Tvrdím, že lékaři neléčí příčinu, bohužel jí mnohdy ani nehledají. Léčí pouze důsledek. Proto dochází k recidivě, zejména u rakoviny, nemocí mozku, a jiných. I proto se rodí postižené děti z umělých oplodnění, protože je uměle „dodán plod“ do nefunkčního těla (viz kapitola „Proč nedochází k početí“. Proto hledám u mých alternativních způsobů léčby nejdříve příčinu, jinak se podle mé teorie nedá s trvalým efektem odstranit důsledek. Hledám co je obecně základem zdraví a následně uzdravení u mých klientů. Tak vznikla moje kniha Jak se dožít 140ti let. (myšleno ve zdraví a plné soběstačnosti).
Protože podobný názor jako já má jeden vídeňský lékař, popisuji, co jsem v dokumentu z roku 2011 o něm viděl.

Vídeňský lékař Dr. H. Valentin Hampejs, neurochirurg,  v dokumentu  o sobě řekl podobnou větu, kterou říkám já – že lékařská věda  léčí důsledek,  neléčí příčinu. Lékař H.V.Hampejs tvrdí, že existují zaběhlé, předem dané rutinní pevné schematické léčebné postupy, které neléčí, neuzdravují. Léčebnými metodami vycházejícími z klasické medicíny se potlačují především symptomy (nejenom u psychických nemocí). 

Neuplatňují se přírodovědné principy, v lékařství chybí péče o zdraví. Když má někdo zánět, tak na něj dostane protizánětlivé léky, když tělu něco chybí, nahradí se to. Pokud má někdo bolesti, dostane analgetika, tlumící jen bolesti.  Když má někdo vysoký tlak, dostane lék, kterým se průtok krve zvětší a přirozeně klesne tlak, Ale nikdy se nezjišťuje příčina a neléčí původce nemoci. Tím ne nevyléčí hypertenze. Proto zůstávají léčebné kroky postupem,  který pouze symptomy potlačuje, aniž dojde ke skutečnému uzdravení.

Nejdříve začal mít Dr. Hampejs (tvrdí o sobě, že je katolík) pochybnosti, zda lékařská věda je schopna dát odpověď na to, co je příčinou nemoci, co je základem zdraví a uzdravení. Když nastoupil po studiu na kliniku, pln nadšení a přírodovědeckých poznatků předpokládal, že se tyto znalosti, které se učil na škole, bude schopen využít erudovaně a účelně využije v praxi. Předpokládal, že by se tyto znalosti z biochemie, fyziky, přírodních věd, a jiných oborů, měly uplatňovat v praxi při uzdravování a léčení, k záchraně života.

Postupně  přišel na to, že  předem pevně dané rutinní programy v léčení, které ať někdo uznává či ne, rozumí jim či ne, musí lékař dodržovat.
Proto se rozhodl odstěhovat z Rakouska do Jižní Ameriky – do Venezuely a stal se z něj Šamanský léčitel.

Přišel tam na mnoho zajímavých metod na léčení přírodní cestou.

Kaktus San-Pedro-Kaktus (Echinopsis Pachanoi) působí díky halucinogenním účinkům jako léčivá rostlina. Sám lék z tohoto kaktusu připravuje.

Pan Dr. Hampejs mi mluví z duše když tvrdí, že při šamanském léčení se jedná o energetickou medicínu. Aktivují se nám neznámé struktury, obsažené v našem podvědomí, k nimž se takto specificky dostaneme. Zpřístupní se tím, že se zboří bariéra mezi podvědomím a vědomím. Kanály, resp. vodíče těchto podvědomých energií  jsou k dispozici. Šamanský stav vědomí spočívá v tom, že já, ač při plném vědomí, mohu zažít i své podvědomí. Stejné pocity zažívám i já při věštění, a tvrdím, že  i v podvědomí  se  nacházejí různé energie, včetně patogenních energií nemoci. Ty jsou takto patrné, můžeme se k nim dostat, pocítit je. Proto umím zjistit příčinu nemocí a radit, jak se zbavit důsledku a tím se vyléčit. Proto mne zajímá „celý člověk“, ne jen konkrétní problém, se kterým klient přijde. Dr. Hampejs tvrdí, že šamanská léčka se odehrává ve více rovinách. Probouzí naší tělesnou vitalitu, mobilizuje našeho pomyslného vnitřního lékaře.

I já tvrdím, že nejlepším léčitelem je každý sám sobě když ví, co má dělat a já jen radím, co má klient dělat pro uzdravení.

Podstatou každé živé jednotky je skutečnost, že chce znovu dosáhnout harmonie, to jest, zdraví. Pokud tohle hlava neumí, nebo nezná, př. Když člověk nemá jiné uzdravující prostředky, tak šamanská medicína aktivuje vnitřního lékaře, podniká kroky pro znovunalezení harmonie, uzdravení. Např. tím, že se „vyžene“ negativní energie. Nebo se jedinec vyprázdní formou účinného průjmu, nebo se negativní energie transformují. V tom tkví postupy a principy šamanské medicíny. S pomocí energetické chirurgie je možné různými technikami, rozsáhlým systémem životních zkušeností a moudrostí, člověku pomoci. A chorobu způsobující špatnou energii z nemocného vyhnat, nebo jí přeměnit. V procesu nalézání, lokalizování negativních energií, se dostáváme k našim nejvnitřnějším strukturám našeho podvědomí, k samé podstatě života. K jakému si vzorci naší vlastní existence. My jsme si naše zdraví nevynalezli, sami jsme si život nedali, ani rodiče. Ti nám dali tělo. Jsme takoví, jací jsme. Jsme esencí života. Naše identita vychází ze spirituální říše a má duchovní povahu. Musíme s probrat až k těmto vrstvám. To může zažít každý a pocítit každý z nás. Pokud se chceme opravdu uzdravit, musíme se za takovou jedinečnou zkušeností vybrat. V šamanském léčebném procesu existuje velmi důležitý bod. Člověku má být umožněno, aby poznal, pocítil svou totožnost. Měl by vědět, že je spirituální esencí, která nemá žádnou minulost, ani žádnou budoucnost. Je totiž věčná. Existuje tu věčně a bude existovat i po té, co  přestaneme vnímat.

Tabák (nicotiana tabacum) indiánská léčivá bylina a spirituální droga. Je nejužívanější a nejdůležitějším lékem šamanismu.


Sponzor www stránek

Nejdůležitější součástí jiho i severoamerického rituálu je posvátná dýmka a tabák, který je považován za bylinu s nejmocnějšími účinky. Musí se ale jednat o přírodní formu tabáku.

Musí to být ale přírodní tabák, do průmyslově vyráběného tabáku se dává asi 400 až 600 chemických příměsí, které ho mimo jiné činí karcinogenní. Tabák umí absorbovat emoční afektivní vibrace a nálady, které se usídlily v srdci. Proto je tolik léčivý. Čistý, řádně upravený tabák dokáže tyto škodlivé vlivy vstřebat. Dává se vždy do posvátné dýmky. Tabák napouští alkoholickým extraktem z tabáku. Jím se tabák napustí a dosáhne se tak zjemnění. Tabák pochází z Venezuely, z Amazonské nížiny. Před rituálem se dělá předběžná očista, při které se zavádí tabáková šťáva do nosu stříkačkou. Není to příjemné. Ve chvíli, kdy ležícímu člověku takto podávaný tabák doputuje do krku, je třeba jej polknout. Důvodem vstřikování tabáku do nosu jsou nervy, které jsou spojeny s tou částí mozku, která hraje klíčovou roli při spouštění emocionálních reakcí, jakými jsou např. radost, náklonnost, zlost, sexuální naladění. Mozek je daným způsobem velmi rychle aktivován. Proces vyvolaný psychotropními látkami pak dokáže pracovat s větší efektivitou. Zároveň tabák způsobí, že se nečistoty usazené na žaludeční sliznici odstraní. Často to souvisí se zažíváním a se způsobem výživy. Např. vepřové maso- prase žere výkaly. Jestliže říkáme, že zdraví souvisí s čistotou stravy. Pokud jíme tady vepřové, nemůžeme udržet tělo v dobrém stavu. Na žaludek působí i rozmanité  vlivy, lecos není psychicky stravitelné. Člověk musí „spolknout“ mnoho věcí, které nejsou zrovna příjemné. Např. bezpráví od nadřízeného, kterému nemůžeme odporovat, protože bychom jinak přišli o místo. Takový zážitek se pak usadí uvnitř. Žaludek není jen svalovým vakem, produkujícím enzymy, ale psychosomatickým orgánem, který přijímá tato pozitivní, i negativní chvění. Např. studenti před zkouškami vědí, že občas musí bojovat s nevolností. Říkává se, že nám něco leží v žaludku a nelze to strávit. Tak to je možné díky tabáku částečně odstranit.

Čaj v Vajusi. Svařují se jeho listy. Té vypijeme několik skleniček co nejrychleji po sobě, asi jeden litr. Tím se čaj dostane do krve. Pomáháme si i prsty, čímž přispějeme k očištění žaludku. To je další očistný krok.  Kromě toho má Vajusa stimulující účinek, podobný aktivujícímu účinku tabáku  na centrální nervový systém. Jedná se o předběžné aktivování psychotropními rostlinami.

Ayahuasca (BAnisteriopsis caapi)
 – liána duše. Šamani jí používají při léčbě a setkání s duchy. Je duchovním spojením různých světů. Pracujeme tu se šamanskými, indiánskými magickými rostlinami –Ayahuascou, což je liána z džungle, a kaktusem San-Pedro, obsahující Mescalin. Podle Dr. Hampejse je  tato látka je mylně uvedena na mezinárodním seznamu zakázaných tzv. psychotropních látek.  Prý proto, že experti světové zdravotnické organizace,  kteří tuto látku posuzovali, prováděli laboratorní studie tak, že nějakému člověku píchli Mescalin. Bez spirituálního vedení člověku přivodily paranoiu, depresi, nebo jiný psychotická stav. S Mescalinem zacházeli naprosto nepovolaně. K tomu je zapotřebí zkušený šaman. Ayahuasca obsahuje Harmalin a Harmin, což jsou alkaloidy, za látky naprosto neprávně označované za látky, obsahující drogy. Tyto léky se po tisícivětí používají v šamanské tradici s cílem uzdravení. Takto je možné vyléčit i drogovou závislost.

Tady musím dát svojí připomínku.  

Byl u mne jeden vysokoškolský profesor (45 let), který se po rituálním pití Ayahuascy stal invalidním důchodcem. Nebyl schopen pracovat, soustředit se. Neúspěšně se léčil na klinice v Praze a nikdo mu nepomohl. Až skončil v invalidním důchodu s psychikou. Když jsem řešil jeho problém, přišel jsem sám na to, že vypil něco, co vyvolalo energie z moře a doslova jej to zevnitř „obrostlo“. Když jsem se ho ptal, co vypil, tak řekl právě Ayahuascu. Potom jsem profesora pozval na své Rodinné konstelace, kde aniž kdo s přítomných věděl, co má za problém, ukázalo se to samé, co jsem u něj viděl svojí vizí. Vyzval jsem přítomné, kdo že si myslí, že k panu profesorovi „patří“ jako jeho součást, ať přijde. Stala se zvláštní věc. Z mnoha přítomných lidí přišly tři dámy a říkaly, že k němu patří. Ptal jsem se jich jak. Postupně odpovídaly, že mají pocit, jak“ prorůstají jeho tělem ze vnitř, ze spodu nahoru do hlavy“ a že pochází z moře. A vinuly se okolo něj a tvrdily, že se omotávají okolo něj tak, že dotyčný, který pana profesora představoval (každý má v konstelaci svého zástupce, kterého či člověk, kterému se konstelace dělá, vybere sám) říkal, že přestává mít schopnost se hýbat a dýchat. Tento „akt“ se spustil  po  náznaku „herce“ že  vypil výše zmíněný čaj. Pracně se mi při  konstelaci zbavovalo „oné záhadné energie“ a bohužel nevím, jak pan profesor dopadl. Asi půl roku se ozýval  s tím, že je mu lépe, ale později se už neozval.

Tuto příhodu zmiňuji proto, že není vše tak jednoduché a jednoznačné. A spekulanti a podvodníci kupují Ayahuascu a dělají rituální seance  po celém světě, aniž jsou zkušení. Nevědí, jak tento čaj lze užívat a mnohdy jej mohou zaměňovat za jiný, mnohdy nebezpečný nápoj. Znám několik příběhů lidí, kterým se i otrávili při podobných seancích. Bohužel i já jsem se několikrát účastnil  podobného obřadu. Dostalo se mi informace, že bych si tak mohl vysvětlit svůj problém ve vztahu. Nemohu posoudit, zda byl šaman dobrý, či ne. Předpokládám, že to, co se mi stalo, není šamanem, ale tím čajem. Ale vize jsem měl obrovské a zkušenost jsem popsal dále v knize. Stejně ale nejsem schopen posoudit, zda mé vize byly na reálném základu, či ne. Možná to ukáže čas? Ale když jsem čaj vypil, uvědomil jsem si stejný pocit, jak se ukázalo v Rodinné konstelaci pana profesora- cítil jsem, jak v mém těle roste nějaká „bytost“ a najednou jsem věděl,  že „to“ jsem  nechtěl, ale bylo pozdě, teď že už je „to“ ve mně a nemohu s tím nic dělat. Tři dny po té  (je to rok)  v periodách cca 14 dní, mám myšlenky na  sebevraždu. Příčinou je to, že po užití čaje jsem si „uvědomil svůj věk! ( a že najednou nemám na nic čas).  Při této vizi jsem „viděl“, proč se zastřelil jeden světoznámý skladatel- uvědomil si svůj věk (72 let) a nechtěl zestárnout!. Dále mám pocit, že nic nejsem schopen dokončit, žádné  započaté dílo, jsem více přecitlivělý, než dříve a ukazují se i jiné problémy. Nemám energii na započetí plánovaných věcí, ani k životu. Možná mám od té doby větší vize při věštění, ale za jakou cenu? Už mám naplánovanou skupinovou terapii Rodinné konstelace a pokusím se negativních vlivů po užití tohoto čaje zbavit. Když jsem později, po vypití čaje četl na internetu diskuse lidí, kteří se tohoto obřadu zúčastnili, našel jsem podobné reakce té mé. Jde o to, zda lidé, kteří se podobných obřad zúčastnili, jsou schopní posoudit svůj psychický stav „před“ a „po“. Tvrdím, že podobného efektu se mi daří docílit při Rodinné konstelaci, kdy se mi daří účastníky uvést „jen“ do nižší hladiny vědomí, kdy nehrozí nikomu žádná újma na zdraví. Princip je stejný jako je v každém divadelním představení – problémy hrají „herci“  – více v kapitole Rodinné konstelace. V takové seanci, jako je Rodinná konstelace, je každý člověk při plném vědomí a může cokoliv, co se mu příčí, odmítnout. Ale je li  člověk pod vlivem psychotropních látek, nebo hypnózy, je lehce programovatelný a ovlivnitelný. Navíc vize, které člověk v takové situaci má, nejde spolehlivě  „zařadit“, není jisté, zda jde o situace, které jsme zažili v divadle, viděli ve filmu, či zda jde skutečně (jak prezentují „terapeuti“) o řešení problému, či problémy z bývalých životů (na které nevěřím, viz moje kniha- O životě a smrti), které se přenáší do současného života, jak většinou „terapeuti“ rádi říkají. Věřím na „paměť buněk“, kde jsou uloženy všechny informace našich předků a prapředků a tvrdím, že většinu našich problémů máme „v sobě“ z doby od početí do dospělosti, ale z větší části z našeho dětství. To proto, že děti jsou do cca 15ti let trvale v nižší hladině vědomí a proto se lépe učí, ale i jsou lépe ovlivnitelní a programovatelní. Z tohoto důvodu říkám a píši, že je třeba s dětmi opatrně, že nemáme děti negativně „programovat“ slovy, natož činy. Byly u mne na poradě ženy, které nemohly přijít do jiného stavu a jako příčinu jsem objevil „programování matkou, když dceři opakovala: „Ty jsi tak neschopná, že nebudeš moci mít ani své děti, protože by ses o ně nedokázala postarat“.

Stejně tak nás ovlivňuje prostředí okolo nás, nejvíce v dětství. Máme průměr vztahů, zdraví, peněz, práce, bydlení, jako  lidí okolo nás, kteří nás mohou ovlivňovat (nejvíce partner, rodina, kamarádi). Proto je třeba dobře vážit, s kým se stýkáme, s kým žijeme, kde bydlíme. Např. lidé žijící na LDN nemají moc šancí na uzdravení, pokud si je rodina nevezme domů. Lidí v domovech důchodců (D.D.) nemají šanci na lepší život, pokud je průměrná kvalita D.D. nízká. Rodina vždy ovlivní nejvíce, jak negativně, tak pozitivně. OD negativních lidí doporučuji odstěhovat se hodně daleko.

Lidí pracující s psychiatrickými pacienty jsou do určité doby rovněž negativně ovlivněni. JE třeba to vykompenzovávat tak, že pokud musíme špatnou práci dělat, musí na jednoho negativního člověka okolo nás být tři pozitivní lidé.

Dr. H. Valentin Hampejs, tvrdí, že je třeba si dávat velký pozor, ke komu na podobné rituály lidé chodí, protože podle něj 50%  šamanů zachází s výše uvedenými posvátnými rostlinami životu nebezpečně (podle mne je to až 70%,). Slovo šamanismus znamená – člověk, Bůh, medicína. Šamanské léčení považuje za spirituální léčitelství. Šaman se obrací k nejvyšším duchovním kategoriím přírody, se kterými je schopen ve svém srdci souznít. Podle tradice rodu Lakotů, se při zacházení s tabákem, v jeho nejposvátnější formě, prostřednictvím tabáku a posvátné dýmky, uvolňuje a odříká sedm modliteb.  První modlitbu směřuje šaman k nejposvátnější kategorii, v níž dokáže procítit souznění. Dr. Hampejs přiznává, že vše co se děje po požití „medicíny“ je zcela jedinečné, spontánní a nepředvídatelné. Jako lékař má výhodu, kdyby nastala nějaká neznámá situace,  že si s ní lépe poradí, než laik. Každý dobrý šaman si ale musí umět poradit. To je také důvod, proč je velice odpovědná práce šamana při práci s těmito rostlinami.

V léčebném rituálu se zpívají „mantry“, což je magické slovo, většinou zpívané slovo nesoucí energii, vyplývající ze samotné podstaty věci. I když člověk mantře nerozumí a odříkává jí, stává se podílníkem na této energii. Důležité jsou vibrace zpěvu, barva zpěvu.

Autor: Stanley Bradley (pseudonym Stanislav Brázda),
převzato z www: www.brazda-s.cz

Jeden komentář

Jak se dožít 140 let

  1. To mi pripomina jak lecili mne,namisto aby mi otevereli druhou cakru,tak mi voperovali cevkovani jelikoz jsem neudrzel moc,nastesti dnes uz druhou cakru otevrenou mam,ale tu operaci uz si spet nevezmou skoda.

    PS:ja si v tu dobu furt rikal co to se mnou delaj za brikule,namisto otevreni te cakry.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..