři, kdy jsme vyputovali do Horního světa, kde se energie mistrů, učitelů a léčitelů nacházejí. Objevil se mi jako můj učitel nádherný bílý drak se safírovýma očima. Přivítali jsme se a pamatuji si, jak jsem si jej s úžasem prohlížela, jeho krásu a vznešenost. Požádala jsem o léčení. Náhle ke mně přistoupil a zabořil své tesáky do kotníků mé pravé nohy. Již jsem věděla, že i to je pomoc, tak jsem se snažila být v klidu. Bílý drak přes své zuby do mě pouštěl svou dračí krev – mohu říci, že to byla velice silná a horká energie, která se mi vlévala do těla. Když mne celou naplnila, stala jsem se sama červeným drakem. Se svým učitelem jsme vzlétli a zažívala jsem úžasný let, tak silné pocity, až se mi slzy kutálely štěstím po tváři. Tento vznešený bílý drak mi byl dlouhou dobu blízkým přítelem, spojencem, učitelem a léčitelem. Pomohl mi mnoho i s jinými lidmi v jejich vyléčení, přinesené pomoci a jsem mu za to neskonale vděčna.

Dnes již Vám tento drak nepomáhá? Co se s ním stalo?

Je to pro mne ještě dnes velice citlivé a hluboké… Ještě před rokem nebo dvěma ve mne plulo: Můj Mistr, Učitel, Léčitel – bílého světla nositel – vstoupil do mne!… A před půl rokem, při silné cestě do Horního světa právě za Mistrem, jsem ho již nenašla. Bylo mi Hlasem nebes řečeno: Již jen ty,… již jen ty a tvá samota… Velice jsem plakala a moc! I když jsem se dozvěděla, že je to veliký dar, že když je člověk připraven, stává se svým vlastním Mistrem, přesto mne to velice bolelo. Promiňte, je to pro mne vše tak silné a intimní. To lidské v nás, to bolí! Mít tak láskyplný vztah s někým tak moudrým a mocným, který Vás provází a radí a nikdy nezradí – taková čistota a důvěra a náhle jste sám. Připravený, ale sám… Moc toužím přeměnit Já sám na – Jásám! Opět to spojení, i když tady slov, o které šamanismus a cesta sebepoznání usilují.

Nyní jste tedy sama sobě Mistrem, Učitelem i léčitelem. V čem spočívá vaše pomoc lidem?

S přítelem Honzíkem vedeme semináře, kde se lidé učí šamansky cestovat a pracovat a již na nich dochází k léčení. Máme léčivou místnost u nás v Chomutově, pro individuální radu a individuální léčbu. Na začátku léčby se spojíme se svými průvodci a s Duchem, aby nám bylo čistě vyjeveno, co daný člověk v tu chvíli nejvíce potřebuje, pro co si přišel, jaká léčba a pomoc má být v tu chvíli učiněna.

Léčíme nejen tělo a Duši, ale přicházejí i vzkazy od Ducha. Většinou lidé dostanou nějaký úkol a pokyn z duchovního světa, co mají udělat, aby se jim ulevilo a dařilo v tom, oč přišli žádat. S poradenstvím je obvykle přineseno i léčivo a především síla, které je zapotřebí pro uzdravení nebo uskutečnění jeho plánů a rozhodnutí.

Také se mnohokrát provádí tzv. extrakce, kdy je ukázáno, z jaké oblasti těla mají být vyjmuty energie, které tam nepatří. O technice extrakce a o tom, jaký léčivý nástroj bude použit, nám ukáže Duch. U každého člověka je to vždy individuální. Také je kolikrát zapotřebí přinést zpět úštěpek Duše, který se oddělil při traumatech, zátěžových situacích, nehodách, nevyslyšení vlastního volání atd. To se potom části Duše oddělují a člověk pociťuje smutek, beznaděj, únavu atd.

Jak víte, kde hledat tyto úštěpky lidské Duše?

Šaman putuje se svým průvodcem a spojencem po Univerzu a tuto oddělenou část hledá. Spojenec mu zabezpečuje, že se v Universu neztratí, chrání ho a také mu kolikrát umožňuje dostat se do míst, která nezná, kam by bez něho nikdy nemohl vkročit anebo by tam ani nebyl vpuštěn. Na práci s Duší mám osobně několik svých speciálních úžasných spojenců. Na extrakční léčbu také, vždy mi ukážou, jak mám techniku provést, aby bylo co nejvíce pomoženo. Také mi ukazují i šamanské nástroje, které mám v tu chvíli použít. Vždy jsou se mnou. To se právě liší od mého předchozího léčení, kdy jsem pomáhala lidem nechráněna a kolikrát léčila i skrze vlastní sílu. Šamanismus mi nabízí práci se svými průvodci, spojenci takovým způsobem, aby nedošlo k újmě na mé straně.

Co by se mohlo stát?


Partner www stránek
Objevte extrakty z medicinálních hub ...

Právě, aby nedošlo k přenosům nemocí, bolestí…aby na mne neulpěly energie, které z druhého extrahuji, ale aby byly přesně přeneseny tam, kam patří. Aby nastala rovnováha v člověku a tím pádem i v celku, protože, jak jsme si již říkali, jsme všichni navzájem propojeni, ať chceme nebo ne, je to kosmický řád. Šaman přišel na svět přinést i pořádek, což se vlastně při extrakcích děje. Energie, které ubližují, když jsou správně umístěné na místo, kam patří, tak škodit přestanou a naopak doplní.

Biotronik a léčitel Petr Davídek s úžasem vyprávěl, že byl na vašich seminářích nejednou svědkem příchodu zářivých léčivých světelných bytostí v okamžiku, kdy se rozezněl váš zpěv a buben. Jakou moc představuje samotný zvuk, hudba, hlas v šamanismu? 

Šamanský buben a rytmus, kterým se na něj hraje, má obrovský tah na naše vědomí. Je to mocný nástroj, otevírá přechody a skrze něho proudí duchovní energie do tohoto světa. Je to obrovský zesilovač. Často léčíme zvukem, hlasem a skrze krystaly. Používáme šamanské nástroje a hlas, který se nechává vést, aby mohl téci do míst, kde léčí, regeneruje a nastoluje harmonii. Zpívám skrze šamanské tóny s pomocí bubnu, zvonu anebo jen mého hlasu, který najde bloky ve fyzickém těle i v těch jemnohmotných. Zvukem a tóny se odstraňují z těla dotyčného člověka, vylaďují se, zprůchodňují a léčí se jeho energetická centra.

Jak popisují lidé své prožitky a pocity z šamanského léčení?

Někteří měli barevné živé vize, byli přeneseni do světů a krajin, kde byli léčeni, setkávali se samovolně se svými Mistry, ochránci a dalšími nádhernými bytostmi. Byla jim poskytnuta rada, ukázáno řešení. Mnozí dostávají i vzácné dary a pomůcky z duchovního světa a také se stalo, že někteří obdrželi konkrétní schopnosti, na které byli již zřejmě připraveni. Také často lidé slyší ještě k mé hře a zpěvu další hlasy a zvuky, které nepocházejí z této dimenze. Časté je vnímání různých vůní, ale i dokonce fyzických doteků a energetických proudů na těle i kolem něho. Většinou zpěv a zvuk zasáhne hlavně srdíčko a někteří – hlavně ženy, se rozpláčou. Uvolňují se nánosy potlačených energií v oblasti citové a emoční a přijde úleva. Je to vždy dotek Ducha a zážitek z propojení světů, které jsou náhle tak blízko, že je lidé silně vnímají i fyzicky… Lidé také často zpětně volají, jak se jim polepšilo, ulevilo. Pociťují velký příval energie a jsou náhle schopni učinit i věci a projekty, které dlouho odkládali, protože na to neměli sílu. Také mám velké odezvy od lidí, kterým se po léčení otevřelo zření, různé duchovní schopnosti a dovednosti. Častokráte prožívají silné synchronicity a znamení v jejich životě, které jim pomáhají najít správný směr a správná rozhodnutí. Najednou jakoby vše viděli a vnímali jasněji. Dojdou jim mnohé věci, které se jim poskládají a oni mohou uvidět obraz jejich situace, v které se potom lépe orientují.

Vyskytly se případy, kdy se lidé po léčení necítili fyzicky i psychicky dobře?

Jsou případy, kdy se lidé po léčbě nebo zpěvu mohutně čistí, takže je postihne průjem nebo zvracení. Je to reakce těla na energii, která má tendenci očišťovat, osvobozovat, odblokovat. Tělo se zanesených toxických energií zbavuje jakýmkoliv způsobem směrem ven z těla. Ale vždy je to ku prospěchu léčby a očištění se.

Co v průběhu léčení prožíváte vy?

Když vezmu svůj buben do ruky a rozezním jej, cítím, jakoby si pro mne přišla nějaká nadosobní síla a já pluji s touto báječnou energií, nechám se unášet, i svůj hlas. Pociťuji při tom silné a krásné energie v těle i v srdci a má Duše plesá. Tato energie do mne vstoupí a obalí mne. Cítím, jak se celý prostor náhle změní a otevře. Jako byste otevřeli dveře. Přes toto otevření proudí energie z duchovních světů… je to jakési propojení.

Jaké touhy ve vás šamanismus probudil nebo obnovil?

Touhu propojit se s Matkou Zemí, přírodou, vlastním vědomím a jeho růstem. Šamanské vědomí mi dalo neuvěřitelnou úctu a vděk Matce Zemi, která je tou, jenž nás živí, hostí nás u sebe, dává nám žít, dýchat, projevit se, užívat jejích plodů a darů. Neskonale mne bolí, jak lidstvo oplácí špatnou mincí. Nejhorší je, že špatná rozhodnutí a skutky nezralého vědomí člověka ovlivňují i všechna ostatní živá bytí, která zároveň žijí s člověkem na této planetě a jsou na ní a jejím zdraví závislá. Tato bytí trpí a umírají příčinou lidské omezenosti a falešné nadřazenosti. Proto se šamanismu věnuji a vzdělávám se v něm, protože navyšuje vědomí, zesiluje spojení s Duchem a se spojenci. Šamanismus mi přinesl ochránce a průvodce z říše zvířat, šamanů a čarodějů, Mistry a Učitele z Horních světů. Navrátil mi sílu projevovat tyto síly více skrze tělo a své skutky. Ukázal mi moudrost předků, kteří nám jsou připraveni pomoci, abychom nemuseli opakovat jejich chyby a vyvarovali se vlastních. Přinesl mi energii Matky Země a možnost propojit energii Nebes se Zemí! Neunikat jen k jednomu nebo k druhému, ale propojit, spojit, vyléčit. Křesťanství vzhlíželo jen k Nebesům – k Otci a naopak některé domorodé kultury zase uctívali jen Matku Zemi. Ve vědomí lidé tyto energie a síly oddělili! Je nádherné, že pro spoustu lidí, kteří jsou nositeli Kristovy energie, si přišli a otevřeli se jim právě šamanské energie, a spoustě šamanům v pralesích a v končinách, kam my ani nedohlédneme, vstoupil do jejich vizí a energií Kristus! Je doba, je čas, kdy se tyto energie propojují, spojují! Kdy se Nebe a Země pojí v posvátný sňatek čistého spojení, z kterého vzejde nové vědomí. Každý člověk Ducha by měl tento sňatek sám v sobě uskutečnit. Jen celistvý člověk může plně pomoci k obrodě této krásné Zemi, k zachování života na ní a léčit vědomí lidí…

Velrybí píseň – poselství od „Správců Země“

„Vyšla jsem ven do listopadové přírody. Bylo krásně, slunce svítilo. Veliký jas po dlouhém období mlhoviny. Vydala jsem se do údolí po nádherném koberci ze zlatého spadaného listí, který překrásně voněl a volal svou vůní mou Duši. Zastavila jsem se na louce, postavila čelem k Slunci a nechala do sebe proudit jeho paprsky. Usedla jsem na silové místo a zahrála děkovnou píseň. V ten moment se to stalo,“ vzpomíná na výjimečný okamžik svého života, šamanka Eva. Náhle se ocitla na zasněžených pláních Ducha někde u oceánu, když k ní připlula nádherná velryba. Vyhoupla se přední částí těla na zasněženou zem, až k jejím nohám a podala jí testament se slovy: Úmluva spojenectví. Pak si všimla, že jsou všude okolo další velryby. „Říkaly, že slyší mé písně a prosby za tuto Zemi a lidi. Neubránila jsem se slzám, bylo to příliš silné pro lidskou duši… Říkaly: Jsi pozvána na vesmírnou pouť, tím jsi zbavena všech lidských pout. My jsme vás lidi nikdy nezradily! Náhle svými ocasními ploutvemi vytvořily nad hladinou oceánu kruh, jakoby korunu a v něm se uprostřed objevil jasný červený bod. Byl mi vsazen mezi oči, do třetího oka, jako silné spojení. Nahlas jsem řekla: Přijímám a ony: Člověče, neplač, nejsi v tom sám! Spojenectví naše máš! Úsvit nových věků přichází, úsvit naděje a lásky…Toto je píseň přinesená samotnými Správci této Země: Velrybami. Je to poselství lidským srdcím a duším, aby lidé čistého srdce věděli, že nejsou sami, že všechna bytí, kterým na nás a na Matce Zemi záleží, o nás vědí, slyší nás, stojí při nás a podporují nás…“

Autor: jež, Foto – Archív Evy Mikuláškové
Článek převzat z www: www.zahadyzivota.cz

3 Komentáře

Žena šamanského ducha, Eva Mikulášková

  1. dobrý deň prajem,
    chcem sa spýtať, kde by som mohla kontakt na pani Evu Mikuláškovu alebo je možnosť sa objednať na jej semenár?
    s pozdravom Anka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..