nahrávám mapu....

Datum/čas
15.03.2013 - 17.03.2013
Celý den

Místo
Mezon Hrachov 15
Svatý Jan
Střední Čechy
262 56
Česká republika


Potní chýše – obřad znovuzrození

Potní chýše – obřad znovuzrození

Mezon – Adresa:Hrachov 15, Svatý Jan, 262 56

Jan Red Shirt ( Červená Košile) již sedm let účastník lakotských obřadů potní chýše je pověřen provádět tento obřad znovuzrození. Tímto je mu požehnáno, co by adoptivnímu bratrovi medicinmanem klanu Medvědů kmenu Modok, jménem Six Bear.

Spolu s Janem Redem Shirtem provádí tento obřad Ladislava Písnička Svobodová, která byla vybrána J.R.S. zaučení se provádění tohoto obřadu. Vzhledem k společnému vedení obřadu je inipí posíleno o část mužské a ženské energie, která hraje velikou úlohu po celou dobu tohoto obřadu.

Indiánský název Inipi znamená “znovuzrození” a je pro obřad potní chýše. Je jedním z nejstarších obřadů indiánů Severní Ameriky. Obřad slouží k očistění mysli či duše, což bylo v pojetí Indiánů zbavení se zlých duchů a přivolání dobrých bytostí. Všechny procesy působí kladně na lidskou psychiku, ale posvátný obřad se používá kromě uvolnění také k léčení, duchovnímu ozdravování a vnitřnímu rozvoji
Obřad vede většinou duchovní, medicinman, stařešina, ten určí vhodné místo pro stavbu potní chýše, oltáře a ohniště.

Chýše je postavena z ohebných větví stromů spojených tak, aby vytvořily kopuli. Celá stavba je pokryta přikrývkami, které slouží k udržení teploty a brání vniku. Takto vytvořena stavba představuje Kosmos, Mateřské lůno a Matku Zemi. V potní chýši jsou zastoupeny přírodní živly – oheň, voda, vzduch a země.

Tma v ní je lidská neznalost, žhavé kameny představují sperma, které se vkládají do lůna matky a pára tvořivou sílu Universa. Vchod do Inipi je z východu, odkud přichází nové svítání. Uprostřed chýše je vykopaná prohlubeň a hlína z ní je použita na malý oltář vytvořený před chýši, které ženy zdobí a je možno na ni ukládat po dobu obřadu své osobní věci, které se nabíjejí energií, která proudí mezi ohněm a potní chýší. Do prohlubně se vkládají rozžhavené kameny nahřívané v ohni před chýši a oltářem.

Obřad je formou léčení těla, mysli a duše, má 4 kola a každé má svůj význam.

Účastníci meditují, mohou zpívat za znění bubnu, či chřestidla vždy 4 písně na každé kolo. Obřadu se může účastnit kdokoli. Jedinou výjimkou jsou ženy, které mají právě menstruaci a to proto, že toto samotné vnímají indiáni jako velmi významný očistný obřad a jejich tradice jim říká, že nelze (nebo je nebezpečné) provádět tyto dva (jakékoli obřady)

Rádi přijedeme vykonat tento obřad do vašeho bydliště a okolí. Podmínky po telefonické domluvě, nebo na pisnula@gmail.com

Cena za víkend s ubytováním a jídlem 3.000,- Kč zálohy nejpozději 14 dnů před zahájením. Nevratná záloha 500,- Kč
(pá – večeře, so: snídaně,oběd a večeře, ne: snídaně, oběd)

Partner www stránek


KRATOM – KOUZELNÁ BYLINA Z JIHOVÝCHODNÍ ASIE


Závazné přihlášky na: pisnula@gmail.com
Aktuální informace na: pisnula.com
tel. 604 872 003 L.P.S.
tel. 732 858 924 J.R.S.

Kontaktní osoba

Telefon:
Email:
Www:

Kategorie: